Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2015

Lähettäjä

 25.5.2015  Tabor - vuori  Tabor – vuori Galileassa

Kaikki valta Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”   (Matt. 28: 16-20)

Ylösnoussut Kristus tuli heidän luokseen, puhui heille, neuvoi heitä. Se kaikki oli vaan niin merkillistä; ei mikään ihme että muutamat epäilivät.
Mitäköhän opetuslapset miettivät? Tuomas oli saanut työntää sormensa Mestarin kylkeen ja käsien haavoihin. He olivat nähneet ylösnousseen Opettajansa syövän kanssaan paistettua kalaa rannalla. Eihän aaveella ole fyysistä kehoa, aave ei voi syödä… – Hän se oli, elävänä heidän kanssaan! Miten tämän kaiken voisi ymmärtää?
He saivat omin silmin nähdä Jumalan ihmeitä ja suuruutta, mutta joutuivat varmastikin toteamaan, etteivät sittenkään voi tätä kaikea käsittää.

Salattu Jumala – ensi pyhän aihe. Isä, Poika ja Pyhä Henki – kaikki yhdessä toteuttamassa suurta suunnitelmaa, jossa jokaisella on oma osansa.
On oikeastaan aikamoinen juttu, että me pienet ihmiset kuulumme olennaisena osana suuren Jumalan suunnitelmaan. Jotain siitä ehkä ajattelemme tietävämme, mutta paljon siitä on meiltä  salassa. Niin kuin on Hänkin.  Monien mielestä juuri salatut asiat ovat kaikkein mielenkiintoisimpia ja jännittävimpiä. Olisikohan niin, että Jumala ihan tarkoituksella ei paljasta meille kaikkea? Jotta meissä syntyisi halu etsiä, löytää, tuntea Häntä. Ja sitä, mitä Hän haluaa tehdä meissä ja kauttamme.

Lähettäjä – Jeesus oli kertonut opetuslapsilleen Isän lähettäneen hänet. Hän vuorostaan lähetti ja lähettää opetuslapsensa rakentamaan taivaan valtakuntaa todelliseksi maan päälle. Meitäkin Hän kutsuu tähän tehtävään.  
Jeesus antoi toimintaohjeet opetuslapsilleen. Niin todellista ylösnousseen Kristuksen  kohtaaminen heille oli, että he lähtivät ja toimivat saamiensa ohjeiden mukaan. Varmaan aavistamatta työnsä kauaskantoisuutta.
Oli myös tuo Mestarin lupaus. Ihmeellinen ja ihana lupaus myös tämän ajan opetuslapsilleen: Hän on kanssamme, kulkee mukanamme, joka päivä.

Holy, Holy, Holy – Hillsong United

“Pyhä, pyhä, pyhä Herra Jumala Kaikkivaltias
aamuvarhain kohotkoon laulumme luoksesi Jumala
kolme persoonaa, siunattu kolmiyhteys

pyhät ihailevat Sinua
laskevat kultakruununsa lasisen meren ympärille

kerubit ja serafit kumartavat edessäsi
Sinun, joka olit, joka olet ja tulet ikuisesti olemaan

vaikka pimeys peittää Sinut näkyvistä
vaikkei syntinen voi nähdä kirkkauttasi

vain Sinä olet pyhä, ei ole ketään vertaistasi
täydellinen voima, rakkaus ja puhtaus

kaikki tekosi ylistävät Sinun nimeäsi maan päällä, taivaassa ja merellä
Pyhä pyhä pyhä armollinen ja voimallinen
Jumala kolmena – siunattu kolmiyhteys”

_______

Pyhä pyhä pyhä Suuri Jumalamme, aamun tullen sinulle me tuomme kiitoksen
Pyhä pyhä pyhä armon antajamme laupias Herra kolmiyhteinen
Pyhä pyhä pyhä, autuaat ne kantaa kultakruunut eteen Herran valtaistuimen
enkeleiden kuoro kiitoksensa antaa, herrojen Herra iankaikkinen
Pyhä pyhä pyhä, kirkkautes loistaa, vaikka silmä syntisen ei näe kunniaas
pyhä olet yksin, vertaistas ei toista, rakkaus, voima kaikkivaltias
Pyhä pyhä pyhä, kiitoslaulu suuri kaikuu halki taivaan, maan ja merten äärien
Pyhä pyhä pyhä, armon vahva muuri oi Jumalamme kolmiyhteinen.  (virsi 134)

Muut tekstit: Ps. 95: 1-2, 6-7, 4. Moos. 6: 22-27, Jes. 66: 1-2 ja Ef. 1: 3-6 (7-10) 11-14

Auttaja

18.5.2015                            Helluntaikukintaa 2

Alla olevassa helluntaiaaton evankeliumitekstissä Jeesus lupaa isoja asioita. Mitenköhän moni meistä ottaa nuo lupaukset tosissaan? Ajattelen, että sellaisiksi Jeesus kuitenkin ne tarkoitti, tosissaan otettaviksi.

Anna meidän nähdä Filippus sanoi Jeesukselle: ”Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä.”
Jeesus vastasi:
”Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: ’Anna meidän nähdä Isä’? Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä on minussa. Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden.
Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.
Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.”  (Joh. 14: 8-17)

“Muuta emme pyydä” – Filippus lausuu hartaimman toiveensa: nähdä Jumala. Kärsivällisesti Jeesus – monettakohan kertaa – selittää: hänessä opetuslapset voivat nähdä ja kuulla taivaallisen Isän.
Minä olen Isässä ja Isä on minussa.” Jeesus sanoo tämän 2 kertaa. Jossain kuulin sanottavan, että juutal. traditioon kuului toistaa todella merkittävät asiat kahdesti. Koska Jeesus on yhtä Isän kanssa, hän puhuu sitä mitä Isä kehottaa häntä puhumaan ja hänen tekonsa ovat Isänsä tekoja.
Mutta Jeesus ei jää tähän Filippuksen pyyntöön. On kuin hän kehottaisi opetuslapsiaan pyytämään vielä enemmän.
Jeesus kertoo mitä hän tulee tekemään lähdettyään taivaaseen, ja mitä häneen uskovat tulevat tekemään hänen nimessään. 
“…sellaisia tekoja kuin minä teen” – Eikö Jeesus tällä tarkoita, että hän pääsee toimimaan niiden kautta, jotka ovat hänen kanssaan/hänessä, samoin kuin Isä toimii hänen kauttaan? Ajattelen että tuo “vielä suurempiakin” voisi tarkoittaa sitä, kuinka nykyajan Jeesuksen seuraajat tavoittavat kerralla suuria kansanjoukkoja, erityisesti maissa joissa on valtava Jumalan nälkä. Tuli mieleen Reinhard Bonkke, joka on pitänyt Afrikassa ‘ihmeiden ja merkkien’ kokouksia, joihin osallistuu  miljoona ihmistä.

Kun n. 10 v. sitten eräässä tilanteessa esitettiin videolta Bonkkea, lähdin pois koska en pitänyt hänen esitystavastaan. Tässä kohtaa, tätä kirjoittaessani, piti googlata ja tarkistaa miten Bonkken nimi nyt kirjoitetaankaan. Sivulla oli myös youtube – video. Aloin katsella sitä, enkä voinut olla katsomatta loppuun (1t:n video): millä huumorilla ja intohimolla hän julistaakaan asiaa! Ehkä nyt kuuntelin mitä hän sanoi, enkä millä tavalla. Kuin ollakaan, hän lopetti Jeesuksen yllä oleviin sanoihin: “…ja vielä suurempiakin”.

Jeesuksen nimen voima – varjeleva ja toimeenpaneva. Kuinkakohan monilla ihmisillä mahtaakaan olla kokemuksia siitä, kuinka apu on tullut, kun on huutanut (hiljaa tai ääneen) Jeesusta epätoivon hetkellä avuksi. Itsellänikin on. Ehkäpä Jeesus kehotti pyytämään hänen nimessään myös siksi, että joskus hädän hetkellä ei ehdi kuin huutaa “Jeesus!” Jotkut kertovat pelastuneensa väistämättömältä näyttäneeltä onnettomuudelta, kun pelastumisessa on ollut kyse vain sekunnin murto-osasta ja tuo huudahdus on lähtenyt selkäytimestä; ennen kuin ehti ajatellakaan.

                              Valo

“Mitä pyydätte nimessäni, sen minä teen”, Jeesus lupasi. Ehkä opetuslapset, joille Jeesuksen jumaluus ei vielä ollut täysin kirkastunut,  pohtivat miten tämä olisi mahdollista, jos hän kerran jättäisi heidät ja lähtisi taivaaseen. Kenties Jeesus luki heidän ajatuksensa ja kertoi Hengestä, jonka he saisivat, ja joka olisi heidän kanssaan ja heissä.
Pyhä Henki
jatkaisi Jeesuksen työtä:opettaisi, neuvoisi, näyttäisi tietä. Pyhä Henki – mysteeri, jota ei ole niin helppo ‘laittaa’ käsitettävään muotoon.
Pyhän Hengen läsnäolon ja vaikutuksen voi tuntea ja joskus jopa nähdä, mutta ajattelen, että Py
hä Henki haluaa että opimme tuntemaan Häntä paremmin, ei vain energiana tai voimana, vaan Jumalan kolmantena persoonana, joka haluaa kommunikoida kanssamme.
Totuuden Henki Kristuksen Henki; s
anoihan Kristus: “Minä olen tie, totuus ja elämä.” – Kreikankiel. Raamatun sanakirjani antaa sanan parakletos (joka suomeksi on käännetty sanalla puolustaja) lisämerkityksiä Pyhälle Hengelle: lohduttaja, rohkaisija ja kehottaja. Kirjan mukaan parakletos -sana juontuu verbistä johdetusta adjektiivista, joka viittaa kaikenlaiseen auttamiseen. Ruotsal. käännöksessä sana onkin käännetty auttajaksi (ja engl. saksal. ja ransk. käännöksissä lohduttajaksi).
Josko tuo riittäisikin? Jospa ei tarvitsekaan niin kovasti yrittää ymmärtää Pyhän Hengen olemusta? Hän auttaa kaikessa – varmasti myös tässä. 🙂

Welcome Holy Spirit

“Pyhä Henki, tervetuloa, anna läsnäolosi ja voimasi täyttää minut, elä minussa
Sinä olet elävä vesi, ehtymätön lähde, lohduttaja ja neuvonantaja, ota ohjat käsiisi”

Heulluntain tekstit ovat Ps. 68: 5-11, Joel 3: 1-5, Ap.t. 2: 1-13 ja Joh. 3: 16-21.

Ykseys

11.5.2015.  – 25 v. sitten sain ystävältä ruotsal. Alfa & Omega  – lehden. Tuossa new age – lehdessä eräs amerikkal. haastateltava totesi mm.:’Sinä ja minä olemme yhtä; me kaikki olemme yhtä’. – Tuo resonoi sisimmässäni, mielenkiinto heräsi. Kesti kuitenkin 10 v. kunnes menin kyseisen open meditaatio -seminaariin Saksaan. Noiden 4 päivän aikana oli tauoilla niin pitkät jonot tuon open luo (osallistujia yli 100), ettei ollut mahdollisuutta päästä kyselemään enemmän tuosta ‘yhtä’ -aiheesta.  Siispä menin USA:an seminaariin, johon  pyysin etukäteen häneltä haastatteluajan. (En kuitenkaan koskaan purkanut nauhalta tuota 1,5 tunnin pituista haastattelua. Sen sijaan, kun joku eräässä lehdessä ihmetteli kuka tuo tyyppi oikein oli, kirjoitin näkemykseni asiasta.)

Olla yhtä… –  Noina 10 vuotena, joina kaipasin saada kuulla enemmän ‘yhtä olemisesta’, en kohdannut ketään joka olisi kertonut, että eräs erityisen merkittävä henkilö on dokumentoidusti opettanut aiheesta jo 2000 v. sitten. – Miksiköhän en? Ehkä siksi, että kuvittelin niin varmasti olevani oikeilla jäljillä.

A & O – Näin jälkeenpäin ajateltuna minusta on mielenkiintoista, että monet asiat jollain tapaa liippasivat läheltä. Lehden nimi viittasi Kristukseen, joka näyssä sanoi Johannekselle: ”Minä olen A ja O (= Alfa ja Omega), alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä.”
Myös tuon henkisen open käyttämä sukunimi esiintyy niin Vanhasta kuin Uudesta Testamentista, ja hänen kirjoissaan on monia mainintoja Jeesuksesta. Hän opetti meditaatiota, jonka nimi tarkoittaa hepreaksi tulisia vaunuja, joilla VT:n profeetta Elia nousi taivaaseen.
Tulee mieleen, kuinka useisiin henkisiin opetuksiin on otettu mukaan uskon(tojen) keskeisimpiä hahmoja ja käsitteitä, ehkä tuomaan painoarvoa ja luotettavuuden tuntua.

Kun on löytänyt  Jumalan, ei tarvitse enää tätä meditaatiota, tuo ope totesi. Myöhemmin, opettaessani samaa meditaatiota toisille, sanoin tuon myös aina kurssilaisille. (Silloin tosin ajattelin vielä, että henkilökohtaisen Jumala-suhteen löytyminen on oman vaivannäön takana.)    
Vasta jälkeenpäin ymmärsin
että olinkin itse asiassa etsimässä lähempää yhteyttä siihen henkilöön, joka 2000 v. aiemmin oli puhunut ykseydestä. En myöskään tuolloin tiennyt, että juuri Hän on se, joka johdattaa meidät henkilökohtaiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Niinpä tuli kuljettua monet sivupolut.
En enää harjoita tuota meditaatiota. Löysin Lähteelle. En kuitenkaan tuon meditaation avulla. – Siinä taisikin käydä niin että Lähde kutsui minua luokseen; yhä lähemmäs, sitä mukaa kun olin valmis jättämään sivupolkuni.

                               p1050664

Se kirkkaus Jeesus rukoili ja sanoi:
”Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä.
Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.
Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.” (Joh. 17: 18-23)

Ydin – Näistä Jeesuksen lauseista löytyy mielestäni Raamatun ydin. Voisi ottaa niistä jokaisen ja mietiskellä niitä, yhtä kerrallaan, antaa niiden vaikuttaa sisimmässään, vaikka kokonaisen viikon ajan.  

Tajunnan räjäyttävä juttu (kun sitä oikein alkaa pohtia) on, että kun Kristus on Isässä ja Hän ja Isä meissä, olemme täydellisesti yhtä! Näin Jeesus sanoo opetuslapsilleen. Hänen opetuslapsinaan saamme soveltaa nuo sanat itseemme. – Kun Kristuksen Henki, Pyhä Henki, täyttää meidät ja vaikuttaa meissä vahvasti, voimme kokea jotain tuosta ykseydestä.
Uskon että sielumme syvin kaipuu on tulla yhtä läheiseen Jumala-suhteeseen kuin oli Jeesuksen suhde taivaallisen Isänsä kanssa. Täydellisesti yhtä Hänen kanssaan – uskallammeko edes toivoa sellaista?

Jotta pysyisin  – Myös Jeesuksen jäähyväisrukouksen päätössanat kuuluvat tähän: “Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä.”
Jeesus paljastaa salaisuuden yhteydelle: kun rakkaus pysyy meissä, Hänkin pysyy. Ei ainoastaan rakkaus Jumalaa kohtaan, eikä vain omaa perhettä kohtaan, vaan kaikkia lähimmäisiämme kohtaan. Rakkaus punoo yhteyden, pitävän yhteyden.
Tätä saamme harjoitella, joka päivä… Rakkautta joka on ei vain sanoja, vaan myös tekoja. Ettemme olisi itsekkäitä, vaan että sydämestämme haluamme auttaa kärsiviä sisariamme ja veljiämme.

Yhtä – Näitä kahta ei voi erottaa toisistaan. Sitten kun olemme yhtä Hänen kanssaan, tuosta yhteydestä alkaa kummuta kirkkaus ja totuus – ja ehdoton rakkaus toisia kohtaan.
Ykseys Jumalan kanssa & ykseys toistemme välillä – tätä Jeesus meille rukoilee! – Ihanaa!

We are one – Carol Banawa

“Tahdon laulaa laulun rakkaudesta
yhdessä, yhteen ääneen, voimme laulaa tuota laulua
Herra tee meidät vahvoiksi
auta meitä yhteenkuuluvuuteen
ja jollemme onnistu, auta meitä rakentumaan yhteydessä
Rakkaus on avain ykseyteen
jaetaan tämä rakkaus keskenämme
olemme yhtä, olemme yksi leipä, yhtä ruumista, yhtä kansaa
yhdistyneinä pysymme pystyssä, jakautuneina kaadumme
kun luotamme Herraan on joka sydämessä
melodia, rakkaus ja harmonia
Herra, opeta meitä rukoilemaan joka päivä
näytä meille tie, auta meitä näkemään rakastava lempeytesi”

Muut tekstit: Ps. 27: 1-3, 7-9, Sak. 14: 7-9 ja Ef. 1: 16-23.

Rukous

4.5.2015. Rukous kannattelee & kannattaa.  Jumala kuulee rukouksemme, ja Hän vastaa – vaikkei ehkä aina sillä tavoin ja siinä aikataulussa kuin itse haluaisimme. Mutta sittenkin: Hän kuulee ja Hän vastaa. Jos itsellä on tietyt odotukset siitä, miten ja milloin Jumalan tulisi vastata (usein = nyt heti please), saattaa tulla pettymistä ja luovuttamisen fiilis. Jeesus kehottaa kuitenkin  olemaan sinnikäs. Ystävän kehotus kuuluu: jatka vaan pyytämistä; toiveikkaalla mielellä. Se kannattaa.

                               Leipää Jerusalemissa  Leipää Jerusalemissa

Jeesus sanoo:
”Kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo: ’Veli hyvä, lainaa minulle kolme leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään.’ Toinen vastaa sisältä: ’Älä häiritse minua. Ovi on jo lukossa, ja minä olen nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään.’
Mutta minä sanon teille: vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee.
Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa? Tai skorpionin, kun hän pyytää munaa? Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.”   (Luuk. 11: 5-13)

Pyydä, etsi, kolkuta…  – Ja lupaus: saat, löydät, ovi avataan.
Mitä etsin ja kaipaan juuri nyt? Pyörittelen ajatuksiani – no jo nyt on kumma, ei tule mitään mieleen! Luen tekstin uudestaan. Sen lopussa Jeesus antaa vinkin: Pyhän Hengen. Ai niin!
Kun Jumalan Henki täyttää meidät, täyttyy se hiljainen mutta syvä sielun/hengen kaipuu, jota välillä
ei edes tiedostakaan, tai jonka tulkitsee jonain muuna kaipuuna ja jota koettaa ruokkia muunlaisilla  jutuilla.
Kristuksen Pyhää Henkeä kannattaa aina pyytää, sinnikkäästi, hellittämättä. Hän, Ystävämme, avaa oven ja antaa mitä siinä tilanteessa tarvitsemme.

Byumbassa, Ruandan pohjoisessa kaupungissa, tulkkinani toimi eräs opettaja. Eräänä päivänä tavatessamme hän, yleensä aina hyväntuulinen, vaikutti masentuneelta. Kysyessäni kuulumisia hän kertoi ikävöivänsä perhettään. Hän kertoi elämäntilanteestaan: hänen vaimonsa ja 2 lastaan asuivat Kigalissa, pääkaupungissa, anopin luona. Mies totesi että anoppinsa asunto oli niin pieni, ettei hän voinut asua siellä. 3 vuoden ajan hän oli turhaan etsinyt opettajan töitä Kigalista. Byumbassa hän teki sijaisuuksia aina kun niitä oli tarjolla, ja hän sai asua erään perheen luona.
Kysyin, oliko hän rukoillut asian puolesta. Kyllä, mutta jossain vaiheessa oli lakannut rukoilemasta. Kysyin haluaisiko hän, että rukoilisimme yhdessä. Myöntävä vastaus. Rukoilimme siinä penkillä kadun varrella, emmekä koko päivänä enää puhuneet asiasta. Oli lauantai. Sovimme, että hän tulisi tulkikseni taas maanantaina.

Tarjoukset –  Maanantaina hän tuli säteilevänä ja innosta melkein hypellen: hänelle oli soitettu Kigalista kahdesta eri koulusta ja tarjottu töitä. Toinen puhelu oli tullut sunnuntai-iltana ja toinen nyt maanantaiaamuna. Ihmettelimme, iloitsimme ja kiitimme Jeesusta, joka kehottaa anomaan, aina vaan, niin kauan kuin ovi aukeaa!
Silloin ihmettelin eniten sitä, että koulun rehtori soittaa sunnuntai-iltana ja tarjoaa työpaikkaa. Nyt tätä kirjoittaessa tulee mieleen, kuinka ruandalaiset (miltei kaikki kristittyjä) käyvät joka sunnuntai kirkossa. Jumalanpalvelukset alkavat (ainakin ne, joihin itse olen osallistunut) aina 1-2 t:n ylistyksellä. Pyhä Henki on vahvasti läsnä ja ihmiset antautuvat täysillä palvomaan ja rukoilemaan Jumalaa. Kun rukoilee sydän avoimena, Kristus voi koskettaa syvästi. Voin kuvitella, että Jumala oli kehottanut näitä kahta rehtoria tarjoamaan töitä tälle opelle. Ehkä Hänen kehotuksensa kosketti toista niin vahvasti, että tämä tarttui puhelimeen  jo samana iltana.

Jumalan ajoituksia voi kyllä yrittää ymmärtää, mutta arvelen niiden loppujen lopuksi olevan pienen ihmismielen yltämättömissä. – Joka tapauksessa siitä olen vakuuttunut, että aina kannattaa rukoilla!

He has His hands on you – Marvin Sapp

“Hän näkee kyyneleesi, Hän jakaa sisäisen tuskasi
joskus mietit miksi Hän sallii kokemasi vaikeudet, mutta tiedä: Hänen kätensä ovat ylläsi
kun tummia pilviä päiviesi yllä vaikka aurinko paistaa
ja huudat täysillä: tuleeko tähän muutosta, mitä minun tulee tehdä?
muista silloin: Hänen kätensä ovat ylläsi
itkiessäsi Hän pitelee sinua, joten nosta kätesi korkealle, sillä Hän tarjoaa
joskus tunnet itsesi yksinäiseksi kuten eksynyt orpo lapsi
sinua kehotetaan olemaan vahva mutta kysyt: koska tämä loppuu, koska tulee voitto?
Hänen kätensä on ylläsi; kun ajat ovat vaikeat eikä kukaan tunnu ymmärtävän
juuri noina aikoina usein unohdamme  mitä tarkoittaa olla Hänen käsissään
tiedä tämä: Hänen kätensä ovat ylläsi”

Muut tekstit:  Ps. 40: 2-6, 2. Moos. 17: 8-13 ja Jaak. 5: 13-16