Auttaja

18.5.2015                            Helluntaikukintaa 2

Alla olevassa helluntaiaaton evankeliumitekstissä Jeesus lupaa isoja asioita. Mitenköhän moni meistä ottaa nuo lupaukset tosissaan? Ajattelen, että sellaisiksi Jeesus kuitenkin ne tarkoitti, tosissaan otettaviksi.

Anna meidän nähdä Filippus sanoi Jeesukselle: ”Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä.”
Jeesus vastasi:
”Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: ’Anna meidän nähdä Isä’? Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä on minussa. Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden.
Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.
Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.”  (Joh. 14: 8-17)

“Muuta emme pyydä” – Filippus lausuu hartaimman toiveensa: nähdä Jumala. Kärsivällisesti Jeesus – monettakohan kertaa – selittää: hänessä opetuslapset voivat nähdä ja kuulla taivaallisen Isän.
Minä olen Isässä ja Isä on minussa.” Jeesus sanoo tämän 2 kertaa. Jossain kuulin sanottavan, että juutal. traditioon kuului toistaa todella merkittävät asiat kahdesti. Koska Jeesus on yhtä Isän kanssa, hän puhuu sitä mitä Isä kehottaa häntä puhumaan ja hänen tekonsa ovat Isänsä tekoja.
Mutta Jeesus ei jää tähän Filippuksen pyyntöön. On kuin hän kehottaisi opetuslapsiaan pyytämään vielä enemmän.
Jeesus kertoo mitä hän tulee tekemään lähdettyään taivaaseen, ja mitä häneen uskovat tulevat tekemään hänen nimessään. 
“…sellaisia tekoja kuin minä teen” – Eikö Jeesus tällä tarkoita, että hän pääsee toimimaan niiden kautta, jotka ovat hänen kanssaan/hänessä, samoin kuin Isä toimii hänen kauttaan? Ajattelen että tuo “vielä suurempiakin” voisi tarkoittaa sitä, kuinka nykyajan Jeesuksen seuraajat tavoittavat kerralla suuria kansanjoukkoja, erityisesti maissa joissa on valtava Jumalan nälkä. Tuli mieleen Reinhard Bonkke, joka on pitänyt Afrikassa ‘ihmeiden ja merkkien’ kokouksia, joihin osallistuu  miljoona ihmistä.

Kun n. 10 v. sitten eräässä tilanteessa esitettiin videolta Bonkkea, lähdin pois koska en pitänyt hänen esitystavastaan. Tässä kohtaa, tätä kirjoittaessani, piti googlata ja tarkistaa miten Bonkken nimi nyt kirjoitetaankaan. Sivulla oli myös youtube – video. Aloin katsella sitä, enkä voinut olla katsomatta loppuun (1t:n video): millä huumorilla ja intohimolla hän julistaakaan asiaa! Ehkä nyt kuuntelin mitä hän sanoi, enkä millä tavalla. Kuin ollakaan, hän lopetti Jeesuksen yllä oleviin sanoihin: “…ja vielä suurempiakin”.

Jeesuksen nimen voima – varjeleva ja toimeenpaneva. Kuinkakohan monilla ihmisillä mahtaakaan olla kokemuksia siitä, kuinka apu on tullut, kun on huutanut (hiljaa tai ääneen) Jeesusta epätoivon hetkellä avuksi. Itsellänikin on. Ehkäpä Jeesus kehotti pyytämään hänen nimessään myös siksi, että joskus hädän hetkellä ei ehdi kuin huutaa “Jeesus!” Jotkut kertovat pelastuneensa väistämättömältä näyttäneeltä onnettomuudelta, kun pelastumisessa on ollut kyse vain sekunnin murto-osasta ja tuo huudahdus on lähtenyt selkäytimestä; ennen kuin ehti ajatellakaan.

                              Valo

“Mitä pyydätte nimessäni, sen minä teen”, Jeesus lupasi. Ehkä opetuslapset, joille Jeesuksen jumaluus ei vielä ollut täysin kirkastunut,  pohtivat miten tämä olisi mahdollista, jos hän kerran jättäisi heidät ja lähtisi taivaaseen. Kenties Jeesus luki heidän ajatuksensa ja kertoi Hengestä, jonka he saisivat, ja joka olisi heidän kanssaan ja heissä.
Pyhä Henki
jatkaisi Jeesuksen työtä:opettaisi, neuvoisi, näyttäisi tietä. Pyhä Henki – mysteeri, jota ei ole niin helppo ‘laittaa’ käsitettävään muotoon.
Pyhän Hengen läsnäolon ja vaikutuksen voi tuntea ja joskus jopa nähdä, mutta ajattelen, että Py
hä Henki haluaa että opimme tuntemaan Häntä paremmin, ei vain energiana tai voimana, vaan Jumalan kolmantena persoonana, joka haluaa kommunikoida kanssamme.
Totuuden Henki Kristuksen Henki; s
anoihan Kristus: “Minä olen tie, totuus ja elämä.” – Kreikankiel. Raamatun sanakirjani antaa sanan parakletos (joka suomeksi on käännetty sanalla puolustaja) lisämerkityksiä Pyhälle Hengelle: lohduttaja, rohkaisija ja kehottaja. Kirjan mukaan parakletos -sana juontuu verbistä johdetusta adjektiivista, joka viittaa kaikenlaiseen auttamiseen. Ruotsal. käännöksessä sana onkin käännetty auttajaksi (ja engl. saksal. ja ransk. käännöksissä lohduttajaksi).
Josko tuo riittäisikin? Jospa ei tarvitsekaan niin kovasti yrittää ymmärtää Pyhän Hengen olemusta? Hän auttaa kaikessa – varmasti myös tässä. 🙂

Welcome Holy Spirit

“Pyhä Henki, tervetuloa, anna läsnäolosi ja voimasi täyttää minut, elä minussa
Sinä olet elävä vesi, ehtymätön lähde, lohduttaja ja neuvonantaja, ota ohjat käsiisi”

Heulluntain tekstit ovat Ps. 68: 5-11, Joel 3: 1-5, Ap.t. 2: 1-13 ja Joh. 3: 16-21.