Arkistot kuukauden mukaan: heinäkuu 2024

Rakkauden laki

5.7.2024. – Kyllä tuntuu hyvältä lukea hyviä uutisia, kuten esim. tämänpäiväinen Ylen juttu Oulusta! Kaikkien säästö- ja leikkaustoimenpiteiden keskellä joillakin ‘leikkasi’ hyvällä tavalla: nuorten hyvinvointiin satsaus kannattaa! 💛

Oulussa on kesäkuun ajan tarjottu ilmainen lämminruoka lapsille ja nuorille, ja nyt heinäkuussa  tarjotaan nuorille aikuisille (18-30v) ilmainen puistoruokailu.  Ruoan lisäksi Oulun puistoruokailuissa halutaan tarjota mahdollisuus kohdata muita nuoria aikuisia.
1. päiväksi annoksia oli varattu 50 ruokailijalle, mutta ruokailuun tulijoita oli n 70. Jatkossa annoksia tilattiin heti enemmän. 💛💛

Idea puistoruokailuista lähti nuorilta itseltään, kertoi Oulun kaupungin etsivän nuorisotyön koordinaattori, joka totesi, että tämänkaltaiselle nuorille aikuisille suunnatulle toiminnalle on valtava tarve, ja että nuoret aikuiset ovat kohderyhmänä hyvinkin kirjava. Toisilla menee arjessa todella hyvin, kun osalla haasteita on enemmän; osalla voi olla hyvinkin vaikea taloudellinen tilanne.
Puistoruokailun yhteydessä nuorille aikuisille tarjotaan myös esim. työllisyyteen, asumiseen ja itsenäistymiseen liittyvää apua. 

Nuoret olivat toivoneet toisten nuorten kohtaamismahdollisuuksia heinäkuun ajalle, ja puistoruokailussa he saavat lisäksi myös lämpimän aterian. – Hyvä, Oulu!
Tämänkaltaiset nuorten ja nuorten aikuisten kohtaamistilaisuudet otettaisiin varmasti kiitollisina vastaan ihan ympäri Suomen! 💛💛💛

Kirkkovuosikalenterista: ‘Kristus tuli täyttämään Jumalan tahdon ja käskyt, ei kumoamaan niitä. Siksi myös kristityn on noudatettava rakkauden lakia, vieläpä paremmin kuin lainopettajien ja fariseusten. Pyrkiessään tähän kristitty on valmis luopumaan jopa omista oikeuksistaan lähimmäistensä hyväksi ja osoittamaan rakkautta myös vihamiehilleen.’

**********************

Voimani ja kilpeni
Herra, sinua minä huudan,
sinä olet minun kallioni.
Älä ole vaiti, kun puhun sinulle! Jos sinä et vastaa, olen kuoleman oma.
Kuule minun rukoukseni, kun huudan sinua avuksi ja kohotan käteni temppelisi pyhintä kohti.
Kiitetty olkoon Herra! Hän on kuullut avunpyyntöni.
Herra on minun voimani ja kilpeni, häneen minä luotan.
Minä sain avun, ja minun sydämeni riemuitsee, minä laulan ja ylistän Herraa.
Herra on kansansa voima, voideltunsa apu ja turva.
Pelasta kansasi ja siunaa omiasi, kaitse ja kanna heitä nyt ja aina.
Ps. 28:1–2, 6–9

Antakaa sydämenne kääntyä
Kansa sanoi Joosualle: ”Me tahdomme palvella Herraa!” Silloin Joosua sanoi kansalle: ”Te olette nyt valinneet Herran ja tahdotte palvella häntä. Te olette itse tämän todistajia.” Israelilaiset vastasivat: ”Niin olemme.” Joosua sanoi: ”Hylätkää ja hävittäkää siis vieraat jumalanne ja antakaa sydämenne kääntyä Herran, Israelin Jumalan puoleen.” Kansa sanoi Joosualle: ”Me tahdomme palvella Herraa, Jumalaamme. Häntä me tahdomme totella.”

    Joosua vahvisti Sikemissä kansan päätöksen palvella Herraa ja julisti kansalle tämän liiton lait ja säädökset. Joosua kirjoitti ne kaikki Jumalan lain kirjaan ja pystytti suuren kiven Herran pyhässä paikassa kasvavan suuren puun juurelle. Sitten Joosua sanoi kansalle: ”Katsokaa, tämä kivi on oleva todistajana, sillä se on kuullut ne sanat, jotka Herra on puhunut teidän kanssanne. Se on todistava teitä vastaan, jos kiellätte Jumalanne.”  Joos. 24:21–27

Ruokaa ja juomaa
Kun Syyrian kuningas oli sodassa Israelia vastaan, hän neuvotteli miestensä kanssa ja päätti, minne hyökkäys oli suunnattava. Jumalan mies lähetti silloin Israelin kuninkaalle viestin ja varoitti häntä kulkemasta sen paikan kautta, jonne syyrialaiset olivat tulossa. Israelin kuningas lähetti miehiään paikkaan, josta Jumalan mies oli häntä varoittanut, ja sitä pidettiin silmällä. Tämä ei jäänyt yhteen eikä kahteen kertaan.

    Syyrian kuningas alkoi näiden tapausten vuoksi epäillä pahaa. Hän kutsui lähimmät miehensä koolle ja sanoi heille: ”Sanokaa, kuka joukostanne on Israelin kuninkaan kätyri!” Silloin yksi hänen miehistään sanoi: ”Ei kukaan, herrani ja kuninkaani. Israelissa on profeetta Elisa, joka kertoo Israelin kuninkaalle kaiken senkin, mitä sinä puhut makuuhuoneessasi.” Kuningas sanoi: ”Menkää ottamaan selvää, missä hän on, että voin lähettää miehiäni vangitsemaan hänet.” Kun hän sai tiedon, että Elisa oli Dotanissa, hän lähetti sinne suuren joukon sotilaita hevosineen ja vaunuineen. He tulivat yöllä ja saartoivat kaupungin.
    Kun Jumalan miehen palvelija aamulla nousi ja meni ulos, kaupungin ympärillä oli kaikkialla sotilaita, hevosia ja vaunuja. Palvelija sanoi Elisalle: ”Voi, herrani! Mitä me nyt teemme?” ”Älä pelkää”, Elisa vastasi, ”meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä.” Hän rukoili Herraa ja sanoi: ”Herra, avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi.” Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään.
    Kun syyrialaiset tulivat Elisaa kohti, hän rukoili Herraa sanoen: ”Sumenna heidän silmänsä.” Herra teki Elisan pyynnön mukaisesti ja sumensi heidän silmänsä. Elisa sanoi heille: ”Ei tämä ole oikea tie eikä oikea kaupunki. Tulkaa minun perässäni, minä vien teidät sen miehen luo, jota te etsitte.” Hän johdatti sotilaat Samarian kaupunkiin. Kun he tulivat sinne, Elisa sanoi: ”Herra, avaa heidän silmänsä, niin että he näkevät.” Herra avasi heidän silmänsä, ja kun he taas näkivät, he huomasivat olevansa keskellä Samarian kaupunkia.
    Kun Israelin kuningas näki heidät, hän kysyi Elisalta: ”Tuleeko minun tappaa heidät, isäni?” ”Sitä älä tee”, Elisa vastasi. ”Et kai sinä surmaa niitäkään, jotka otat vangiksi taistelussa? Pane heidän eteensä ruokaa ja juomaa ja anna heidän syötyään palata herransa luo.” Niin kuningas järjesti syyrialaisille suuret pidot, ja he söivät ja joivat. Hän antoi heidän lähteä rauhassa, ja he palasivat herransa luo. Sen jälkeen syyrialaiset eivät enää hyökkäilleet Israeliin.  2. Kun. 6:8–23 

Kiittäkäämme Jumalaa
Varokaa torjumasta häntä, joka puhuu! Kun isät Siinailla torjuivat hänet, joka ilmoitti tahtonsa maan päällä, he eivät päässeet rangaistuksetta. Vielä huonommin käy meidän, jos käännämme selkämme hänelle, jonka sanat tulevat taivaasta. Hänen äänensä pani silloin maan järisemään, ja nyt hän on luvannut:
– Vielä viimeisen kerran minä panen maan järkkymään, enkä vain sitä, vaan myös taivaan.
Sanat ”vielä viimeisen kerran” tarkoittavat sitä, että kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan, jotta se, mikä ei järky, pysyisi paikallaan.
Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli.  Hepr. 12:25–29

Rakastakaa vihamiehiänne
Jeesus sanoi:

    ”Teille, jotka minua kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie.
    Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille.”  Luuk. 6:27–31

Anteeksianto sellaiselle, joka on tehnyt sinulle pahaa, on ehkä yksi haastavimmista käskyistä, joita Kristus on meille antanut. Hän kuitenkin tiesi, miten valtava vapauttava voima anteeksiannossa on. Ja Hän on luvannut auttaa meitä siinä.

Vapautukseen Jeesus viittasi esim. lukiessaan Nasaretin synagogassa kirjakääröstä, profeetta Jesajan kirjasta, sanat ‘Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen’.
Ja Jeesus jatkoi sanoen synagogassa olijoille: “Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen.” (Luuk. luvusta 4)

Jeesusilmaisi olevansa Jumalan lähettämä Vapahtaja, joka on tullut auttamaan kaikkia, jotka ovat juuttuneet kiinni tai kamppailevat vihan, katkeruuden, pelon tai muiden sellaisten tunteiden kanssa, joita koetut asiat ovat aikaansaaneet. Hän haluaa auttaa meitä päästämään irti vaikeista, sieluamme myrkyttävistä ajatuksista ja tunteista. Voimme aina pyytää apua Vapahtajaltamme. 

Heinäkuun alussa ilmestyneessä Avainmediassa oli artikkeli, jonka otsikko kosketti: “Pyhä henki käski antaa Hamasille anteeksi.”. Siinä israelilainen messiaaninen (Jeesukseen uskova) juutalaisrabbi Guy Cohen kertoo, kuinka Hamasin 7.10.23 tekemä julma ja raaka hyökkäys täytti hänet vihalla. Hyökkäys muuttui hänelle itselleen hyvin henkilökohtaiseksi, kun selvisi, että hänen sukulaistyttönsä oli tapettujen joukossa.

Ensireaktionaan Guy toivoi, että Jumala pyyhkäisi koko Gazan pois ja että kaikki gazalaiset kuolisivat. Sitä hän rukoili Jumalalta.
Kun aikaa kului, Pyhä Henki alkoi puhua hänelle anteeksiannon tärkeydestä. Pohjois-Israelissa messiaanista seurakuntaa johtava pastori ymmärsi, ettei hän voi jatkaa toimintaansa, kun hän oli täynnä vihaa.  

Sydämen uudistumista – “Niinpä pyysin Jeesusta uudistamaan sydämeni, jotta heijastaisin vain hänen mielenlaatuaan tänä tuskan ja murheen aikana. Annoin anteeksi Hamasille ja palestiinalaisille”, Guy Cohen kertoo. 
Ratkaisu oli vaikea, mutta hän koki, että Jumala auttoi häntä. Ja hän koki, kuinka anteeksianto sulatti paljon katkeruutta hänen sydämestään. 

Ei enää tuhoamista, vaan vapautumista – “Sydämessäni ei ole enää halua tuhota, vaan suojella ja vapauttaa panttivangit. Se tarkoittaa esim. sitä, että rukoilen gazalaisten puolesta, että Jumala avaisi heidän silmänsä ja että he ymmärtäisivät, että heitä hallitsee terroristijärjestö”, hän jatkaa.

Perheen 2 poikaa ovat olleet taistelemassa Hamasia vastaan, ja selviytyneet vahingoittumattomina. Fyysiset aseet eivät kuitenkaan pastori-isän mielestä riitä, sillä hänen näkemyksensä mukaan on kyse ideologisesta sodasta ja Hamasin syöttämästä aivopesusta. Siksi hän näkee, että pommejakin tehokkaampi ase on rukous.

🙏💛🙏💛🙏💛🙏💛🙏💛🙏💛🙏💛

Yllä olevat pastorin ajatukset ja kokemukset saattavat laittaa miettimään omia anteeksiantoteemoja uudenlaisessa valossa. Asiat, jotka ovat tuntuneet ylitsepääsemättömän suurilta ja vaikeilta, voivatkin niihin verrattuna alkaa tuntua paljon pienemmiltä. Ainakin näin kuvittelisin.

Onneksi ei koskaan ole liian myöhäistä antaa tai pyytää anteeksi. Jollei sitä ole enää mahdollista tehdä kasvotusten, voi kirjoittaa vaikka anteeksianto- tai anteeksipyyntökirjeen. Kun sen tekee sydämellään, silläkin voi olla yllättävän vapauttava vaikutus. 💛💛💛

Forgiveness – Matthew West

Se on kaikkein vaikein antaa
ja kaikkein viimeisin asia, mikä tulisi tänään mieleesi
se menee aina niille, jotka eivät sitä ansaitse
se on täysin ristiriidassa tunteittesi kanssa
kun heidän aiheuttamansa kipu on vain liian todellinen
vaatii äärettömän paljon sinulta jotta voit lausua sen sanan
– anteeksianto
se iskee vasten kaikkea ylpeyttäsi
se poistaa suuttumuksen sisimmästäsi
se on aina vihan pahin vihollinen
vaikka oikeuden ja tuomarin mukaan
sinulla olisi oikeus vihaan, katkeruuteen ja kaunaan
kuiskaus korvassasi sanoo: päästä irti

Näytä minulle kuinka rakastaa ei-rakastettavaa
näytä kuinka voin tavoittaa tavoittamattoman
auta minua tekemään sitä, mikä nyt tuntuu mahdottomalta:
– anteeksianto
se poistaa katkeruuden, se voi jopa vapauttaa vangin
sen voimalla ei ole rajoja, joten päästä irti
niin hämmästyt mitä näet armon silmin

vanki jonka se todella vapauttaa oletkin sinä

Haluan todella päästä vapaaksi
näytä miltä Sinun armosi näyttää
auta minua nyt antamaan se, mitä Sinä olet antanut minulle
– anteeksianto