Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2023

Jumalan sanansaattajat

29.9.2023. Lempeänsuloinen tämä Mikaelin päivä. ilma kuin pehmeää samettia. (Nyt en halua murehtia ilmastomuutosta, sillä murehtiminenhan ei saa mitään hyvää aikaan). sen sijaan haluan nauttia tästä lämmöstä, kerätä sitä mieleen ja kroppaan; jos vaikka jäisi solumuistiin talven tullen.)
Kannoin läppärin ulos, näppäilen tässä kuunnellen puiden huminaa. (Liikenteen melun olen opetellut sulkemaan pois tajunnasta; valikoivaksi kuuloksi kai sitä voisi sanoa.)

Suloinen on myös ensi sunnuntain aihe, enkelit. Päivän alkuperäistä sankaria, arkkienkeli Mikaelia, ei tosin kuvata lempeänsuloiseksi, vaan voimakkaaksi soturiksi, joka taistelee Jumalan käskystä pahaa vastaan ja hyvää puolustaen.
29.9. on 400-luvultaw lähtien omistettu arkkienkeli Mikaelille, joka kävi taivaissa taistelun pimeyden voimia vastaan ja voitti ne. .

‘Kristus on saavuttanut ratkaisevan voiton pahan valloista, mutta taistelu jatkuu edelleen maailmassa,’ toteaa Kirkkovuosikalenteri, Ja jatkaa: .
‘Myöhemmin mikkelinpäivästä on tullut kaikkien enkelien päivä, jolloin tutkistellaan heidän merkitystään ja tehtäviään. Jumalan sanansaattajina enkelit suojelevat ja opastavat ihmistä ja muistuttavat häntä Jumalan tahdon mukaisesta elämästä.’

Taivaallinen istuin
Herralla on istuimensa taivaissa,
ja hänen valtansa alla on kaikki maa.
Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa kuulette ja hänen käskynsä täytätte.
Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot, kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täytätte. Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa kaikkialla hänen valtakunnassaan.
Ylistä Herraa, minun sieluni!   Ps. 103:19–22

**********************

Enkeli kulkee edelläsi
Herra sanoi:

    ”Minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paikkaan, jonka olen sinulle varannut. Muista, että hän on lähelläsi, tottele häntä äläkä vihastuta häntä. Hän ei anna anteeksi niskoittelua, sillä hän toimii minun nimissäni. Mutta jos tottelet häntä ja teet kaiken, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajiesi vastustaja. Minun enkelini kulkee sinun edelläsi.”  2. Moos. 23:20–23

Enkelit ja Pyhä Henki
Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden.

    Sen tähden meidän on tarkoin ja tunnollisesti pidettävä mielessämme se, minkä olemme kuulleet, ettemme ajautuisi virran vieminä harhaan. Johan sekin sanoma, jonka enkelit toivat, osoittautui paikkansa pitäväksi, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai ansaitsemansa palkan. Kuinka sitten me voisimme välttää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä suurta pelastusta, jota itse Herra ensimmäisenä julisti? Ne, jotka kuulivat hänen julistuksensa, ovat sen todistuksellaan vahvistaneet ja välittäneet meille, ja itse Jumala vahvisti heidän todistuksensa: hän antoi heidän tehdä tunnustekoja ja ihmeitä, monia voimallisia tekoja, ja jakoi Pyhän Hengen lahjoja tahtonsa mukaan.  Hepr. 1:14–2:4

Vaikka Heprealaiskirje ei tuossa puhukaan pelastuksesta maallisessa mielessä, tekee kuitenkin mieli taas kerran, tässäkin, huokaista rukous: rakas Jumala, auta niitä, jotka puolustavat maataan siihen hyökännyttä vihollista vastaan. Lähetä enkelisi suojelemaan kaikkia epävarmuuden, turvattomuuden, surun ja pelon keskellä eläviä. Auta että Ukrainan lisäksi jokaisessa maassa voisi vallita rauha. Anna Sinun Rauhasi vaikuttaa tässä maailmassamme, ja auta meitä jokaista elämään Sinun Rauhastasi käsin. 

💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏

Taivasten valtakunnassa
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?”

    Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi:
    ”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.
    Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.”    Matt. 18:1-10

Jeesuksen sanat olivat varmasti – ja ehkä yhäkin ovat – kovaa kuultavaa sellaisille aikuisille, jotka suhtautuvat ylimielisesti niihin, jotka eivät ole samalla tavalla fiksuja ja osaavia kuin he itse. 
Pitäisikö minun muuttua lapsenkaltaiseksi? Naurettavaa. Lapsellista. 
Mutta eihän Jeesus tarkoita lasten tietomäärää tai sitä, mitä he osaavat, vaan jotain ihan muuta. 

Lapset ovat avoimia sille, mitä näkevät tai kokevat. He eivät vielä ole lukkiutuneet ahtaisiin ajatusmalleihin. He eivät ajattele: tuohan on mahdotonta.
Pieni, turvallisessa kodissa varttunut lapsi uskoo, että hänen vanhempansa voivat mitä tahansa. Sellaista luottamusta taivaallinen isämme toivoo meiltä: että Hän voi, silloinkin kun jokin asia tuntuu mahdottomalta, ja ratkaisua ei näytä olevan.  Että kääntyisimme Hänen puoleensa, karistaisimme yltämme omahyväisyyden ja itseriittoisuuden ja sanoisimme Hänelle: tarvitsen  Sinua, apuasi, johdatustasi, viisauttasi ja voimaasi.

Jeesus oli ja on turvattomien ja heikkojen puolella. Ymmärrän Jeesuksen puheen myllynkivestä,  niin hurjalta kuin se kuulostaakin. Tuohon aikaan on varmaan ollut yhtä paljon heikompien hyväksikäyttöä, viettelemistä ja harhaanjohtamista kuin nykyäänkin. Heikompien on vaikeampi puolustautua väärinkohtelua vastaan.

Heikompien puolustajaksi julistautui myös Haagan srk. Tämänpäiväisessä HS: uutisessa, joka siteeraa srk:n somepäivitystä: ”Jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on” (Mt.25:29).
Twiitti jatkuu: ”Tämä sana näyttää käyvän synkällä tavalla toteen hallituspolitiikassa. On jumalatonta leikata jo valmiiksi pienituloisilta ja heikossa asemassa olevilta.”
Kun HS kysyi Haagan srk;n kirkkoherralta, onko srk:n ohjeiden mukaista ottaa puolia puoluepolitiikassa, 

“Seurakunta pitää huolta heikoimmista ja ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin” kertoo kirkkoherra. Näin on tehty Haagan srk:ssa jo vuosia. Srk on aikaisemmin ottanut kantaa esimerkiksi hallitusneuvotteluihin tai jos politiikka on kohdistunut lapsiin ja nuoriin. “Seurakunta näkee, mikä arjessa tulee vastaan ja miten politiikka vaikuttaa pieneen ihmiseen,” hän toteaa.
Hän ke
rtoo, että srk:ssa lähtöajatus moniin asioihin on se, mitä oman aikansa vaikuttaja Jeesus tekisi. “Hänhän nimenomaan otti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja piti kaikista heikoimmassa asemassa olevien puolta. Tänä päivänä Jeesus todennäköisesti haastaisi päättäjiä ja päätöksien seuraamuksia.”

Kristus, Sinä näet, miten monenlaisten vaikeuksien kanssa täällä kamppaillaan. Anna Sinun huolenpitosi kaikille tarvitseville.
Anna enkeleittesi suoja ja varjelus kaikille turvattomissa oloissa eläville. Lapsille, nuorille ja kaikenikäisille, kaikille jotka pelkäävät, ovat onnettomia ja kärsivät. Hoida heidän sisäisiä haavojaan ja traumojaan.

Anna Sinun Rauhasi sydämiimme, ja maailmaan. Auta että sota loppuu ja saadaan rauha sinne, missä taistellaan. Lähetä enkelisi lohduttamaan ja vahvistamaan niitä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, kokemaan pommitusten kauhuja ja menettäneet omaisiaan,
Johdata, auta, suojele ja varjele, Kaikkivaltias.
Kiitos että olet kanssamme. Kiitos Rakkaudestasi ja huolenpidostasi. Muistuta meitä, että aina voimme kääntyä Sinun puoleesi ja pyytää Sinulta apua. Sinulle kaikki on mahdollista.   

. 💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏

Jeesus antaa elämän

26.9.2023. Viime viikon evankeliumiteksti kuvasi Martan ja Marian erilaisuutta. Jeesus sanoi Martalle: “Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.”
Meissä kaikissa taitaa olla enemmän tai vähemmän näiden kummankin sisaruksen ominaisuuksia. Taas kerran havahduin siihen, miten tärkeää on (ainakin itselleni) että muistan viipyä Marian osassa (jonka luontaisesti koenkin itselleni läheisempänä ja  rakkaampana kuin Martan osan). 

Tänä aamuna, kun arkiaskareisiin siirtyminen oli jo mielessäni, tunsin että tulikin jäädä hiljaiseen rukoukseen. Syvä rauha laskeutui minuun ja ympärilleni. Tuttu tila, joka tulee usein hiljentyessäni pitempään; tila johon voisi jäädä vaikka kuinka pitkäksi aikaa ja jossa vain sillä hetkellä läsnäoleva tuntuu merkitykselliseltä. Siinä ajatukset tekevät tilaa kuuntelemiselle, olemiselle – ja Hänelle, joka sanoi Martalle olevansa ylösnousemus ja elämä.   

Miten helposti tuo kutsu jäämään pitemmäksi aikaa siihen olisi voinut mennä ohi huomaamattani. Miten usein se onkaan mahtanut mennä minulta ohi, kun Martta minussa siirtyy jo arkipuuhiin?
(Sitä, miten olla tuossa vastaanottavassa ja kuuntelevassa tilassa, Marian osassa, myös arjen töitä tehdessä, en ole vielä oppinut. Mutta haluan oppia. Onneksi jokainen päivä tarjoaa siihen harjoittelutilaisuuksia. )

Jossain vaiheessa, kun aioin siirtyä Martan osaan (päivän askareihin) tuli sisäinen kehotus  katsoa TV7:ää. (En muista milloin olen viimeksi vieraillut TV7:n sivuilla; ehkä joskus keväällä; joka tapauksessa siitä on tosi pitkä aika,)
Avasin siis läppärini. TV7:n kanavalla oli parhaillaan menossa ohjelma, jossa messiaaninen (= Jeesukseen uskova) rabbi sanoi juuri sen avautuessa: “Siksi Jeesus kehotti meitä menemään yksinäiseen paikkaan rukoilemaan.” Ja rabbi jatkoi puhumalla siitä, miten merkityksellistä on, että ymmärrämme (uskomme), että Jumala kuulee rukouksemme ja haluaa vastata niihin. 

Tämä oli minulle ikään kuin vahvistus sille, kuinka Jumala halusi tänään minun viipyvän rukouksessa, ‘yksinäisessä paikassa’, Hänen läsnäolossaan. Mielessäni ei ollut mitään erityistä rukouspyyntöä.  Mutta ajattelen, että Hän halusi ‘vain’ että viipyisin siinä, hiljaa, vastaanottavaisena ja kuuntelevana, Marian osassa, ennen kuin siirtyisin Martan hommiin. 

Uskon että Hän toivoo sitä meiltä jokaiselta. Että viettäisimme enemmän aikaa Marian osassa. Jotta Hän voisi tehdä meissä sitä mitä Hän haluaa meissä tehdä. Jotta Hän voisi näyttää meille, kuinka Hän todella on. Ja että Hän on kanssamme.
Ja että Hän haluaa kutsua meitä kaikkia ulos omista ahtaista ajattelun ja uskomustemme lokeroista, joihin olemme jähmettyneet.
Hän haluaa kutsua meitä ulos ‘hautaluolistamme’, kuten Jeesus kutsui Lasarusta. Kutsua  Elämään; elämään Hänen valtakuntansa todellisuudessa.

Hän haluaa vapauttaa mielemme ja sydämemme siteistä, joihin maailman uskomusjärjestelmät ovat kietoneet meidät. Hän haluaa näyttää, mitä Hän voi. (Ja se on niin paljon enemmän kuin voimme kuvitellakaan.)
Martta tiesi tämän sanoessaan Jeesukselle: “Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken mitä häneltä pyydät.”  

**********************

Hyvyytesi on suuri
Sinä olet suuri ja teet ihmetekoja, sinä yksin olet Jumala.

Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi.
Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan.
Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni,
iäti minä kunnioitan nimeäsi. 
Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. 
 Ps. 86:10–13

Tätä sydämeni kaipaa 
Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten, kun minun  nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan, saan katsella häntä omin silmin, ja silmäni näkevät: hän ei ole minulle outo! Tätä minun sydämeni kaipaa. 

Job 19:25–27

Jobin toiveikkaat sanat. Kaiken menetyksen jälkeen, epätoivoisena, sairaana ja heikkona, hyljeksittynä ja halveksittuna, elämänhalunsa menettäneenä. Job sittenkin jaksoi kiittää Jumalaa. 
Vaikka usko välillä horjuikin, hän sittenkin piti siitä kiinni. Ja suurimmasta toiveestaan: saada omin silmin nähdä Jumala… sillä tavoin, ettei Hän enää ole kaukainen, vieras, outo, vaan aivan vierellä, välittävänä, läheisenä ja rakastavana, 

Job ei hylännyt Jumalaa kaikesta kärsimyksestään huolimatta. Ja Jumala osoitti, että Hänkään  ei ollut hylännyt Jobia, vaan näki hänen kamppailunsa ja palkitsi hänen uskollisuutensa.
Vaikka Jobin kirja onkin hurja, tuo yllä oleva kohta on niin kaunis: Jobin kaipuu nähdä Jumala omin silmin antoi hänelle voimia kestää kärsimykset ja menetykset. Siitä toivosta hän piti kiinni, silloinkin kun hänen tilansa ja tilanteensa olivat mitä kurjimmat.

Huomion ja katseen kääntäminen omista kärsimyksistä Jumalaan ja siihen, mitä Hän on, auttoi Jobia kestämään kivun ja tuskan. (Tämän olen itsekin usein kokenut tuovan apua, kun kropan kipuilu on tuottanut vaikeutta oloon.)  

**********************

Uskon Henki
Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla mutta emme umpikujassa, neuvottomia mutta emme toivottomia, vainottuja mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä mutta emme tuhottuja.
    Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Me tosin elämme, mutta meidät annetaan Jeesuksen tähden alituisesti alttiiksi kuolemalle, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi näkyviin kuolevaisessa ruumiissamme. Meissä siis tekee työtään kuolema, mutta teissä elämä. Meillä on sama uskon Henki, josta on kirjoitettu: ”Minä uskon, ja siksi puhun.” Niin mekin puhumme, koska uskomme. Me tiedämme, että hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää Jeesuksen tullessa meidätkin ja tuo meidät eteensä yhdessä teidän kanssanne.   

2. Kor. 4:7–14

“Uskotko tämän?”
Martta sanoi Jeesukselle: ”Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken mitä häneltä pyydät.” Jeesus sanoi: ”Veljesi nousee kuolleista.” Martta vastasi: ”Tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä, ylösnousemuksessa.” Jeesus sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?” ”Uskon, Herra”, Martta vastasi, ”minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan Poika, jonka oli määrä tulla maailmaan.”

    Tämän sanottuaan Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken: ”Opettaja on täällä ja kutsuu sinua.” Kuullessaan sen Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. (Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut. Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään.)
    Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi: ”Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.” Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet, ja hän kysyi: ”Missä hänen hautansa on?” ”Herra, tule katsomaan”, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat: ”Katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli.” Mutta jotkut heistä sanoivat: ”Kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman?”
    Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. ”Ottakaa kivi pois”, käski Jeesus, mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle: ”Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt neljättä päivää.” Jeesus vastasi: ”Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?”
    Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi: ”Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut.” Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Lasarus, tule ulos!” Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi: ”Päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä.”
    Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen.   
Joh. 11:21–45

”Minä olen ylösnousemus ja elämä”, sanoi Jeesus Martalle. Jeesus sanoi, että Lasarus, joka oli ollut 3 päivää haudattuna, heräisi eloon. Martta uskoi Jeesusta ja vastasi tälle: ”Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan Poika, jonka oli määrä tulla maailmaan.”

Saiko Martan epätoivo veljen kuolemasta hänet uskomaan Jeesuksen lupaukseen, että tämä nousisi kuolleista? Oliko Pyhän Hengen vaikutusta, että Maria tunnisti Jeesuksen Messiaaksi?
Joka tapauksessa Martan luottamus Jeesukseen oli luja.
Jospa meillä nykyihmisillä olisi edes hitunen Martan uskoa ja luottamusta… 

Marian ja muiden hänen kanssaan tulleiden itku sai Jeesuksen liikuttumaan: hänkin itki. Tuo on minusta ihan valtavan kaunis kohta: Jeesuksen myötäeläminen ja myötätunto. Jumalan Poika suree ja itkee, kun Hänelle rakkaat ihmiset surevat ja itkevät. 

Myös me olemme Kristukselle rakkaita. Hän tuntee myötätuntoa suruamme, menetyksiämme ja kärsimyksiämme kohtaan. Hän haluaa lohduttaa ja auttaa, ja kohottaa katseemme näkemään ja mielemme ymmärtämään mitä Jumala voi tehdä.
Kun käytännönläheinen Martta huolestui haudasta mahdollisesti tulevasta hajusta, Jeesus sanoi hänelle: ”Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?”

Kun Jumalan kirkkaus ilmestyy, siinä tapahtuu ihmeitä. Siinä ihminen voi saada aivan uuden elämän, uuden alun. Taakat valahtavat harteilta, huolet pyyhkiytyvät pois, sydän kevenee.
Kun kääntää huomionsa siihen, mitä Jumala on ja mitä Hän voi, asiat alkavat tuntua toisenlaisilta, keveämmiltä. 

Jumalan kirkkauden voimaan ja vaikutukseen kannattaa uskoa. Olen nähnyt, miten Hänen kirkkautensa voi muuttaa vahvan suojamuurin sisään sulkeutuneen ihmisen sellaiseksi, joka haluaisi syleillä koko maailmaa. Vain Hän voi saada niin suuren muutoksen aikaan. Hän haluaa vapauttaa meidät taakoistamme, jotta voisimme elää ja toimia Hänen toivomallaan tavalla ja  tuoda Hänen valtakuntansa todellisuutta tänne maan päälle. 

**********************

Muistin kuulleeni laulun, jossa on tämän viikon VT;n tekstissä olevat Jobin sanat:
Minä tiedän, että lunastajani elää”.
Alla olevalla videolla yksi versio tästä laulusta.

I Know That My Redeemer Lives – 

Tiedän Lunastajani elävän
miten suloisesti tuo lause lohduttaakaan
Hän, joka kerran kuoli, elää
Hän, ikuinen Johtajani, elää

Hän, haudan voittaja, elää
Hän elää ikuisesti, pelastaakseen
Hän elää, täynnä kirkkautta, taivaassa
Hän elää, ylhäällä korkeuksissa

Hän elää siunatakseen minua Rakkaudellaan
Hän elää puhuakseen puolestani taivaassa
Hän elää ravitakseen nälkäistä sieluani
Hän elää auttaakseen minua kun sitä tarvitsen

Hän elää täyttääkseen runsaasti tarpeeni
Hän elää johdattaakseen minua katseellaan
Hän elää lohduttaakseen minua uupuessani
Hän elää kuullakseen sieluni valituksen

Hän elää tyynnyttääkseen kaikki pelkoni
Hän elää pyyhkiäkseen kyyneleeni
Hän elää rauhoittaakseen huolestuneen sydämeni
Hän elää välittääkseen kaikkia siunauksiaan

Hän, lempeä, viisas taivaallinen Ystäväni, elää
Hän elää ja rakastaa minua loppuun asti
Hän elää, ja siksi laulan:
Hän, Profeettani, Pappini ja Kuninkaani elää

Hän elää ja suo minun hengittää joka päivä
Hän elää ja tulen voittamaan kuoleman
Hän elää valmistaakseen minulle asuinsijan
Hän elää johdattaakseen minut turvallisesti sinne

Hän elää, kaikki kunnia Hänen nimelleen
Hän elää, Jeesukseni, ikuisesti sama
Miten suloisen ilon tämä lause antaakaan:
“Minä tiedän, että Lunastajani elää!”

Jumalan huolenpito

16.9.2023.  Vallisaaren biennaalissa eräs teos pysäytti istumaan lammen rantaan pitkäksi aikaa ja vain katselemaan ja ihastelemaan usvan alati muuttuvaa liikettä. Lempeä tuulenviri sai yllättäviäkin muotoja lammen reunalta veden pinnasta kohoavassa udussa.
Taiteilijapariskunta Sasha Huberin ja Petri Saarikon Remedies-projektiin kuuluva installaatio Turvapaikka, utu sekä sitä ympäröivä maisema lumosivat kauneudellaan.

Installaation englanninkielinen nimi on mielestäni suomenkielistä puhuttelevampi: Sanctuary, mist. Sanctuary-sana merkitsee minulle enemmän pyhää paikkaa, pyhäkköä kuin turvapaikkaa, ja mist-sana assosioituu mielessäni johonkin mystiseen, silmiltä salassa olevaan. Usvan lävitse asiat eivät näyttäydy selvärajaisina, vaan saa ikään kuin aavistella, mitä kaikkea utuun mahtaakaan kätkeytyä. 

Jumalan huolenpitoa ajatellessani tulee mieleen, kuinka se on usein sellaista, jota emme välttämättä heti havaitse. Hän auttaa, suojelee, johdattaa ja pitää meistä huolta niin moninaisin tavoin.
Emme ennalta voi nähdä ja tietää, miten Hän haluaa ilmentää itseään ja toimia elämässämme ja minkä muotoisena Hänen huolenpitonsa kulloinkin ilmenee. 

Joskus, kun löytää pyhän (olo)tilan, ja pysähtyy ihmettelemään ja kuulostelemaan, saattaa tunnistaa kuinka vahvasti Pyhä on siinä läsnä. Voi tuntea tuon ihmeellisen pyhyyden läsnäolon syvästi hoitavan vaikutuksen. On kuin olisi suuressa näkymättömässä sylissä, jossa Joku, itseä niin valtavan paljon suurempi, haluaisi huuhtoa pois kaikki huolet ja murheet, ja ympäröidä ja täyttää Rakkaudellaan ja Rauhallaan. 

Ehtymätön Lähde – Jumala tietää mitä kulloinkin tarvitsemme. Voimia, sisäistä rauhaa, luottamusta, iloa, toivoa… – Hän on kaiken hyvän ehtymätön Lähde.
Joskus, kun jokin asia painaa mieltä ja tuottaa huolta tai murhetta, tuntuu että on vaikeampaa löytää tuohon pyhään tilaan, jossa voi löytää sisäisen rauhan. Kuluneena kesänä minulla on ollut monia sellaisia hetkiä.
Mutta sitten Jumala yllättää, asiat selkenevät ja rauha täyttää mielen ja sydämen. 

Kirkkovuosikalenteri kirjoittaa huomispyhän aiheesta: 
Jeesus opettaa, että Jumalaan uskovan ihmisen ei tarvitse kantaa murhetta kaikesta mahdollisesta. Taivaallinen Isä pitää hänestä huolen ja auttaa häntä etsimään sitä, mikä on tärkeintä: Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Näin Jumala vapauttaa hänet tekemään hyvää lähimmäisilleen. Kristitty muistaa Jeesuksen sanat ”Autuaampi on antaa kuin ottaa”.

**********************

Sinä, Herra, olet hyvä
Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle,
minä olen köyhä ja avuton.
Herra, armahda minua! Kaiken päivää huudan sinua avukseni.
Minä ylennän sydämeni sinun puoleesi. Täytä palvelijasi ilolla!
Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille,
jotka sinua avuksi huutavat.
Kuule minun rukoukseni, Herra, ota vastaan avunpyyntöni.
Sinua minä hädässäni huudan, ja sinä vastaat minulle.   Ps. 86:1, 3–7

“Älä pelkää”
Elia, joka oli kotoisin Gileadin Tisbestä, ennusti Ahabille: ”Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, hän, jota minä palvelen: näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta.”

    Elialle tuli sitten tämä Herran sana: ”Lähde Sidonin alueen Sarpatiin ja asetu sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta siellä huolta.”
    Elia lähti Sarpatiin. Tullessaan kaupungin portille hän näki leskivaimon keräämässä polttopuita. Elia huusi hänelle: ”Toisitko minulle vähän vettä, että saisin juoda.” Nainen lähti hakemaan vettä, ja Elia huusi hänelle vielä: ”Toisitko minulle myös palan leipää.” Mutta nainen vastasi: ”Niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi, elää, minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme.”
    Elia sanoi hänelle: ”Älä pelkää! Mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leivo vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo, ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle.”
    Leski meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat. Jauhoruukku ei tyhjentynyt eikä öljypullo ehtynyt, sillä näin oli Herra sanonut Elian suulla.  1. Kun. 17:1, 8–16

Hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa
Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani.  Fil. 4:10–14

Silloin tällöin huomaan, kuinka pitkään olen taas kerran koettanut sinnitellä jonkin jutun kanssa ajatellen, että minun pitää itse voida ratkaista tämä asia. Vaikka rukous onkin kulkenut mukana matkassa, pääpaino on kuitenkin ollut siinä, että minun pitää selvittää tämä juttu, jotta kaikki sujuisi ja jatkuisi hyvin.

Ja sitten, jälkeenpäin, huomaan, kuinka vähän tilaa olin antanut/jättänyt Jumalan avulle, johdatukselle ja huolenpidolle tuossa asiassa. Ja ihmettelen, että miten tässä nyt taas pääsi näin käymään. Miten taas saatoin unohtaa, mikä oli se tärkein asia: etsiä Hänen valtakuntaansa; sitä tilaa, jossa Hän toimii ja osoittaa, miten paljon Hän välittää ja haluaa pitää huolta. 

Marian hyvä osa
Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: ”Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua.” Mutta Herra vastasi: ”Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.”  Luuk. 10:38–42

Tuskin olisi voinut parempaan hetkeen tulla omalla kohdallani tämä evankeliumikohta. Muistutuksena. Miten paljon olenkaan ollut huolissani, touhunnut ja koettanut kuluneen kesän aikana saada asioita järjestykseen, Jopa siinä määrin, että sydänkin välillä koetti ilmoittaa että hei, pysähdy, älä hätäile, istahda Pyhän ääreen, Kristuksen jalkojen juureen, kuuntele mitä Hän haluaa sinulle sanoa, juuri tällä hetkellä.  

Kiitollisuus

12.9.2023. Tämän viikon aihe on tavattoman tärkeä, koska se vaikuttaa niin paljon koko elämiseemme ja olemiseemme. Kiitollisuuden tunne ja kiitolliset ajatukset (tai niiden puute) heijastuvat joka päivä siihen, miten me näemme ja koemme asioita ja miten niihin suhtaudumme.

Mistä kaikesta olen kiitollinen tänään? Kiitoksen aiheitahan löytyy vaikka kuinka, isoista ja ihan pienistäkin asioista. Isommista tulee ensimmäisenä mieleen tänään: kiitos Jumalalle siitä, että maassamme vallitsee rauha! Pienemmistä ja ohimenevämmistä: kiitos tämänpäiväisestä lämpimästä säästä (20 astetta, ja auringonpilkahduksia pilvien välistä). Ja kiitos minulle niin merkittävästä ja toivon mukaan myös pysyvämmästä asiasta: että nivelrikkopolvi kestää kävelylenkit hauvan kanssa.  

**********************

Anna-Mari Kaskinen, v:n 2022 Kirkon kulttuuripalkinnon saanut kirjailija, runoilija ja sanoittaja, juhlisti elämäntyötään Kallion kirkossa 3.9. Laulaen matkaa tee -juhlakonsertilla. (Googlaamalla selvisi että Anna-Mari täyttää ensi kuussa 65v.).

Kirkkosali oli täpötäynnä viimeistä paikkaa myöten (parvelta onneksi löysimme vielä istumapaikat). Konsertissa kuultiin Anna-Mari Kaskisen sanoittamia lauluja vuosikymmenten varrelta.
Voisi sanoa, että kiitollisuus oli konsertin johtava teema; monia kiitoksia kuultiin sen aikana. Lopuksi Anna-Mari kiitti lämpimästi miestään (Roihuvuoren kirkkoherra) Pekkaa jatkuvasta tuesta ja ymmärryksestä epäsäännöllisiä työaikoja kohtaan kaikkien kuluneiden vuosien aikana. Pekka puolestaan kiitti vaimoaan siitä, että tämä oli pysynyt uskollisena kutsumukselleen, joka  on välillä merkinnyt nukkumattomia öitä, valtavaa työntekoa ja jaksamista.  

**********************

Kirkkovuosikalenterista: ‘Jeesus teki hyvää erityisesti muiden hylkäämille ihmisille. Niistä ihmisistä, joita hän auttoi, vain harvat palasivat kiittämään häntä ja tunnustamaan uskonsa häneen. Toisia kiusasi se, ettei Jeesus toiminut heidän tahtomallaan tavalla, mutta hän halusi tehdä hyvää erotuksetta kaikille.’

Jumalan luo kaikki ihmiset tulevat
Sinua, Jumala, me ylistämme Siionissa!

Me täytämme lupaukset, jotka annoimme sinulle, sillä sinä kuulet rukouksen.
Sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat.
Syntimme ovat meille liian raskaat, mutta sinä annat ne anteeksi.
Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua pyhäkössäsi.
Ravitse meidät huoneesi antimilla, temppelisi pyhyydellä!
Mahtavilla teoilla sinä, Jumalamme, vastaat meille, sinä siunaat ja autat meitä.
Sinuun luottavat kaikki maan ääret ja kaukaiset meren rannat.
Maan äärissä ihmiset pelästyvät nähdessään sinun tunnustekosi.
Sinä saat idän ja lännen maat kohottamaan riemuhuudon!   Ps. 65:2–6, 9

**************************

Laulut kaikuvat Hänelle ylistykseksi 
Jäljelle jääneet aloittavat ylistyksen,
he iloitsevat ääneen Herran suuruudesta.
Huutakaa siis lännessä ja vastatkaa huutoon aamunkoiton suunnalta, kunnioittakaa Herraa.
Meren saarilla ja rannoilla kunnioittakaa Herran nimeä, hänen, joka on Israelin Jumala.
Maan ääriltä saakka me kuulemme laulujen kaikuvan ylistykseksi Vanhurskaalle.  Jes. 24:14–16

Hänen hyvyytensä kestää ikuisesti
Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Onhan kirjoitettu:

      – Hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen hyvyytensä kestää ikuisesti.
    Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Tämän palveluksen toimittaminen ei vain täytä pyhien tarpeita, vaan lisäksi se saa yhä useammat kiittämään Jumalaa. Kun te tällä työllänne annatte todistuksen uskostanne, lahjanne saajat ylistävät Jumalaa siitä, että te näin tunnustatte kuuliaisuutenne Kristuksen evankeliumille ja jaatte omastanne anteliaasti heille ja kaikille muillekin. Näin he myös rukoilevat teidän puolestanne ja ikävöivät teitä sen ylenpalttisen armon vuoksi, jota Jumala on osoittanut teille. Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjastaan!  2. Kor. 9:6–15

Tahdotko tulla terveeksi?
Oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on Lammasportin lähellä allas, jonka hepreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa viisi pylväshallia, ja niissä makasi suuri joukko sairaita: sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan, ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi, sairastipa hän mitä tautia tahansa.

    Siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentäkahdeksan vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuodematolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi: ”Tahdotko tulla terveeksi?” Sairas vastasi: ”Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua.” Jeesus sanoi hänelle: ”Nouse, ota vuoteesi ja kävele.” Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli.
    Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle: ”Nyt on sapatti, ei sinun ole lupa kantaa vuodettasi.” Mies vastasi heille: ”Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: ’Ota vuoteesi ja kävele.’” Silloin juutalaiset kysyivät: ”Kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä?” Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli jo hävinnyt väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle: ”Sinä olet nyt terve. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin.” Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut.  Joh. 5:1–15

Betesdan altaalla tapahtui aina silloin tällöin ihmeitä: Jumalan enkeli tuli hämmentämään vettä niin että se kuohuisi, ja ken ensimmäisenä ehti altaaseen, tervehtyi vaivastaan. 
Kukaan ei voinut ennalta tietää, milloin enkeli tulisi. Altaan äärellä vietti aikaansa varmasti moni sairaudestaan kärsivä, odottaen ja toivoen, että saisi osakseen tuon ‘lottovoiton’.

Kuuluikohan tuo kaikki Jumalan suunnitelmaan: että Hän ensin lähettää enkelinsä liikuttamaan altaan vettä. Ja kun sana parantumisista leviäisi, altaan reunustat ja sitä ympäröineet portaikot  täyttyisivät parantumista hartaasti toivovista sairaista. – Ja sitten Hän lähettäisikin enkelin sijasta Poikansa. 

Eräänäsapattina Betesdan altaan luo tuli mies, joka kysyi eräältä sairaalta: “Tahdotko tulla terveeksi?” Sen sijaan että sairas olisi vastannut myöntävästi, hän tuijottaa vain allasta ja alkaa selittää, miksei voi parantua: hän ei koskaan ennättäisi ensimmäisenä veteen. 

Jostuo sairas mies olisi tiennyt, kuka kysymyksen esittäjä oli, hän olisi epäilemättä kääntänyt katseensa kysyjään ja vastannut: “Kyllä, Herra, tahdon!” 
Jeesus ei kuitenkaan jäänyt odottamaan vastausta, vaan paransi miehen ja lähti pois.

Mielessäni näen, kuinka muiden altaan luona viruvien, enkeliä odottavien keskuudessa levisi hämmennys: mitä oikein tapahtui? Tuo tuossa, joka ei pystynyt kävelemään, vaan makasi kaiket päivät vuodematollaan, nousi ylös ja käveli terveenä pois. Altaan vesi ei ollut häntä parantanut, vaan paikalle oli tullut joku, joka oli parantanut hänet.  

Myös fariseukset kuulivat, mitä altaalla oli tapahtunut. Ensin he soimasivat parantunutta miestä, kun tämä kantoi vuodemattoaan sapattina, ja sitten tivasivat tältä, kuka hänet oli parantanut. Sapattikäskyn rikkomisen selvittäminen kiinnosti heitä enemmän kuin se, että kauan sairaana ollut mies oli tullut terveeksi ja toimintakykyiseksi.  

Mieleen tulee, miten silloin, kun toivoo tervehtymistä tai parempaa oloa, mieli voi fiksoitua johonkin tiettyyn asiaan: kunhan tämä tai tämä toteutuisi, niin sitten voisin paremmin, sitten parantuisin.
Mutta Jumalalla voikin olla jokin toinen suunnitelma. Hän voi lähettää apunsa jollain muulla tavalla kuin mitä me kuvittelemme tai toivomme. Siksi kannattaa pitää sydän ja mieli avoinna, ja kääntää katseensa Häneen; kuunnella mitä Hän meille tahtoo sanoa. Kysyykö Hän minulta/sinulta samaa kuin tuolta sairaalta mieheltä altaan luona?

Ainakin itse haluan vastata Hänelle: Kyllä, tahdon tulla terveeksi! Tahdon vieläkin pystyä kiipeämään kallioille, vaeltelemaan metsissä ja erämailla. – 30 v:n ajan Sinä olet voidellut graavia nivelrikkoani, kasvattanut jonkinlaista väliainetta nivelpintoihin, niin että olen pystynyt kävelemään enemmän tai vähemmän kivutta. Jos nyt on tullut polvileikkauksen aika, niin Sinä olet siinäkin mukana, näin uskon. Ja kiitän Sinua siitä. 

Elämä on nyt – Sauli Ahvenjärvi, sanat Anna-Mari Kaskinen

Etsin lauluvideota Anna-Mari Kaskisen sanoittamasta laulusta. Tämän valitsin lähinnä siinä olevien meri- ja purjehduskuvien vuoksi. Veden äärellä sieluni näet virittyy miltei aina kiitokseen: kiitos kun saan tässä olla… 

Lähimmäinen

Päivän Sana 2.9.2023.: ‘Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille.’ (Kol.3:23)
Luettuani tuon tänä aamuna läppäriltäni aloin miettiä vapaaehtoistoimintaa. Suuri osa suomalaisista tekee jonkinlaista vapaaehtoistyötä. – Mikä saa niin monet ryhtymään vapaaehtoisiksi?
Yleinen vastaus taitaa olla, että antaessaan saa. Palkintona voi olla kiitollinen hymy tai sana, ja hyvä olo sisimmässä, kun on voinut olla avuksi. Siitä seuraavaa tunnetta on vaikea kuvailla sanoin.

Jonkun kohtaamisen tai vapaaehtoisvuoron jälkeen voi olla aivan erityisen vahva hyvänolon tunne; askelet ovat keveät kotiin lähtiessä, melkein kuin ne eivät koskettaisi maata ollenkaan, ja mieli on tavattoman kiitollinen. Sellaisina hetkinä ajattelen, että tässä on kyllä ollut taivas mukana.
Joihinkin tilanteisiin on voinut liittyä haikeutta ja vaikeutta, mutta kun huomaa, että jotain hyvää kohtaamisessa tapahtui, saattaa ehkä tuntua siltä, että myös siitä iloinneita enkeleitä oli siinä läsnä. 

Vapaaehtoisten palkinto on toisinaan myös ihan konkreettista. Vapaaehtoisena seurakunnassa ja keikka-apuna toimiessa on tullut kutsuja syys- ja kevätkauden päätteeksi tilaisuuksiin, jossa on ollut tarjoilua, konserttia, elokuvaesitystä jne. Sairaalapastorin järjestämien tilaisuuksien vapaaehtoisina olemme saaneet nauttia virkistyspäivistä seurakunnan leirikeskuksessa.
Palvelutaloihin saattohoitovapaaehtoisia kouluttava Lohtua Läsnäolosta -hanke on järjestänyt saattohoidon vapaaehtoisille maksuttomia, mielenkiintoisia ja antoisia jatkokoulutuksia ja työpajoja.

Eilen Terhokoti, Hgissä toimiva saattohoitokoti, vietti 35-vuotisjuhlaa. Kutsu kuului: ‘Tervetuloa juhlimaan Terhokodin yhteistä taivalta henkilökunnan ja vapaaehtoisten kanssa.’
Terhokoti on pienehkö työyhteisö, jossa työntekijät tuntevat hyvin toisensa. Eilisiltana istuivat samoissa pöydissä johtohenkilöt, hoitajat, sairaala-apulaiset ja vapaaehtoiset. Siinä vahvistui tunne, että yhdessä ollaan kaikki toimimassa saatettavien ja heidän omaistensa hyväksi. 

Kiitospuheessa 15 ja 20 vuotta Terhokodissa työskenneille mainittiin heidän henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja taitojaan, kuten sydämen lämpö, kyky luoda (kaikesta kiireestä huolimatta) rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri jne.
Tilaisuuden musiikkiesityksen lopuksi esiintyjä lauloi Franciscuksen rauhanrukouksen. 

Terhokoti tekee tärkeää ja arvokasta työtään pitkälti yksityisiltä ja yrityksiltä saatujen lahjoitusten turvin. Lahjoituksia sekä Ideoita (ja toteutuksia) varjojen hankintaan otetaan kiitollisuudella vastaan. (https;//terho.fi) 

Vapaaehtoiset (kuten ei hoitohenkilökuntakaan) eivät saa tuoda esiin omaa vakaumustaan, ellei sitä nimenomaisesti toivota ja pyydetä; vapaaehtoistoimintaan kuuluu ehdottomana sääntönä jokaisen oman vakaumuksen kunnioittaminen. (Oma-aloitteinen vakaumuksestaan puhuminen voitaisiin tulkita tyrkyttämiseksi tai käännytysyritykseksi.)
Mikään ei kuitenkaan estä vapaaehtoista toimimaan ‘niin kuin tekisi kaiken Herralle’.
Minusta se on kaunis lähtökohta – niin vapaaehtoistoiminnassa kuin missä tahansa toiminnassa.
Ja aina voi (jollei ääneen, niin mielessään) rukoilla hänen puolestaan, jota kulloinkin on kohtaamassa tai auttamassa.

Näkymä eilisillan ravintolan ikkunasta

Kirkkovuosikalenteri kirjoittaa huomispyhän aiheesta:
Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan esimerkkinä Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaikki rajat. Tämä esikuva velvoittaa meitä näkemään jokaisessa ihmisessä lähimmäisen. Kristukselta saamme myös voiman hyviin tekoihin lähimmäistemme hyväksi. Ihminen itse ei ole aina tietoinen siitä, että hän hyvää tehdessään toimii Jumalan rakkauden välikappaleena.

Hyvin käy sen, joka on armelias ja lainaa omastaan muille,
sen, joka aina toimii oikeuden mukaan.
Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti.
Ei hän pelkää pahoja viestejä vaan luottaa vakain mielin Herraan.
Hän on vahva ja rohkea, ei hän pelkää, ja pian hän katsoo voittajana ahdistajiinsa.
Hän antaa avokätisesti köyhille, hän toimii aina vanhurskaasti ja kulkee pystyssä päin.
Ps. 112:5–9

**********************

Daavid tuli ulos luolasta ja huusi Saulin perään: ”Herrani, kuningas!” Kun Saul kääntyi katsomaan taakseen, Daavid kumartui kunnioittavasti maahan saakka ja sanoi Saulille: ”Miksi kuuntelet ihmisten puheita, kun he sanovat: ’Daavid tahtoo sinulle pahaa’? Nyt voit omin silmin nähdä, että Herra jätti sinut tänään luolassa minun käsiini. Mieheni neuvoivat minua tappamaan sinut, mutta minä säästin sinut ja sanoin: ’En voi kohottaa kättäni kuningastani vastaan, sillä hän on Herran voideltu.’ Katso nyt, isäni, katso viittasi lievettä, joka on kädessäni! Koska leikkasin liepeen viitastasi mutta en tappanut sinua, täytyy sinunkin ymmärtää, etten tahdo sinulle pahaa enkä kapinoi sinua vastaan. Minä en ole rikkonut sinua vastaan, mutta sinä väijyt minua ja tahdot viedä minulta hengen.
    Kun Daavid lopetti puheensa, Saul sanoi: ”Poikani Daavid, sehän on sinun äänesi!” Ja Saul puhkesi itkuun ja sanoi Daavidille: ”Sinä olet oikeassa, minä väärässä! Olet tehnyt minulle pelkkää hyvää, mutta minä olen maksanut sen sinulle pahalla. Sinä olet tänään osoittanut, että tahdot minulle vain hyvää. Kun Herra luovutti minut sinun käsiisi, et tappanut minua. Kun joku kohtaa vihollisensa, hän ei päästä tätä suosiolla pois. Palkitkoon Herra sinulle hyvän työn, jonka tänään olet tehnyt minulle! Nyt tiedän, että sinusta tulee kuningas ja että Israelin valtakunta pysyy lujasti käsissäsi.”
1. Sam. 24:9–12, 17–21

Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet: meidän tulee rakastaa toisiamme. Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, Pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja mutta hänen veljensä teot oikeita.
    Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Me rakastamme veljiämme, ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljiemme puolesta. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä?
    Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.
1. Joh. 3:11–18

Jeesus sanoi:
    ”Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.”
Matt. 5:43–48

Taivaallinen Isämme antaa aurinkonsa nousta meille kaikille, samoin Hän lähettää sateen meille kaikille (mikä on tässä kyllä huomattu viime viikkoina…)
Samanlaista erottelemattomuutta Jeesus toivoo meiltä. Että suhtautuisimme rakkaudellisesti niitäkin kohtaan, jotka ovat tehneet meille vääryyttä tai olleet meitä kohtaan ilkeitä. Että ojentaisimme auttavan käden tai antaisimme anteeksi silloinkin kun on kyseessä joku, joka suhtautuu meihin vihamielisesti, ja jota kohtaan meillä ehkä on samanlaisia tuntemuksia.
Uh, siinä vasta haastetta.

Mutta kun ajattelin enemmän tuota asiaa, niin löysin siihen toisenlaisen lähestymistavan. Entä jos vain pitäisin kiinni ‘oikeudestani’ kantaa kaunaa jollekin? Mitä jos vaalisin katkeruuden tunnetta sydämessäni? Enkö silloin tee vain hallaa itselleni, kasvata myrkyllistä oloa sisimmässäni ja levitä sitä vielä ympäristöönikin? 

Ja sitten vielä tuo lyhykäinen kehotus Jeesukselta: “Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.”
Tuossa kohtaa voi ensimmäisenä tulla mieleen, että nyt heitän hanskat naulaan. Niinpä,  mahdottomiahan hän pyytää. – Mutta eikö Jeesus tiennytkin ihan tasan tarkkaan, kuinka vajavaisia me ihmiset olemme? Hän näki syvälle ihmissieluun, näki ajatukset, asenteet, aikomukset ja motiivit. Ja siitä huolimatta hän kehottaa meitä suhtautumaan toisiin rakkaudella, silloinkin, kun se tuntuu tosi vaikealta. 

Jeesus tietää, että samoin kuin taivaallinen Isämme antaa aurinkonsa lämmittää ja sateensa kastella meitä erottelematta, Hän myös haluaa auttaa meitä kaikkia oppimaan, miten suhtautua rakastavasti toisiin, erottelematta. Itse emme siihen pysty, mutta siksi Hän on antanut meille Poikansa. 

Kristus, Sinä tulit opettamaan meille Rakkautta. Sinä voit auttaa meitä suhtautumaan toisiin niin kuin Sinä suhtaudut, ja toimimaan heitä kohtaan niin kuin Sinä toivot meidän toimivan.
Auta meitä, anna sydämiimme halu ja kyky anteeksiantoon. Auta meitä kasvamaan kohti kaltaisuuttasi. Niin että taivaan valtakunnan todellisuus voisi laskeutua keskellemme ja ilmetä täällä maan päällä.

**********************