Lähimmäinen

Päivän Sana 2.9.2023.: ‘Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille.’ (Kol.3:23)
Luettuani tuon tänä aamuna läppäriltäni aloin miettiä vapaaehtoistoimintaa. Suuri osa suomalaisista tekee jonkinlaista vapaaehtoistyötä. – Mikä saa niin monet ryhtymään vapaaehtoisiksi?
Yleinen vastaus taitaa olla, että antaessaan saa. Palkintona voi olla kiitollinen hymy tai sana, ja hyvä olo sisimmässä, kun on voinut olla avuksi. Siitä seuraavaa tunnetta on vaikea kuvailla sanoin.

Jonkun kohtaamisen tai vapaaehtoisvuoron jälkeen voi olla aivan erityisen vahva hyvänolon tunne; askelet ovat keveät kotiin lähtiessä, melkein kuin ne eivät koskettaisi maata ollenkaan, ja mieli on tavattoman kiitollinen. Sellaisina hetkinä ajattelen, että tässä on kyllä ollut taivas mukana.
Joihinkin tilanteisiin on voinut liittyä haikeutta ja vaikeutta, mutta kun huomaa, että jotain hyvää kohtaamisessa tapahtui, saattaa ehkä tuntua siltä, että myös siitä iloinneita enkeleitä oli siinä läsnä. 

Vapaaehtoisten palkinto on toisinaan myös ihan konkreettista. Vapaaehtoisena seurakunnassa ja keikka-apuna toimiessa on tullut kutsuja syys- ja kevätkauden päätteeksi tilaisuuksiin, jossa on ollut tarjoilua, konserttia, elokuvaesitystä jne. Sairaalapastorin järjestämien tilaisuuksien vapaaehtoisina olemme saaneet nauttia virkistyspäivistä seurakunnan leirikeskuksessa.
Palvelutaloihin saattohoitovapaaehtoisia kouluttava Lohtua Läsnäolosta -hanke on järjestänyt saattohoidon vapaaehtoisille maksuttomia, mielenkiintoisia ja antoisia jatkokoulutuksia ja työpajoja.

Eilen Terhokoti, Hgissä toimiva saattohoitokoti, vietti 35-vuotisjuhlaa. Kutsu kuului: ‘Tervetuloa juhlimaan Terhokodin yhteistä taivalta henkilökunnan ja vapaaehtoisten kanssa.’
Terhokoti on pienehkö työyhteisö, jossa työntekijät tuntevat hyvin toisensa. Eilisiltana istuivat samoissa pöydissä johtohenkilöt, hoitajat, sairaala-apulaiset ja vapaaehtoiset. Siinä vahvistui tunne, että yhdessä ollaan kaikki toimimassa saatettavien ja heidän omaistensa hyväksi. 

Kiitospuheessa 15 ja 20 vuotta Terhokodissa työskenneille mainittiin heidän henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja taitojaan, kuten sydämen lämpö, kyky luoda (kaikesta kiireestä huolimatta) rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri jne.
Tilaisuuden musiikkiesityksen lopuksi esiintyjä lauloi Franciscuksen rauhanrukouksen. 

Terhokoti tekee tärkeää ja arvokasta työtään pitkälti yksityisiltä ja yrityksiltä saatujen lahjoitusten turvin. Lahjoituksia sekä Ideoita (ja toteutuksia) varjojen hankintaan otetaan kiitollisuudella vastaan. (https;//terho.fi) 

Vapaaehtoiset (kuten ei hoitohenkilökuntakaan) eivät saa tuoda esiin omaa vakaumustaan, ellei sitä nimenomaisesti toivota ja pyydetä; vapaaehtoistoimintaan kuuluu ehdottomana sääntönä jokaisen oman vakaumuksen kunnioittaminen. (Oma-aloitteinen vakaumuksestaan puhuminen voitaisiin tulkita tyrkyttämiseksi tai käännytysyritykseksi.)
Mikään ei kuitenkaan estä vapaaehtoista toimimaan ‘niin kuin tekisi kaiken Herralle’.
Minusta se on kaunis lähtökohta – niin vapaaehtoistoiminnassa kuin missä tahansa toiminnassa.
Ja aina voi (jollei ääneen, niin mielessään) rukoilla hänen puolestaan, jota kulloinkin on kohtaamassa tai auttamassa.

Näkymä eilisillan ravintolan ikkunasta

Kirkkovuosikalenteri kirjoittaa huomispyhän aiheesta:
Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan esimerkkinä Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaikki rajat. Tämä esikuva velvoittaa meitä näkemään jokaisessa ihmisessä lähimmäisen. Kristukselta saamme myös voiman hyviin tekoihin lähimmäistemme hyväksi. Ihminen itse ei ole aina tietoinen siitä, että hän hyvää tehdessään toimii Jumalan rakkauden välikappaleena.

Hyvin käy sen, joka on armelias ja lainaa omastaan muille,
sen, joka aina toimii oikeuden mukaan.
Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti.
Ei hän pelkää pahoja viestejä vaan luottaa vakain mielin Herraan.
Hän on vahva ja rohkea, ei hän pelkää, ja pian hän katsoo voittajana ahdistajiinsa.
Hän antaa avokätisesti köyhille, hän toimii aina vanhurskaasti ja kulkee pystyssä päin.
Ps. 112:5–9

**********************

Daavid tuli ulos luolasta ja huusi Saulin perään: ”Herrani, kuningas!” Kun Saul kääntyi katsomaan taakseen, Daavid kumartui kunnioittavasti maahan saakka ja sanoi Saulille: ”Miksi kuuntelet ihmisten puheita, kun he sanovat: ’Daavid tahtoo sinulle pahaa’? Nyt voit omin silmin nähdä, että Herra jätti sinut tänään luolassa minun käsiini. Mieheni neuvoivat minua tappamaan sinut, mutta minä säästin sinut ja sanoin: ’En voi kohottaa kättäni kuningastani vastaan, sillä hän on Herran voideltu.’ Katso nyt, isäni, katso viittasi lievettä, joka on kädessäni! Koska leikkasin liepeen viitastasi mutta en tappanut sinua, täytyy sinunkin ymmärtää, etten tahdo sinulle pahaa enkä kapinoi sinua vastaan. Minä en ole rikkonut sinua vastaan, mutta sinä väijyt minua ja tahdot viedä minulta hengen.
    Kun Daavid lopetti puheensa, Saul sanoi: ”Poikani Daavid, sehän on sinun äänesi!” Ja Saul puhkesi itkuun ja sanoi Daavidille: ”Sinä olet oikeassa, minä väärässä! Olet tehnyt minulle pelkkää hyvää, mutta minä olen maksanut sen sinulle pahalla. Sinä olet tänään osoittanut, että tahdot minulle vain hyvää. Kun Herra luovutti minut sinun käsiisi, et tappanut minua. Kun joku kohtaa vihollisensa, hän ei päästä tätä suosiolla pois. Palkitkoon Herra sinulle hyvän työn, jonka tänään olet tehnyt minulle! Nyt tiedän, että sinusta tulee kuningas ja että Israelin valtakunta pysyy lujasti käsissäsi.”
1. Sam. 24:9–12, 17–21

Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet: meidän tulee rakastaa toisiamme. Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, Pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja mutta hänen veljensä teot oikeita.
    Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Me rakastamme veljiämme, ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljiemme puolesta. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä?
    Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.
1. Joh. 3:11–18

Jeesus sanoi:
    ”Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.”
Matt. 5:43–48

Taivaallinen Isämme antaa aurinkonsa nousta meille kaikille, samoin Hän lähettää sateen meille kaikille (mikä on tässä kyllä huomattu viime viikkoina…)
Samanlaista erottelemattomuutta Jeesus toivoo meiltä. Että suhtautuisimme rakkaudellisesti niitäkin kohtaan, jotka ovat tehneet meille vääryyttä tai olleet meitä kohtaan ilkeitä. Että ojentaisimme auttavan käden tai antaisimme anteeksi silloinkin kun on kyseessä joku, joka suhtautuu meihin vihamielisesti, ja jota kohtaan meillä ehkä on samanlaisia tuntemuksia.
Uh, siinä vasta haastetta.

Mutta kun ajattelin enemmän tuota asiaa, niin löysin siihen toisenlaisen lähestymistavan. Entä jos vain pitäisin kiinni ‘oikeudestani’ kantaa kaunaa jollekin? Mitä jos vaalisin katkeruuden tunnetta sydämessäni? Enkö silloin tee vain hallaa itselleni, kasvata myrkyllistä oloa sisimmässäni ja levitä sitä vielä ympäristöönikin? 

Ja sitten vielä tuo lyhykäinen kehotus Jeesukselta: “Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.”
Tuossa kohtaa voi ensimmäisenä tulla mieleen, että nyt heitän hanskat naulaan. Niinpä,  mahdottomiahan hän pyytää. – Mutta eikö Jeesus tiennytkin ihan tasan tarkkaan, kuinka vajavaisia me ihmiset olemme? Hän näki syvälle ihmissieluun, näki ajatukset, asenteet, aikomukset ja motiivit. Ja siitä huolimatta hän kehottaa meitä suhtautumaan toisiin rakkaudella, silloinkin, kun se tuntuu tosi vaikealta. 

Jeesus tietää, että samoin kuin taivaallinen Isämme antaa aurinkonsa lämmittää ja sateensa kastella meitä erottelematta, Hän myös haluaa auttaa meitä kaikkia oppimaan, miten suhtautua rakastavasti toisiin, erottelematta. Itse emme siihen pysty, mutta siksi Hän on antanut meille Poikansa. 

Kristus, Sinä tulit opettamaan meille Rakkautta. Sinä voit auttaa meitä suhtautumaan toisiin niin kuin Sinä suhtaudut, ja toimimaan heitä kohtaan niin kuin Sinä toivot meidän toimivan.
Auta meitä, anna sydämiimme halu ja kyky anteeksiantoon. Auta meitä kasvamaan kohti kaltaisuuttasi. Niin että taivaan valtakunnan todellisuus voisi laskeutua keskellemme ja ilmetä täällä maan päällä.

**********************