Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2022

Herran syntymä on lähellä

20.12,2022.  ‘Vapahtajan äidin odotus ja Herran kansan joulun odotus kuuluvat yhteen. 
Jouluun valmistautumisen loppuvaihe alkaa. Ihmisen sisäisen mielialan tulee olla valmis suuren sanoman vastaanottamiseen.’
Näin Kirkkovuosikalenteri kuvaa 4. adventtisunnuntaita, ja kertoo, että tämä pyhäpäivä omistetaan lasta odottavalle Marialle, Herran äidille. – Ei sitä tosin evankeliumitekstistä huomaa, se kun keskittyy lähinnä Jeesuksen kasvatti-isään, Joosefiin.

*********************

Odotus ja toivo
Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.
Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua.
Israel, pane toivosi Herraan! Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä.   Ps. 130:5–8

Jerusalemin muuria

Ilon aihe
Herra piti huolen Saarasta, kuten oli sanonut, ja täytti antamansa lupauksen. Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille hänen vanhoilla päivillään pojan. Se tapahtui juuri siihen aikaan, jonka Jumala oli ilmoittanut. Pojalleen, jonka Saara oli synnyttänyt, Abraham antoi nimeksi Iisak. Kahdeksantena päivänä Iisakin syntymästä Abraham ympärileikkasi hänet, kuten Jumala oli käskenyt. Abraham oli satavuotias, kun hänen poikansa Iisak syntyi.
Saara sanoi: ”Jumala on antanut minulle aiheen iloon ja nauruun, ja jokainen, joka tästä kuulee, iloitsee ja nauraa minun kanssani.” Ja Saara sanoi vielä: ”Kuka olisi tiennyt sanoa Abrahamille: ‘Saara imettää poikia’? Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt pojan hänen vanhoilla päivillään.”  1. Moos. 21:1–7

Siunaus
Antaessaan Abrahamille lupauksensa Jumala vannoi omaan nimeensä, koska ei ollut ketään suurempaa, jonka nimeen hän olisi vannonut. Hän lupasi: ”Minä siunaan sinua runsain määrin ja annan sinulle runsaasti jälkeläisiä”, ja kärsivällisesti odotettuaan Abraham sai, mitä hänelle oli luvattu.

    Ihmiset vannovat jonkun itseään suuremman nimeen. Vala merkitsee heille asian vahvistusta, se lopettaa kaikki vastaväitteet. Siksi myös Jumala vannoi lupauksensa takeeksi vielä valan. Hän tahtoi tällä erityisellä tavalla osoittaa niille, joita lupaus koskee, että hänen päätöksensä ei muutu. Noilla kahdella järkähtämättömällä sanallaan, joissa hän, Jumala, ei voi valehdella, hän tahtoi rohkaista meitä, hänen turviinsa paenneita, ja kannustaa pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma.  Hepr. 6:13–19

Abrahamia kunnioitetaan suuresti hänen kuuliaisuutensa vuoksi. Hän uskoi Jumalan lupaukseen, vaikka se tuntuikin hänestä aivan käsittämättömältä. Hyvin vanhana miehenä hänen ei varmaan ollut helppoa uskoa, että hän voisi saada paljon jälkeläisiä. Mutta hän päätti uskoa ja luottaa Jumalan lupaukseen, ja toimia Hänen tahtonsa mukaan, lähteä kaukaiseen maahan, sinne minne Herra hänet ja hänen perhekuntansa johdattaisi.  

Heprealaiskirje kertoo, että Jumala tahtoo rohkaista niitä, jotka etsivät Hänestä turvaa. Hän haluaa kannustaa meitä pitämään kiinni toivosta. Niin että vaikka nyt olisimme tilanteessa, joka tuntuu toivottomalta, ja jossa on vaikeaa nähdä, miten asiat muuttuisivat valoisammiksi – että siitä huolimatta päättäisimme ja jaksaisimme uskoa Hänen hyvään tahtoon elämässämme. Ja siihen, että asiat vielä muuttuvat hyviksi.

Myöhemmässä kohdassa Heprealaiskirjeessä todetaan:
‘Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.’ (Hper.11:1)

Voiko sellaiseen uskoa,. mitä et näe? Useiden mielestä ei. Järki pistää hanttiin. Turvalliselta tuntuu uskoa vain sellaiseen, minkä voi nähdä fyysisin silmin, muu tuo epävarman tai epämieluisan olon. Turvallisuushakuinen henkilö pitäytyy mieluummin sellaisessa, mikä on tuttua ja turvallista tai järjellä selitettävissä.

Luojamme haastaa kuitenkin meitä, samoin kuin Abrahamia aikoinaan, uskomaan ja luottamaan, että Hänellä on suunnitelmansa elämäämme varten, silloinkin kun sitä ei voi lainkaan nähdä tai ymmärtää. 

💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏

En varmaan ole ainoa, joka ihmetellen ja ihaillen on seurannut sitä päättäväisyyttä ja lannistumattomuutta, jolla ukrainalaiset suhtautuvat tulevaisuuteen.
He näkevät sen, mikä ei tällä hetkellä ole vielä näkyvissä: kuinka maassa tulee vallitsemaan rauha, ja kuinka sen tilalle, mikä on nyt tuhottu, tullaan rakentamaan entistä parempaa. Se auttaa heitä jaksamaan vaikeissakin oloissa. Vaikeudet ovat hitsanneet kansaa yhteen, puhaltamaan yhteen hiileen, Apua tarvitsevia autetaan, keksitään keinoja selviämiseen, jokainen tekee sen minkä pystyy.
Ja uskotaan ja luotetaan siihen, että tästä kaikesta – suurista vaikeuksista ja haasteista huolimatta – syntyy vielä jotain hyvää. 

💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏

Enkelin kehotus
Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.

    Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”
    Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
      – Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel – se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.
Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen.    Matt. 1:18–24

Jumalan sanansaattajaenkeli ilmestyi sekä Marialle että Joosefille kertoen, mitä Jumala oli suunnitellut heidän elämäänsä varten. Tuo suunnitelma oli jotain niin ihmeellistä, ettei kumpikaan heistä olisi osannut sellaista ajatella edes huimimmissa unelmissaan. Eivätkä heidän sukulaisensakaan.
Jumala yllätti. Ensin Marian, sitten Joosefin. Kummaltakin vaadittiin luja luottamus siihen, että se, mitä enkeli kummallekin vuorollaan ilmoitti, pitää paikkansa. Ja rohkeutta. Ja uskoa siihen, että Jumala olisi heidän kanssaan.
Sillä olihan tuossa sen ajan tapojen ja lainsäädännön mukaan täyden katastrofin ainekset: häpeä, hylkääminen, tuomitseminen, jopa kuolemanrangaistus, jollainen langetettiin naisille, joiden  todettiin syyllistyneen uskottomuuteen.   

Mutta Maria uskoi ja uskalsi. ja Joosef uskoi ja uskalsi seurata Jumalan tahtoa. Ymmärtämättä, miten tämä kaikki, mitä enkeli oli heille kummallekin vuorollaan puhunut, saattoi olla  mahdollista. Että Maria odotti lasta, joka oli Pyhän Hengen alulle saattama.

Se mikä ihmismielelle tuntuu mahdottomalta, voi taivaallisesta perspektiivistä olla ihan luonnollista. Luojallemme kaikki on mahdollista.
Olen aina ajatellut, että Hänelle pienen, elämän alulle saattamiseen tarvittavan solun, aikaansaaminen on todella pieni juttu. Kyllähän Hän on aikaansaanut paljon ihmeellisempiäkin asioita.
(Tosin tässä tapauksessa kyseessä ei ollut mikään pikkujuttu. tulihan tuo Pyhän Hengen alulle saattama elämä koskemaan koko ihmiskuntaa. Jopa ajanlaskummekin perustuu siihen, mikä ennen ilmaistiin lyhenteillä eKr. ja jKr. ja nykyisin (neutraalimpiin pyrkivillä, mutta mielestäni aika hassuilta tuntuvilta) ‘eaa’ ja ‘Jaa’.

Maria ja Joosef eivät tienneet, mitä kaikkea heillä olisi edessään. Sen he tiesivät, että heille oli uskottu aivan valtava vastuu. He saivat tehtävän, joka tulisi määrittämään heidän koko elämänsä. He tulisivat huolehtimaan lapsesta, joka tuli maailmaan pelastaakseen sen pimeyden, pahan ja synnin vallasta. Lapsesta, joka tuli tuomaan toivon sanomaa. Lapsesta, joka tuli Valoksi koko maailmalle.

Tuosta tehtävästä tuli Marialle ja Joosefille ykkösprioriteetti kaikessa, mitä he tekisivät. Se antoi heidän elämälleen merkityksen ja suunnan. Kaikki muu tuli sen jälkeen.
Tuohon tehtävään – Jeesus-lapsesta huolehtimiseen, suojelemiseen ja kasvattamiseen – sisältyi paitsi paljon siunauksia ja onnen hetkiä, myös huolta ja pelkoa, loppuvaiheessa myös suurta surua ja tuskaa. Kuitenkin arvelen, ettei Maria eikä Joosefkaan olisi halunnut antaa pois tuota saamaansa tehtävää. 

*********************

Mikä antaa omalle elämälleni merkityksen ja suunnan?  Entä sinulle? Mikä on  asia, josta et luopuisi, vaikka se tuntuisikin välillä haastavalta, voimia vievältä ja vaikealta?
Mikä on minulla/sinulla ykkösprioriteettina tänä jouluaikana, tulevana vuonna, tai omassa  elämässä ylipäätään?  – Tällaisten kysymysten äärelle voi ehkä pysähtyä hetkeksi tai useammaksi Joulunpyhien aikaan. Pohtia niitä ehkä yhdessä läheisten ja/tai ystävien kanssa.  

Alla olevassa Amy Grantin laulussa Maria pohtii Jumalalta saamaansa suurta tehtävää ja sitä, onko hänestä sen kantajaksi. Hän ymmärtää, että yksin hän ei selviäisi, ja pyytää itselleen Elämän Antajan läsnäoloa ja tukea. 
Sitä samaa me voimme pyytää omaan elämäämme ja niihin tehtäviin, joita tulee eteemme. 🙂

Breath Of Heaven – Amy Grant

‘Olen matkannut monta kuutonta yötäkylmänä ja väsyneenä, vauva sisälläni
ja ihmettelen mitä olen tehnytPyhä Isä, Sinä olet tullutvalitsemaan minut kantamaan Poikaasi 

Odotan hiljaisessa rukouksessapeloissani kantamastani vastuusta täytyykö minun kulkea tämä polku yksin
tässä maailmassa, joka on kylmä kuin kiviole kanssani nyt 

Taivaan Henkäys, kannattele minua
ole joka hetki lähelläni, valaise pimeyttänivuodata ylleni pyhyytesi, sillä Sinä olet pyhäTaivaan Henkäys 

Ihmetteletkö katsoessasi kasvojaniolisiko jonkun viisaamman olla sijallani?
mutta tarjoan kaikkeni armolliselle suunnitelmallesi auta minua olemaan vahva
auta minua olemaan, auta minua’

Rauhallista ja valoisaa Joulun aikaa!

Tehkää tie Kuninkaalle

8.12.2022.  – Runsas pari viikkoa enää Jouluaattoon. Kokemukseni mukaan nuo päivät vilahtavat joka vuosi liian nopeaan tahtiin – paitsi sitä odottavilla lapsilla. 😉
Odottavan aika on pitkä, sanotaan. Saisikohan päivät kulumaan hitaammin, jos eläisi jatkuvasti odottavalla kannalla? Jos niin tekisin, m
ikä olisi silloin se asia, jota hartaimmin odottaisin?
Mitä sinä odotat eniten tänä adventtina? 

Oikeus ja rauha 
Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu. Hän lupaa rauhan kansalleen, omilleen – älkööt he enää eksykö mielettömyyteen!

Hän antaa apunsa niille, jotka häntä palvelevat, ja niin meidän maamme saa takaisin kunniansa.
Laupeus ja uskollisuus kohtaavat, oikeus ja rauha suutelevat toisiaan.
Uskollisuus versoo maasta ja oikeus katsoo alas taivaasta.
Herra antaa kaiken hyvän, maa antaa satonsa.
Herran edellä kulkee oikeus, se valmistaa tien Herralle. Ps. 85:9–14

Nuo psalmitekstin jakeet ovat täynnä asioita, joita meikäläinen odottaa ja toivoo kovasti juuri tänä aikana jota nyt elämme: Rauhaa sinne missä soditaan, ja myös kaikkialle sinne, missä on epäsopua tai riitaa, Että löytyisi rauhanomainen sovinto ihmisten kesken, sellainen joka tyydyttäisi kumpaakin osapuolta. Yksilötasolla se on varmasti paljon helpompaa kuin isompien ryhmittymien, saati sitten kansakuntien välillä.
Joka tapauksessa sitä voi aina pyytää ja toivoa: Rauhanruhtinas, suo meille Sinun Rauhasi.  

💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏

Laupeus on sana, jota nykyään ei juuri käytetä. Helposti ymmärrettäväksi sen tekee esim. Jeesuksen vertaus samarialaismiehestä, joka auttoi tuntematonta tien varrella makaavaa. Tuota auttajaa kun kutsutaan laupiaaksi samarialaiseksi. Hän vei ryöstön ja pahoinpitelyn kohteeksi joutuneen miehen majataloon, maksoi isännälle tämän ruoka – ja majoituskulut ja pyysi  pitämään hyvää huolta miehestä.
Hyväsydäminen ja -tahtoinen voisivat olla synonyymejä laupiaalle, pyyteettömällä rakkaudella hädässä olevaa auttava. – Sellaisena tuon psalmin kirjoittaja kuvaa Luojaamme.

Oikeus katsoo alas taivaasta – varmaan monien ukrainalaisten (kuten meidän muidenkin) mielessä oleva pyyntö, toive ja odotus: että Kaikkivaltias katsoisi heidän puoleensa ja tulisi avuksi, jotta rauha saavutettaisiin. Niin että – kuten psalmisti runollisesti ilmaisee – ‘oikeus ja rauha suutelevat toisiaan’.

💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏

Profeetta Elia
Kuulkaa!
Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen.  Mal. 3:23–24

Elia oli juutalaisten suuresti arvostama profeetta. Vanhan Testamentin viimeisessä kirjassa, Malakian kirjassa ylläolevan lupauksen mukaan Herra lähettää profeetta Elian uudelleen heidän keskuuteensa  Tämä sai juutalaiset jännityksellä ja hartaasti odottamaan Elian paluuta.
Kun Johannes Kastaja tuli erämaasta Jordan-joelle kastamaan ihmisiä, he havaitsivat, että tällä oli yllään samanlainen asu kuin Elia aikoinaan: eläimen karvanahka ja nahkavyö vyötäisillä. Johannes myös julisti yhtä voimallisesti sanomaansa kuin profeetta Elia. Siksi monet kyselivät, oliko tässä se Herran lupaama Elia, jonka Hän on lähettänyt uudelleen heidän kansansa pariin.

Kuin pimeässä loistava lamppu
Me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.
2. Piet. 1:19–21

3. adventin aiheena on Johannes Kastaja Vapahtajan edelläkävijänä ja tienraivaajana. 

Mihin vertaisin tätä sukupolvea
Jeesus sanoi:

”Totisesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen. Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta, ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla. Jolla on korvat, se kuulkoon!
Mihin minä vertaisin tätä sukupolvea? Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen: ’Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet, me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana.’
Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat: ’Hänessä on paha henki.’ Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat: ’Mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä!’ Mutta Viisauden teoista Viisaus tunnetaan!”  Matt. 11:11–19

Tien raivaaja – Herra ilmoitti Malakian kautta kansalle, että sen odottaman Valtiaan edellä tulisi sanansaattaja:
“Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte.” (Mal.3:1)

Liiton enkeli – Malakia profetoi, että kun Pelastajaa tulee, Hän korjaa sen, mikä on mennyt väärille raiteille. Hän kutsuu tätä kauniisti Liiton enkeliksi.
Kristus tuli solmimaan Uuden Liiton taivaallisen Isän ja meidän, Hänen lastensa välille. Se on armon ja rakkauden liitto, jonka kautta väärintekemisemme on sovitettu ja anteeksiannettu Kristuksen sovitustyön kautta.  

Pelastuksen aurinkoToisaalla Malakia kutsuu Messiasta pelastuksen auringoksi: 
“Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.” (Mal.4:2)
Ihana minusta tuo kuvaannollinen kohta: me parannumme pelastuksen auringon siipien alla.
Se jo sinänsä tuntuu hoitavalta. Ei mitään väliä sillä, ettei auringolla ole siipiä. Aurinko  suo meille lämpönsä, ja taivaallisten siipien alla olemme suojassa.  

💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏

“Mihin minä vertaisin tätä sukupolvea?” Jeesus kysyi. Ihmiset valittivat ja huutelivat toisilleen syytöksiä. Myös Jeesus ja hänen tienraivaajansa saivat tästä osansa:  Johannes Kastajaa arvosteltiin, kun tämä ei syönyt, ja Jeesusta moitittiin kun tämä söi ja joi publikaanien ja muiden syntisten kanssa. Teit niin tai näin, aina joku keksi valittaa asiasta.
Mahtaako kuulostaa mitenkään tutulta tämän nykyisen sukupolvemme korvissa? 

Kristus, Sinä näet, millaisten asioiden kanssa me yhä täällä kamppailemme. Miten kipeästi tarvitsemmekaan Sinun vaikutustasi, jotta taivasten valtakunta voisi murtautua esiin ja pystyisimme elämään Sinun valtakuntasi periaatteita todeksi täällä maan päällä.
Tule Kristus, sulata kovat ja itsekkäät sydämemme, täytä ne Sinun Rakkaudellasi. Anna Sinun Rauhasi laskeutua sisimpäämme ja keskuuteemme. 

Alla oleva Matt Mahlerin kaunis laulu kehottaa meitä raivaamaan tilaa sydämiimme Kuninkaamme tulla. 

Make Room – Casting Crowns

Suojaa myrskyltä etsivä perhe
ei löytänyt sijaa majatalosta
sen vuoksi tämä Lapsi syntyi
pelastamaan kylmän ja kolkon maailman

Nukkuva kaupunki ei tiennyt
että seimessä makaava Vapahtaja,
Kuningas, jolla ei ollut kotia,
oli tullut parantamaan surumme

Onko sydämessäsi sijaa
Jumalan kirjoittaa siihen tarinansa?

Lampaitanne yöllä laskevat paimenet
älkää pelätkö Kirkkauden Valoa
olette kallisarvoisia Hänen silmissään
Jumala on tullut nostamaan alhaiset

Voit tulla sellaisena kuin olet
mutta kun teet tilaa sydämessäsi
ja vaihdat unelmasi Hänen kunniakseen
se voi erottaa sinut totutusta

Äiti pitää lupauksensa
kaikki virheet korjataan
tie on suora, taakat keveät
sillä Hän pitää huomista käsissään

Tee tilaa sydämessäsi 

Kuninkaasi tulee kunniassa

4.12,2022. Toisen adventtisunnuntain tekstit kehottavat haasteiden keskellä olevaa kääntämään katseensa kohti Häntä, joka tuo Valon pimeään. Luottamaan siihen, että vaikeuksiin on apu tulossa. Odottamaan luottaen siihen, että Hän tavalla tai toisella ojentaa auttavan kätensä.    

Anna meidän nähdä kasvojesi valo
Jumala, Sebaot, katso jälleen meihin taivaastasi,
käänny puoleemme ja katso meitä! Ota hoitoosi tämä viiniköynnös, taimi, jonka oikealla kädelläsi olet istuttanut itseäsi varten, lapsi, jolle sinä olet antanut voiman.
Menehtykööt ne uhkaavan katseesi alla, jotka ovat sen polttaneet ja pirstoneet! Mutta suojatkoon sinun kätesi palvelijaasi, joka on oikealla puolellasi, ihmislasta, jolle sinä olet antanut voiman.
Me emme käänny sinun luotasi pois. Anna meidän elää, me huudamme sinun nimeäsi.
Jumala, Herra Sebaot, auta meidät ennallemme, anna meidän nähdä kasvojesi valo, niin me pelastumme.  Ps. 80:15–20

Kyllä tässä maailmanmenossa tekee mieli huokaista samaan tapaan kuin tuo psalminkirjoittaja aikanaan: ota hoitoosi kaikki tämä, mikä luomakunnassasi on nyt niin huonoissa kantimissa.
Anna meille voimaa uskoa hyvän voittoon. Anna meidän nähdä Valosi kaiken pimeyden keskellä. Auta meitä muistamaan, että näytti miltä hyvänsä, Valo voittaa. Sinun Valosi. Sinun Rakkautesi ja huolenpitosi. 

💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏

Ukrainalainen Jeva Skaletska, 12v, aloitti päiväkirjan kirjoittamisen Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta. Hän haluaa julkaistulla kirjallaan ‘Ette tiedä mitä sota on’ muistuttaa, että kaikkein pahimmasta – sodastakin – voi selvitä hengissä.

Kotoa piti paeta, öitä viettää pommisuojassa. Oli ulkonaliikkumiskieltoja, pelkoa ja paniikkikohtauksia. Koti, koulu, pianoharrastus ja ystävät piti jättää, kun kuurouttavaa tykkitulta oli paettava. Kellarissa piileskellyt Jeva kertoo ja hänen isoäitinsä matkasta Ukrainan läpi ensin Budapestiin ja sieltä Dubliniin

Ihmeitä tapahtuu – Isoäiti on ollut Jevalle suurena tukena. Jeva kertoo: “Aina kun olen kysynyt häneltä selviämmekö me, hän on aina luvannut, että kaikki järjestyy. Isoäitini kertoi myös, että ihmeitä tapahtuu, jos uskoo Jumalaan. Ja nyt ihme on tapahtunut.”

Tärkeintä on elämä – Jeva toteaa: “Toivon, että ihmiset ymmärtäisivät ja arvostaisivat rauhallista taivasta ja kaikkea mitä heillä on. Mutta kaikkein tärkeintä on elämä.”

💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏

Bible Promise Book‘ista eteen tullut jae:
Hän antaa sokeille näön ja nostaa maahan painetut jaloilleen. Herra rakastaa oikeamielisiä, (Ps.146:8)

Lähteitä puhkeaa erämaahan
Voimistakaa uupuneet kädet, vahvistakaa horjuvat polvet, sanokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät:
”Olkaa lujat, älkää pelätkö. Tässä on teidän Jumalanne!
Kosto lähestyy, tilinteon hetki. Jumala itse tulee ja pelastaa teidät.”
Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat,
rampa hyppii silloin kuin kauris, mykän kieli laulaa riemuaan.
Lähteitä puhkeaa autiomaahan, vuolaina virtaavat purot arolla.  Jes. 35:3–6

Älkää pelätkö Jumala itse tulee ja pelastaa. Niin useasti raamatunteksteissä toistuu tuo rauhoittava pieni kehotus: “Älkää pelätkö”- Hän, joka on kaikkia tilanteitamme niin monin verroin suurempi ja vahvempi, toivoo että pysymme rohkeina, silloinkin kun tilanteet näyttävät huolestuttavilta.
Sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulevat. –
Mille asioille olen/olet sokea tai kuuro tänään, tämän adventin aikana?
Kristus, avaisitko silmäni näkemään ja kuulemaan niitä oikeasti tärkeitä asioita., tänään, ja Joka päivä.  🙂

Kestävyyden tarve 
Älkää heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Onhan sanottu näin:
      – Vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa, niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele.       Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy.
    Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa.  Hepr. 10:35–39

Valppaat palvelijat
Jeesus sanoo:
    ”Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta! Totisesti: hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen sydänyötä tai sen jälkeen!
    Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, minä yön tuntina varas tulee, hän ei antaisi murtautua taloonsa. Olkaa tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.”
Luuk. 12:35-40

Olla avoin ja valmiina sille, että aivan odottamattomalla hetkellä Hän voi tulla. Sitä Hän haluaa.
Ylösnoussut Vapahtaja voi tulla niin monella tavalla. Lukittujen ovien lävitse, kuten ylähuoneessa peloissaan odottavien opetuslastensa luo. Tai vierelle kulkemaan, kuten Emmauksen tiellä niiden kahden opetuslapsen rinnalle, jotka olivat matkalla kotiin.
Tai sellaista kirkkautta säteillen, joka sai Paavalin häikäistymään ja putoamaan ratsunsa selästä Damaskoksen tiellä.

Hän voi myös tulla aivan huomaamatta, kuiskata jotain hiljaa sisimpäämme. Ihan kesken arkisten aherrusten, vaikkapa tiskatessa, tai jotain muuta rutiinihommaa tehdessä sellaista, mikä ei vaadi erityisesti keskittymistämme. Tai vaikkapa rauhallisella kävelylenkillä. 

Kun mieli on askaroi työskentelee jonkin asian parissa, se ei välttämättä kuule Hänen hienovaraista kolkutusta.  
Siksi minusta on ihanaa kun aina välillä voi tehdä asioita, jotka eivät edellytä mitenkään erityisesti johonkin tiettyyn asiaan keskittymistä, vaan ajatukset voi päästää huilimaan. Tai pikemminkin: antaa niiden vain olla. 

Toinen juttu on, kun aivan tietoisesti antaa ajatustensa hiljentyä ja keskittyy rauhoittua ja haihtua, ja luo sellaisen sisäisen tilan, johon jotakin voi tulla. Hiljentyminen, keskittyminen, valpas olo – sellaista Jeesus toivoo evankeliumitekstissä. Huomio on suuntautunut täysin siihen, mitä odotetaan ja toivotaan tulevaksi.   

Monet muslimit ja juutalaiset ovat kertoneet, että kun he ovat hartaasti ja pitkään rukoilleet, että Jumala ilmoittaisi heille itsensä, niin että he tietäisivät, että Hän kuulee heitä ja näkee heidän tilanteensa, Kristus on ilmestynyt heille valoisana hahmona, kuitenkin sellaisena, että he ovat tunnistaneet Hänet Jeesukseksi. Tai sitten he ovat Paavalin tavoin hämmentyneinä huudahtaneet: “Kuka sinä olet?” Ja kuulleet vastauksen: “Minä olen Jeesus.”

Come Thou Long Expected Jesus – Maranatha!

‘Tule, kauan odotettu Jeesus
syntynyt vapauttaaksesi kansasi
vapauta meidät peloistamme ja synneistämme
auta meitä löytämään rauha Sinussa
israelin voimassa ja lohdutuksessa
olet koko maailman toivo
jokaisen kansakunnan rakas kaipaus
joka kaipaavan sydämen ilo

Synnyit vapauttamaan kansasi
lapseksi synnyit, olet kuitenkin Kuningas
synnyit hallitsemaan meissä ikuisesti
tuo nyt armon valtakuntasi
ikuisen Henkesi kautta hallitse sydämiämme
kaikkivaltiaan arvovallallasi
nosta meidät kirkkaan valtaistuimesi luo’