Enkelin ilmoitus

14.12.2020,  Pikkuinen kuusi kultaisia lehtiä oksillaan. Noinkin vähällä voisi joulukuusen koristella. ajattelin kuusen nähdessäni. Tuolla kuusella tosin oli koko ruskan väriloisto ympärillään. 
Miten vähä riittäisi joulunviettoon tänä erilaisena Jouluna? Pandemia rajaa monilla joulunviettoa tavalla tai toisella kapeammaksi. Olisiko tässä mahdollisuus harjoitella jotain uutta?

Nettijoulu? – Poikani ja miniäni ehdottivat, että tänä Jouluna viettäisimme etäjoulua yhdessä netin avulla. Ensin se oli minusta ihan outo ajatus. Harjoitellaan, ehdotti positiivisen mielenlaadun omaava poikani. Pidetään nettidinneri. Se on tätä aikaa, äiti. Jos meillä tänä vuonna olisikin nettijoulu. Olisipa sitten sellainenkin koettu.
Niinpä eräänä sovittuna päivänä söimme ja seurustelimme leppoisasti läppärit pöydillä.
Ei se itse asiassa tuntunutkaan niin hullulta kuin olin luullut. Kun he nyt haluavat mennä turvallisemman kaavan mukaan, niin onhan tällainen yhdessäolo netin kautta parempi kuin ei mitään.

Sitä paitsi niin mieluisaa kuin se onkin aina ollut minulle – nyt jäävät jouluruokavalmistelut pienemmälle, kun emme tänä vuonna kokoonnu koko perheen voimalla. Mitä voisin tehdä sen sijaan? – Mielestäni kannattaa yrittää löytää valoisia puolia näissä poikkeusoloissakin. 🙂

T
Hyvältä tuoksuvia palloja puunoksalle ripustettuna,,mitä ihmettä?

Kuurot kuulevat, sokeat pääsevät pimeydestä –  Jesajan profetiaa Kristuksen syntymästä Israelin kansan keskuuteen: 
‘Vain lyhyt aika enää, ja Libanonin vuoret muuttuvat hedelmätarhaksi, ja tarhat ovat laajoja kuin metsät. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, sokeat pääsevät synkästä pimeydestä ja heidän silmänsä näkevät. Kurjat riemuitsevat jälleen Herrasta ja köyhimmät iloitsevat Israelin Pyhästä.’ (Jes. 29:17–19)

Hallitsija kansojen toivoksi Myös Paavali siteeraa Jesajan profetiaa Jumalan lupaamasta hallitsijasta, johon kansat oanevat toivonsa:
‘Kristus on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan. Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu:
    – Siksi ylistän sinua kansojen keskellä, laulan kiitosta sinun nimellesi.
Ja edelleen:
    – Riemuitkaa, kansat, yhdessä hänen kansansa kanssa.
Ja vielä:
    – Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kansakunnat!
Jesaja taas sanoo:
    – Iisain juuresta nousee verso, joka kohoaa kansojen hallitsijaksi. Häneen kansat panevat toivonsa.
Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.’ (Room.15:13)

loa, rauhaa ja toivoa Kaunis tuo Paavalin rohkaisu ja toivotus roomalaisille. Sitä saamme uskoen ja luottaen pyytää myös itsellemme: että Toivon Jumala täyttäisi meidät ilolla ja rauhalla.  Niin että meillä olisi Pyhän Hengen voimasta runsaasti toivoa.
Vanhan sananlaskun mukaan: niin kauan kuin on toivoa, on elämää. Tai: niin kauan on elämää, kuin on toivoa.

Elämä ja toivo liittyvät toisiinsa. Voi tietoisesti valita toivovansa parasta. Näytti oma, läheisen tai maailman tilanne miltä tahansa, aina voimme ja saamme toivoa. Toivoa sitä parasta. Ja se paras on myös Jumalan tahto, sillä Hänellä on hyvä tahto meitä ihmisiä kohtaan, kuten jouluevankeliumissa  (vanhemmassa versiossa) todetaan.
“Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!” (Luuk.2:14)

Jumalan Rakkauden muuttava voima – Nykyinen käännös haluaa kertoa, että Jumala rakastaa meitä.
‘Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.’
Onhan tuo yksi tärkeimmistä asioista tietää… se, että Jumala rakastaa meitä.
Kun tieto siitä on laskeutunut sydämeen pysyvästi, elämä omalla kohdalla on muuttunut pysyvästi. 

Pyhän Hengen voimasta Eipä tule useinkaan mieleen, miten monella tavalla Pyhä Henki vaikuttaa meissä. Pyydetään, että Pyhä Henki antaa meille voimaa voittaa haasteet ja katsoa ja luottaa  Valoon myös tänä jouluaikana. Voimaa uskoa, toivoa ja luottaa, että jotain hyvää on tulossa, vaikkemme mielessämme ehkä siihen (vielä) yltäisikään. 

Pyhästä Hengestä Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.
    Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”
    Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
      – Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel –
      se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.
Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen.  (Matt. 1:18–24)

Kristuksen syntymään liittyi paljon Jumalan ilmoituksia, profetioita ja lupauksia. Messiaan syntymää oli odotettu monta sataa vuotta.
Olisi ollut enemmän kuin ymmärrettävää, että Joosef olisi kyseenalaistanut tuon unen, jossa enkeli kertoi hänelle, että hänen kihlattunsa synnyttäisi kauan ja hartaasti odotetun Vapahtajan. Maria, kuten hän itsekin, oli vaatimattomissa oloissa, pienessä Betlehemin kylässä varttunut tyttö. Miksi ihmeessä Jumala olisi valinnut juuri Marian synnyttämään Poikansa maailmaan?

Joosef ei varmastikaan olisi pystynyt käsittelemään enkelin viestiä, jollei Pyhä Henki olisi vaikuttanut hänessä.
Pyhän Hengen voima saa aikaan ihmeellisiä asioita! Sellaisia, jotka ylittävät ihmisymmärryksen.
Siihen meidän on joskus tyytyminen, omassa elämässämmekin. Ettemme ymmärrä kaikkea mitä tapahtuu. Mutta voimme päättää, että pidämme kiinni toivosta, että jotain hyvää on tulossa, vaikkemme sitä vielä näkisikään.

Usko siihen, mitä toivot – Heprealaiskirjeessä todetaan, että ‘usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.’ (Hepr.11:1)

Joosef uskoi, vaikkei ymmärtänyt Jumalan aivoituksia eikä voinut nähdä mitään todisteita siitä, että enkelin ilmoitus pitäisi todella paikkaansa. Hän luotti kuitenkin siihen, että Jumala tietää mitä tekee, tässäkin asiassa, ja hänen tehtävänsä on toimia Jumalan kehotuksen mukaan. 
Niinpä hän otti Marian vaimokseen. Ja loput tiedämmekin.

Enkelin ilmoitus ja se että Joosef toimi enkelin kehotuksen mukaisesti, vaikutti koko ihmiskunnan kohtaloon. Jumalan Poika syntyisi maailmaan, Vapahtajaksemme. Avaamaan silmämme ja korvamme näkemään ja kuulemaan taivaallista totuutta. Herättämään sydämiämme ymmärtämään, kuinka paljon Jumala rakastaa meitä.

Hän rakastaa meitä. Ei siksi, millaisia olemme tai emme ole, tai sen perusteella, mitä olemme tehneet tai jättäneet tekemättä. Hänen Poikansa on sovittanut meidät. Mikään ei voi erottaa meitä Hänen Rakkaudestaan. Hän rakastaa meitä, sillä Hän on Rakkaus.
Voi olla, että siihen tuntuu joskus vaikealta uskoa tai luottaa. Mutta juuri sen vuoksi Jumala antoi Poikansa syntyä maailmaan. Jotta voisimme uskoa.

Moni kokee turvalliseksi lähestyä Häntä ja Hänen Rakkauttaan Joulun tapahtumien kautta, ihmetellen, niihin eläytyen. Voiko olla mitään sydämiä koskettavampaa ja aseistariisuvampaa kuin että Taivaiden Valtias laskeutuu alas tavallisten köyhien ihmisten keskuuteen, vaatimattomaan eläinsuojaan, kun ihmisasumuksissa ei ole tilaa?

Voisiko tämä tuleva Joulu olla sellainen, jossa joulunviettoon kuuluneiden, nyt ehkä olosuhteiden pakosta karsittujen asioiden sijasta tehtäisiinkin aivan erityinen tila Hänelle, tulla luoksemme, asumukseemme, sisimpäämme, sydämeemme?      

 Immanuel – God is with us – Michael Cord

‘A sign shall be given: a virgin will conceive
A human baby bearing undiminished deity
The glory of the nations a light for all to see
That hope for all who will embrace His warm reality
Immanuel – our God is with us
And if God is with us who could stand against us
Our God is with us
For all those who live in the shadow of death
A glorious light has dawned
For all those who stumble in the darkness
Behold your light has come
So what will be Your answer? Will You hear the call?
Of Him who did not spare His son but gave Him for us all
On earth there is no power there is no depth or height
That could ever separate us from the love of God in Christ’

”Merkki annetaan, neitsyt synnyttää ihmislapsen
jossa jumaluus on täytenä

Loiste kansoille, valo kaikkien nähdä
toivo kaikille, jotka ottavat vastaan

Hänen lämpimän todellisuutensa
Immanuel – Jumalamme on kanssamme

Ja jos Jumalamme on kanssamme, kuka voisi olla meitä vastaan.
Jumalamme on kanssamme, Immanuel.
Kaikille jotka elävät kuoleman varjossa
loistava Valo on sarastanut.

Kaikille, jotka kompuroitte pimeässä:
katsokaa, Valonne on tullut.

Mikä on vastauksesi? Kuuletko Hänen kutsunsa,
joka ei säästänyt omaa Poikaansa, vaan antoi Hänet kaikille?
Maan päällä ei ole sellaista voimaa, syvyyttä tai korkeutta
joka koskaan voisi erottaa meidät Jumalan Rakkaudesta Kristuksessa.
Jumala kanssamme, Immanuel.”

4. adventtisunnuntain tekstit ovat Ps. 130:5–8, Jes. 29:17–19, Room. 15:8–13 ja .Matt. 1:18–24.