Jumalan kohtaamisesta

7.11.2016                               Öljymäellä 2   Öljymäellä

Valmistaudu kohtaamaan Jumalasi, Israel! Katso, hän on muovannut vuoret ja luonut tuulen.
Hän ilmoittaa ihmisille tahtonsa. Hän tekee aamunkoiton ja yön pimeyden, hän kulkee maan kukkuloiden yli. Hänen nimensä on Herra, Jumala, Sebaot.    (
Aam. 4: 12-13)

Millaisia ajatuksia sinussa herää puhuttaessa Jumalan kohtaamisesta?
Ensi pyhän tekstit käsittelevät Jumalan odottamista ja Hänen tulemistaan. 
Kertoessaan toisesta tulemisestaan opetuslapsilleen Jeesus sanoi mm:
– Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilvien keskellä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan.
– Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika, ei kukaan muu kuin Isä.
– Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
– Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.

Ajankohdan tietää siis vain Isä. Melkein 2000v on odotettu. Meidän aikanamme monet kertovat, että Herra on sanonut heille, että Hän tulee pian. Mikä on Hänen ‘pian’ ???
Entä millaista Ihmisen Pojan tuleminen tulee olemaan, mitä silloin ihan oikeasti tapahtuu?
UT:ssa on tästä useita kuvauksia. Mutta sittenkään emme voi ihan tajuta, mitä ja millaista se ihan oikeasti tulee olemaan.
Ehkäpä näiden seikkojen vuoksi en tunne erityistä vetoa eskatologisiin kysymyksiin. Minusta tuntuu luontevammalta ajatella sitä mikä on; ja mitä Jumala haluaa tehdä juuri nyt. 

Hiljentymistä läsnäoloon – Jumalan odottaminen merkitsee minulle ennen kaikkea asettautumista (mielen/sydämen) tilaan, jossa odotan kohtaavani Hänet. Kohottautumista /laskeutumista tilaan, jossa on hiljainen kaipuu Hänen läsnäoloonsa.
Jumalan läsnäolon etsimiseeni ja odottamiseeni liittyy kiitollinen sydän ja mieli, hiljainen ylistys ja palvonta, Hänen sanansa mietiskeleminen, kuunteleminen, kaiken huomion kiinnittäminen Häneen.
Kun omat ajatukseni ovat vaimenneet, voin keskittyä kuunteluun. Haluaako Hän kenties sanoa minulle jotain? Vai olemmeko vain hiljaa yhdessä. Hän ympäröi ja täyttää minut Rauhallaan.

Jumala on aina läsnä erityisesti Hänelle pyhitetyssä ajassa & tilassa. Hän on siinä kanssamme. Jumala – Isä, Poika, Pyhä Henki – toimien ja vaikuttaen meissä ja keskellämme. – Se vaan on niin Ihmeellistä ja ihanaa. Vaikka vain ihan ajatella sitä.
Jeesus sanoi, että hän ilmaisee itsensä sille, joka rakastaa häntä ja noudattaa hänen tahtoaan. “Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.” – Jeesus Kristus ihan oikeasti haluaa ilmaista itsensä meille. Sekin niin ihmeellistä ja ihanaa.

Millä tavoin Hän sen tekee, riippuu varmaan meistä itsestämme, luonteestamme ja taipumuksistamme. Ja siitä ajasta, jonka omistamme Hänelle, Hänen kanssaan olemiselle.

Jeesus kehotti opetuslapsiaan valvomaan. Mitä hän tarkoittaa valvomisella?
Luokanvalvoja seuraa, miten oppilaat hoitavat hommansa ja edistyvät. Laadunvalvoja huolehtii, ettei siihen mitä tuotetaan sekoitu mitään asiaankuulumatonta.
Luojaamme voisi nimittää meitä lapsiaan, oppilaitaan, rakastavaksi ja hyvätahtoiseksi Ylivalvojaksi, joka tekee ainakin ensiksi mainittua. Jälkimmäistäkin Hän voi tehdä, jos Häneltä sitä pyytää.
Mutta millaista valvomista Jeesus toivoo meiltä

Engl. käännöksissä valvoa -sana on käännetty ‘watch’ (katsella, seurata, tarkkailla, pitää silmällä) ja ‘alert’ (valpas, vireä, skarppi).

Johonkin tuontapaiseen pyrin hiljaisessa rukouksessani ja mietiskelyssäni: olemaan hereinen, ‘katselemaan’, ‘tarkkailemaan’ rakastavalla sydämellä. Olemaan herkkänä, kuullakseni sitä, minkä voin kuulla vain hiljaisuudessa, nähdäkseni sitä, mikä ei näy. Tajutakseni sitä, mikä On.  

Jeesus nousi usein opetuslastensa kanssa Öljymäelle, josta avautuu näkymä Pyhään Kaupunkiin. Siellä he viettivät aikaa oliivipuiden varjossa, rukoillen, valmistautuen tuleviin tapahtumiin. Galilean seudulla Jeesus vetäytyi usein vuorelle yksinäisyyteen, hiljaisuuteen, halutessaan olla kahden taivaallisen Isänsä kanssa.

Jumalan kohtaaminen on niin kallisarvoinen asia, että sitä kannattaa minusta miettiä. Sitä, mikä olisi itselle luontevin tapa kohdata Hänet (jollei ole jo jotain tapaa löytänyt). Jotta voisi oppia tuntemaan Jumalaa ja Hänen Rakkauttaan.
Jeesus sanoi: “Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni.”

Hän, ylösnoussut Mestarimme ja Opettajamme, haluaa että löytäisimme yhtä läheisen ja rakkaan suhteen taivaalliseen Isäämme kuin hänellä oli ihmisenä maan päällä eläessään.
Se on niin Isän kuin Pojan harras toive. Ja onhan meille annettu tähän Auttajakin, Pyhä Henki, Totuuden Henki, suunnannäyttäjäksi.

In His Presence –  Patty Sandi (instrumentaalipuoli kuin 50-luvulta, mutta sanat preesensiä)  

“Tämän hetken hiljaisuudessa, polvistuessani eteesi, uskon että olet uskollinen lupauksessasi
en aina ymmärrä mitä täydellinen tahtosi edellyttää
mutta olen oppinut luottamaan Sinuun enemmän, läsnäolossasi Herra
Läsnäolossasi on lohdutus ja rauha, kun etsimme Sinun sydäntäsi
löydämme siunauksellisen varmuuden Sinun pyhässä läsnäolossasi
suloinen palkinto kätkeytyy siihen, kun odotamme Herraa
kun annamme sille aikaa, Hän antaa täydellisen viisautensa
tulla löydetyksi Hänessä, syvimmät salaisuutemme paljastettuna
Hän ympäröi meidät armollaan etsiessämme Hänen kasvojaan
etsiessämme Isän sydäntä löydämme siunatun varmuuden, aina avoimen oven
oppiaksemme tuntemaan paremmin Pelastajaamme, Herramme läsnäolossa”

Muut tekstit: Ps. 90: 1-6, 2-15, 2. Piet. 3: 8-14, 18 ja Matt. 25: 1-13.