Salattu Jumala

27.5.2024. Hämmästyn yhä uudelleen pikku lemmikkini myötäelämisen kykyä. On varmaan ihan yleinen ominaisuus koirilla, mutta on se vaan niin liikuttavaa katseltavaa..
Jokin aika sitten pesästä putosi pikkuinen oravanpoikanen. Hauvani äidilliset tunteet heräsivät välittömästi: se oli hädissään poikasen puolesta ja halusi auttaa.
Aikuiset oravat sen sijaan saavat kyytiä. Samoin pihallamme asustava mustarastaspariskunta. En tiedä onko jonkinlaista niiden välistä leikkiä (siltä takaa-ajo välillä näyttää). Ei siinä kuitenkaan ihan tosissaan olla.
Vaan kun mustarastaanpoikaset (jo melkein vanhempiensa kokoisiksi kasvaneet) tepastelevat pihamaalla, hauvani katselee niitä vain hiljaa, kuin tietäen että niiden pitää saada rauhassa tutustua tähän maailmaan ja opetella etsiskelemään itse ravintonsa.

Luojamme on antanut niin paljon viisautta eläimille. Koirilla erityisesti on aivan valtava kyky oppia ja ymmärtää asioita. – Ja niillä on hyvin kehittynyt tunneäly. 

Kyllähän Luojamme on antanut meille ihmisillekin paljon kykyä oppia ja ymmärtää asioita.  Ja miten paljon meissä mahtaakaan olla sellaisia kykyjä ja ominaisuuksia, jotka ovat meiltä vielä piilossa, joita emme tiedosta tai osaa ottaa käyttöön?
‘Aivojen kapasiteetin ylärajaa ei tiedetä, koska aivojen käyttämiä algoritmeja tunnetaan kovin huonosti’, kirjoittavat lääkärilehden artikkelissa Hgin yliopiston kliinisiin lääketieteesiin erikoistuva dosentti sekä Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen tutkijatohtori. 

Vaikka aivotutkimuksiin ja siihen, mihin kaikkeen aivomme kykenevät, suhtaudutaan suurella mielenkiinnolla tiedemaailmassa, tunneälyn tutkimiseen suhtaudutaan vieläkin vaan vähätellen. HS:n artikkeli v:lta 2006 otsikoi näin: ‘Harva tieteenala on herättänyt niin kuumia tunteita kuin tunneälyn tutkimus. Keskustelu kiihtyi 1990-luvun puolessavälissä, kun Daniel Golemanin kirja Tunneäly ilmestyi.’

Tunneälyn merkitys ja sen kehittäminen on mielestäni kuitenkin vähintäänkin yhtä tärkeää ja tarpeellista kuin loogisen ajattelun. Tunneäly kun on mukana (tahdoimmepa tai emme) vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan maailmamme ajautuu.
Vahvat tunteet (niin maiden johtajien kuin myös kansalaisten) ovat kautta aikojen olleet  ohjaamassa suuria päätöksiä, joskus kohtalokkain seurauksin.
(Työmaailmassa onneksi ymmärretään jo tunneälyn merkitys johtajuudessa, tiimityöskentelyssä jne. rakentavan ilmapiirin luojana ja myönteisten tulosten edistäjänä.) 

Miten paljon myönteistä seuraakaan siitä, kun jo pienille lapsille aletaan opettaa myötäelämisen kykyä ja muita tunneälytaitoja.
Ihmiset, joiden äly ja tunne, ja vielä tahtokin, ovat kehittyneet ja toimivat tasapainossa keskenään, kykenevät tekemään niin omaan kuin myös muiden elämään vaikuttavia kypsiä ja rakentavia valintoja ja päätöksiä.
Sellainen voi muuttaa maailmaamme tavalla, jota emme osaa vielä nähdä. Hyvällä tavalla.

Mistä äly, tunne ja tahto ovat peräisin? Eikö Häneltä, joka on Viisaus, Rakkaus ja Voima? Hän  antoi meille Poikansa esikuvaksi, sellaiseksi, jossa nämä kolme ominaisuutta toimivat tasapainossa. Ja uskon vakaasti, että Hän haluaa auttaa meitä kasvamaan annetun esikuvan kaltaisuuteen, jos vain itse olemme siihen halukkaita. 

Kirkkovuosikäsikirjasta: ‘Raamatuntekstit puhuvat Jumalan salatusta olemuksesta, joka ylittää kaiken ihmisymmärryksen. Jumala on yksi, mutta hän on ilmoittanut meille itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Hän vaikuttaa Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä. Usko ei käsittele Jumalan olemusta tiedollisesti eritellen vaan ihmetellen, ylistäen ja hänen armotekojaan julistaen.’

Iloiten laulakaa – Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme.
Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi!
Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukaamme Herran, Luojamme, eteen.
Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee.
Ps. 95:1–2, 6–7

**********************

Herran siunaus
Herra sanoi Moosekselle:

”Sano Aaronille ja hänen pojilleen: Kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin:
  – Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,
    Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen.
    Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.
Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni.”
4. Moos. 6:22–27

**********************

Taivas on valtaistuimeni – Näin sanoo Herra:
– Taivas on minun valtaistuimeni, maa on koroke minun jalkojeni alla.
Millaisen talon te minulle rakentaisitte, millaisen asuinsijan?
Kaiken tämän on minun käteni tehnyt, niin nämä ovat syntyneet, sanoo Herra.
Köyhää minä katson, köyhää, hengeltään särkynyttä, sanani alla arkaa.
Jes. 66: 1-2

Taivaallisia aarteita
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan Poikansa!

(Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmaissut meille tahtonsa salaisuuden, sen Kristusta koskevan suunnitelman, jonka hän oli nähnyt hyväksi tehdä ja joka oli määräajan tullessa toteutuva: hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä.)
Jumala on myös antanut Kristuksessa meille perintöosan, niin kuin hän oli suunnitellut ja ennalta määrännyt – hän, joka saattaa kaiken tapahtumaan tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti. Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi.
Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen, Jumalan kirkkauden ylistykseksi.
Ef. 1:3–6 (7–10) 11–14

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 

Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”
Matt. 28:16–20

Lukiessani tuota evankeliumikohtaa ja miettiessäni pyhän aihetta, kolmiyhteistä Jumalaa, huomioni kiinnittyi Jeesuksen kehotukseen: “kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”.
Mieleeni tuli, että tuossahan Jeesus tavallaan ilmaisee Jumalan kolminaisuuden: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Heidän kaikkien merkitys on tärkeä kastetoimituksessa, Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä. –
Eikä vain kastetoimituksessa, vaan koko elämänkulussamme.

Kristuksen lupaus on ihana: Hän on Henkensä kautta kanssamme joka päivä.
Kiitos siitä, kolmiyhteinen Jumalamme, Isä, Poika ja Pyhä Henki!  💛💛💛