Kristuksen kirkkaus

16.7.2021. Nyt on luonnonvedet aivan ihmeellisen lämpimät. Pari päivää sitten, kun pojanpoika lähti ensin rannalta suppailemaan ja minä uimaan ja poikani jäi rannalle hauvani kanssa, lähti hauveli uimaan perääni. Se oli sen 3-vuotisen elämän 1. oma-aloitteinen uimareissu; ennen se on vain ruikuttanut rannalla mennessäni uimaan.
Eilen se teki pienen kierroksen vedessä ja jäi sitten katselemaan ihan rauhassa kun uin. Me edistytään, jee! 🙂
Myös vilvoitus pihalla olevassa pikkualtaan matalassa vedessä on viime aikoina ollut hauvalle  mieluisaa. (Ennen sitä on saanut houkutella altaaseen.)
Meillä ei ole kotona viilentäviä laitteita, joten sisällä on ollut +28 astetta nyt jo monta viikkoa. Vanha, helppo virvoituskeino on ollut apuna: jalat pesuvatiin, jossa on kylmää vettä. Toimii yhtä hyvin sisällä kuin ulkona – ja vaikutus on välitön. 🙂

Kristuksen kirkkaus (tulevan pyhän aihe) inspiroi minua aina. Nytkin niin, että tuli halu laittaa kaikki ensi pyhän tekstit tähän. 

Hän loistaa valona – Antifoni (Psalmin alussa ja lopussa laulettava lause):
‘Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta,
hohde verhoaa hänen suuren voimansa.’ (Hab. 3:4)

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat!
Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus.
Vuoret sulavat kuin vaha Herran edessä, maailman hallitsijan edessä.
Taivaat julistavat hänen vanhurskauttaan, kaikki kansat näkevät hänen kunniansa.
Te, jotka rakastatte Herraa, vihatkaa pahaa!
Herra on omiensa turva, hän pelastaa heidät pahojen käsistä.
Päivä koittaa vanhurskaille, ilo niille, joiden sydän on puhdas.  (Ps. 97:1–2, 5–6, 10–11)

Kirkkauden säteily – Kun Mooses laskeutui Siinain vuorelta molemmat liitontaulut käsissään, hänen kasvonsa säteilivät, koska hän oli puhunut Herran kanssa. Itse hän ei sitä tiennyt, mutta kun Aaron ja israelilaiset näkivät Mooseksen kasvojen säteilevän, he pelkäsivät mennä häntä vastaan. Silloin Mooses kutsui heitä, ja Aaron ja kaikki kansan päämiehet tulivat hänen luokseen, ja hän puhui heille. Kun israelilaiset olivat tulleet lähemmäs, Mooses ilmoitti heille käskyt, jotka Herra oli antanut hänelle Siinain vuorella. Sanottuaan kaiken tämän Mooses verhosi kasvonsa. Aina kun Mooses astui Herran eteen puhuakseen hänen kanssaan, hän riisui kasvoiltaan verhon ja oli ilman sitä, kunnes lähti pois. Tultuaan israelilaisten luo hän kertoi, mitä Herra oli käskenyt, ja silloin israelilaiset huomasivat, että hänen kasvonsa säteilivät. Sitten Mooses jälleen peitti kasvonsa ja poisti verhon vasta mennessään puhumaan Herran kanssa. (2. Moos. 34:29–35)

Mooseksen kasvot säteilivät, koska hän oli puhunut Herran kanssa. Läsnäolo Herran edessä oli saanut hänessä aikaan muutoksen, jota hän ei itse havainnut.
Mieleeni tulee, montako kertaa olemme mahtaneet viettää aikaa Jumalan kasvojen edessä, rukoilleet, palvoneet Häntä, kertoneet huolemme, kiittäneet Häntä, tai vain olleet siinä hiljaa, Ehkä Jumalakin haluaa olla siinä vain hiljaa kanssamme. Emme ehkä havaitse mitään tapahtuvaksi. Mutta kuitenkin siinä tapahtuu.
Kun vietämme aikaa Jumalan kanssa, Hän tekee salaista työtään meissä. Hän, joka on Kirkkaus, valaisee meitä, sisimpäämme, Se ei aina näy ulospäin, kuten vuorelta laskeutuvalla Mooseksella. Mutta sittenkin, Ja joskus Hänen työnsä meissä näkyy myös tekoina.

Päivän Sana tälle päivälle:Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.’
Uusi käännös: Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. (Fil.2:13)

Kasvot paljaina Aina kun Mooses astui Herran eteen puhuakseen Herran kanssa, hän riisui kasvoiltaan verhon ja oli ilman sitä, kunnes lähti pois.
Tuo kohta tuo mieleeni sen, kuinka silloin kun olemme Jumalan edessä palvoen, anoen, kiittäen, rukoillen, hiljentyen, kuunnellen (tai miten milloinkin tulemme Hänen eteensä), paras tapa on tulla ihan sellaisena kuin on, koettamatta piiloutua minkäänlaisen naamion taa, Sillä näkeehän Hän kaiken. Eikä minkäänlainen esittäminen tai salaaminen lisää tai vähennä Hänen rakkauttaan meitä kohtaan. Sillä Hän on Rakkaus.

Jeesus opetti/opettaa meitä tuntemaan Jumalan rakastavana Isänä, joka haluaa olla yhteydessä kanssamme, ilman mitään verhoja.
Jerusalemin valtavan, paksun väliverhon repeytyminen ylhäältä alas samalla hetkellä, kun Jeesus kuoli ristillä, kuvastaa tätä myöskin: Jeesuksen lunastustyön kautta meille avautui avoin pääsy Jumalan kasvojen eteen,
Israelin kansa pelkäsi sitä, mitä Moosekselle tapahtui hänen noustuaan vuorelle kohtaamaan Herraa. Me voimme kohdata Hänet ilman pelkoa.      

Katoava ja pysyvä kirkkaus Jo kuolemaa palveleva virka, jonka säädökset oli kaiverrettu kivitauluihin, säteili sellaista kirkkautta, että israelilaiset eivät voineet katsoa Moosesta kasvoihin. Ja kuitenkin hänen kasvojensa kirkkaus oli katoavaa. Kuinka paljon suurempaa kirkkautta säteileekään Hengen palveluvirka! Jos kerran tuomion julistamisen virkaa ympäröi kirkkaus, paljon kirkkaampi loiste ympäröi silloin vanhurskauden julistamisen virkaa. Sen kirkkaus on niin ylivoimainen, että sen rinnalla himmenee se, mikä ennen säteili kirkkaana. Sillä jos sekin, mikä on katoavaa, säteilee kirkkautta, vielä paljon kirkkaampaa on se, mikä on pysyvää.
    Koska meillä on tällainen toivo, esiinnymme aivan avoimesti, toisin kuin Mooses, joka pani kasvoilleen peitteen, jotteivät israelilaiset näkisi katoavaisen loisteen häviämistä. Heidän mielensä paatuivat. Sama peite pysyy edelleenkin paikoillaan, kun he lukevat vanhan liiton kirjoituksia, sillä vasta Kristus sen poistaa. Yhä vieläkin heidän sydämensä päällä on peite Mooseksen lakia luettaessa. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki. (2. Kor. 3:7–18)

Kristus tuli poistamaan peitteen Mooseksen lain päältä. Hän tuli toteuttamaan niitä asioita, joista Vanhan Liiton teksteissä puhutaan. Kristuksessa, Hänen kauttaan, olemme osallisia taivaan ikuisesta Kirkkaudesta. Minusta se on ihmeellistä ajatella.
Mitä se voisi merkitä omassa elämässä? Millä tavoin se voisi näkyä tai kuulua tai tuntua siinä, miten me puhumme tai toimimme? 

Hengen vapaus  – Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus.
Paavali kirjoittaa korinttolaisille tosi yleviä ja kohottavia sanoja. Miten korinttolaiset mahtoivat ottaa ne vastaan?
Entä mitä ne merkitsisivät tänä aikana? Millä tavoin Herran Hengen vapaus voisi heijastua meidän elämässämme? 

Kirkkaudesta kirkkauteen – Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki.
Vaikka ajattelenkin Paavalin tarkoittaneen taivaselämää, sitä, missä henkemme kohtaa Hengen ilman minkäänlaisia fyysisen tason rajoitteita, voisi minusta kuitenkin tuota ajatella jo tämän elämän kannalta.
Että kun siitä huolimatta, että tunnistamme omat pimeät kohtamme, vikamme ja vaillinaisuutemme, sittenkin uskaltaudumme tulla Hänen eteensä ja antaudumme avoimin sydämin ja mielin katselemaan/ihmettelemään Jumalan kirkkautta, silloin Hänen kirkkautensa alkaa valaista olemustamme, henkeämme ja sieluamme. Kukapa ei sellaista haluaisi? Itse ainakin haluaisin. 

Kirkastusvuorella – Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa.
    Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi: ”Opettaja, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle.” Mutta hän ei tiennyt mitä sanoi.

Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjoonsa. Opetuslapset pelästyivät, kun näkivät miesten peittyneen pilveen. Pilvestä kuului ääni: ”Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä!” Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. He pysyivät vaiti kaikesta kokemastaan eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään.  (Luuk. 9:28–36)

Tätä evankeliumikohtaa on minusta aina yhtä ihanaa lukea. Olen kirjoittanut tästä tähän blogiin niin monta kertaa, että nyt jään vain hymistelemään hyväntahtoisesti ja myötäeläen Paavalille, joka sanoi ne sanat, jotka minäkin varmaan olisin tuossa tilanteessa sanonut,
Ja kuuntelemaan pilvestä kuuluvaa ääntä, jossa taivaan Isän ilmaisee, miten paljon Hänen Poikansa merkitsee, niin Hänelle kuin meille.
Ja jään taas kerran ajattelemaan ja ihmettelemään sitä, kuinka myös me olemme Luojallemme tärkeitä ja rakkaita. Ja kuinka Hän sen vuoksi haluaa, että me kuulisimme Hänen Poikaansa.
Sillä se vie meitä lähemmäs sitä, mitä osaksemme on alun perin suunniteltu: kohti Kirkkautta, joka pysyy. 🙂