Lähetetty

12.10.2015                                           2014-01-05-12-39-27-2

MINÄ OLEN SE JOKA MINÄ OLEN  –  Jeesus puhui opetuslapsilleen:
”Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat.
Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen: ’Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan.’ Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se joka olen. Totisesti, totisesti: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt.”  (Joh. 13: 16-20)

Kun Jeesus ilmestyi ylösnousseena opetuslapsilleen, he tiesivät: ennustus oli käynyt toteen. Alkoi uusi vaihe heidän elämässään. He lähtivät nyt Mestarinsa lähettäminä uusina, muuttuneina. Pyhä Henki, heidän Mestarinsa Henki, vaikutti heissä, ohjasi heitä, antoi puhuttavaksi sen, mitä heidän oli tarkoitus puhua.

2014-01-05-12-51-27-2

Jeesus tiesi jo ennalta, että yksi opetuslapsista kääntyisi häntä vastaan. Muut hän lähetti matkaan, viemään hyvää sanomaa maailmaan. Näin on vielä tänäkin päivänä. Kristus, joka ilmaisi jumalallisen luontonsa sanomalla MINÄ OLEN SE JOKA OLEN, haluaa vaikuttaa kaikissa niissä, jotka ovat halukkaita palvelemaan Häntä. Hän haluaa johdattaa, suojella ja varjella. Hän, Ylösnoussut, haluaa lähettää tehtäviinsä. – Ei kun menoks!

(Eräs ystäväni on useammankin kerran vihjannut, että voisin kirjoittaa lyhyemmin ja ytimekkäämmin. Kunpa vain osaisin, olen huokaissut. – Tämä taisi mennä vähän siihen suuntaan. 🙂 )

Let Your servant now go in peace

“Suo palvelijasi lähteä rauhassa, Sanasi mukaan”

Muut tekstit: Ps. 145: 8-13, Aam. 7: 10-15 ja Gal. 4: 12-20.