Messias

 5.10.2015                        Valo Genesaretin yllä     Valo Galilean meren /järven yllä   

Yksikään ei puhunut kuin hän – Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat: ”Tämän täytyy olla se profeetta.” Toiset sanoivat: ”Hän on Messias.” Mutta toiset epäilivät: ”Ei kai Messias Galileasta tule! Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista.” Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi.
Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät: ”Miksi ette tuoneet häntä?” Miehet vastasivat: ”Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän.” Silloin fariseukset sanoivat: ”Oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään – kirottuja kaikki!” Silloin Nikodemos, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi: ”Eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt.” Mutta toiset sanoivat hänelle: ”Taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa.”   
(Joh. 7: 40–52) 

Jeesus opetti Jerusalemin temppelissä ja juutalaiset olivat ihmeissään: miten tuo galilealainen puuseppä tunsi kirjoitukset?
“Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt”, vastasi Jeesus heille. Kirjanoppineet tiesivät kirjoitusten perusteella odottaa Messiasta, joka olisi Betlehemissä syntynyt Daavidin sukulainen  – Missä kohdissa nuo em. kohdat nyt profetoitiinkaan? Meikäläinen kiittää taas kerran nettiraamattua:
– Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana. (Miika 5:2)
– Kun se aika koittaa, Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Jer. 33:15)

Juudean kirjanoppineet ilmeisestikin olettivat Jeesuksen syntyneen Galilean seudulla, koska hän oli siellä varttunut ja toiminut. 
Koulu- ja jouluajoilta meillä useimmilla kristityissä maissa kasvaneilla löytyy  selkäytimestä jouluevankeliumi: kuinka Jeesus syntyi Betlehemissä ja että Joosef oli Daavidin sukua. Ja että Jeesus on Vapahtaja, Kristus (= Messias). (Matt.1:20, Luuk.1:27, Luuk.1:32 ja Luuk.2:11).
Jeesus ilmaisi myös maanmiehilleen olevansa enemmän kuin Joosefin kasvattipoika: olevansa ennen kaikkea Lähettäjänsä Poika.

Suuren neuvoston jäsenet ajattelivat, ettei yksikään fariseus uskonut Jeesukseen. Nikodemos ja Joosef Arimatialainen kun toivat esiin uskonsa vasta silloin, kun pyysivät lupaa saada ottaa Jeesuksen ruumis ristiltä hautausta varten. Ei mitenkään mahdotonta minusta ajatella, että neuvostossa olisi ollut muitakin Jeesuksen seuraajia, jotka eivät uskaltaneet tuoda ilmi uskoaan. – Nikodemos meni salaa yöllä tapaamaan Jeesusta saadakseen vahvistuksen sille, minkä hän tunnisti sydämessään. Raamattu ei kerro Nikodemoksen vastanneen mitään neuvoston jäsenille, kun nämä ivallisesti kysyivät, oliko hänkin Galileasta. – Saiko toisten arvostelu hänet vaikenemaan?

Aristelua? – Itse taidan kyllä olla melko lailla ‘galileasta’: tunnen kirjoituksia vain  jossain määrin, ja tuttujakin kohtia pitää usein tarkistaa että miten ne nyt menivätkään. Mutta kuten Nikodemos, minäkin tunnistan että Jeesus Kristus on Messias. – Mitenköhän monia onkaan ollut tilanteita ja kohtaamisia, joissa olen vaiennut itselleni kaikkein tärkeimmästä asiasta?! Ollaan puhuttu sellaisista asioista, joista toiset ovat olleet kiinnostuneita, menty heidän ehdoillaan. Miksi olen vaiennut? Olenko arastellut/varonut/pelännyt toisten reaktioita, sitä mitä he ajattelisivat? Olenko antanut ihmisten mielipiteiden sanella, miten uskallan tuoda esiin kaikkein tärkeimmäksi kokemani? Enkö ole luottanut Parantajaan; siihen, että Pyhä Henki  hoitaa pistohaavat, kun sellaisia tulee?

Kristus, anna meille Sinuun uskoville rohkeutta puhua uskostamme. Jotta kaikki voisivat löytää Sinun ihmeellisen Rakkautesi. Ja oivaltaa, kuinka Sinuun uskovina olemme liitetyt Taivaalliseen Sukupuuhun. Kuinka Sinun seuraajissasi virtaa taivaallinen veri suonissaan. Ja mitä se merkitsee nyt ja ikuisuudessa. 

Baruch Hashem Adonai – Siunattu olkoon Herran nimi

“Siunattu on Herran nimi, kuka minä olen kuuluakseni omiisi
niihin joita kutsutaan Sinun nimesi mukaan
olenko valittu omaksesi, olisiko minulla sama verenperintö?
kuinka voi muukalainen, kansojen jäänne, kuulua tähän Kuninkaalliseen sukuun?
Sinä osoitit laupeutta kun oksat jalostettiin ja minut liitettiin viinipuuhun
kuinka Sinä saatoin osoittaa minulle niin anteliasta armoa Karitsan antaessa henkensä
Rakkautesi on suurempi kuin osaan kuvitella, kaikki mitä minussa on siunaa Sinua
ylistys Sinulle Jeesus, väliverho on poistettu ja mikä joskus oli salaista on nyt tullut ilmi
nyt voin huutaa Sinulle: Abba, Isäni, ja palvoa Sinua, Sinun omanasi”

 Muut tekstit ovat: Ps. 78: 1–8, 4. Moos. 21: 4–9 ja Kol. 1: 19–23