Hyvä Paimen

1.4.2022. Tämän vappupäivän pyhän aiheena on Hyvä paimen. Raamatussa on useita kohtia, joissa Jumala vertaa itseään paimeneen, joka pitää hyvää huolta lampaistaan. Latinal. sanasta pastor (=paimen) on  suomenkieleenkin otettu seurakunnan kaitsijan nimike ‘pastori’.  

Muutamankin kerran olen kuullut jonkun tuhahtavan, ettei hän halua ajatella itseään minään lampaana, joka kulkee vain lauhkeana määkien muun lauman mukana.
Tällä kertaa ajatukset eivät tahtoneet millään pysyä Jeesuksessa Hyvänä Paimenena, tai edes seurakunnan paimenen virkaa toimittavissa.

Sen sijaan ajatukset virtasivat väkisinkin kansojen johtajiin. Millaisia johtohahmoja me seuraamme?
Miten eriluonteiset kansojensa kaitsijat ovat parhaillaan vaikuttamassa siihen, millaisessa maailmassa me huomenna elämme.

Parhaimmillaan heitä voisi todella kutsua kansansa kaitsijoiksi, joille oma valta ja kunnia eivät ole pääasia, vaan jotka pyrkivät toimimaan niin, että kansalla olisi mahdollisimman hyvät olot ja edellytykset elää ja toimia rauhanomaisessa maassa.
Valitettavasti kaikki kansanjohtajat eivät ole sellaisia. Sitä ihmettelenkin, mikä saa ihmiset lauhkeina lampaina seuraamaan ja kannattamaan (ja vielä ihailemaankin) sellaistakin kansansa johtohahmoa, jonka toiminta osoittaa häikäilemättömyyttä ja julmuutta.  

(Tähän olin kirjoittanut pitkät jutut mm. siitä, kuinka ikävää on, että tietyissä maissa ja piireissä uskonasioita käytetään hyväksi poliittisten päämäärien saavuttamiseksi ja päinvastoin, mutta tuli kuitenkin olo, että haluan nyt pitäytyä positiivisemmissa näkökulmissa. Joten pyyhin ne pois tästä, ja pyrin pyyhkimään myös mielestäni.
Sillä erityisesti näinä aikoina sieluni kaipaa kohottavia ja valoisia asioita, innostavia ja toivoa antavia. Sellaisiin haluan palata, yhä uudestaan.)  

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.
Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä,
ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. (Ps. 23)

Tätä psalmia voi lukea lohtupsalmina, rohkaisevana, siitä voi saada voimaa suruun tai ahdistukseen. Ja jos psalmi tuntuu kokonaisuudessaan liiankin tutulta, voi ottaa vaikka vain jakeen, tai lauseen, tai muutaman sanan, itselleen juuri sillä hetkellä sopivan, miettiä ja kuulostella miten valittu kohta soi ja vaikuttaa sisimmässä.
Itse poimisin omaksi ‘voimalauseekseni’ ehkä jonkun seuraavista, tilanteen ja olon mukaan:  
Hän virvoittaa sieluni. Hän ohjaa minua. Sinä olet kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi.
Hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minua.

Jumalan hyvyys ja rakkaus – Erityisesti viimeinen on minusta aivan ihana. Jos tunnen itseni alakuloiseksi (jota on tapahtunut viime aikoina sotauutisia lukiessani), voin kuvitella, että Jumalan hyvyys ja rakkaus ympäröi minut. Siinä vaihtuu synkkien uutisten vaikutus aivan toisenlaiseen: Jumalan hyvyys ja rakkaus on olemassa, on ympärilläni, vaikuttaa minussa. Kun muistutan itseäni siitä ja viivyn sen ajattelemisessa ja tuntemisessa, olo muuttuu aivan toisenlaiseksi. Valoisaksi. Toiveikkaaksi: Hyvyys voittaa, ja sanoo viimeisen sanan. 

Näin sanoo Herra Jumala: Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. Minä tuon lampaani vieraasta maasta, minä kokoan ne kansojen keskuudesta, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, purolaaksoissa ja kaikilla ruohoisilla mailla. Vehmailla niityillä minä niitä kaitsen, niiden laidun on Israelin korkeilla vuorilla. Siellä, vehreillä kedoilla, ne saavat levätä, ne saavat käyskennellä Israelin vuorten rehevillä laidunmailla. Minä kaitsen itse lampaitani ja vien itse ne lepäämään – näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen, minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta, ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Minä kaitsen laumaani niin kuin sitä tulee kaita. (Hes. 34:11–16)

Hesekielin kautta Jumala ilmoitti, että Hän pitää huolta, sitoo murtuneen jalan, hakee turvaan ja hoitaa uupunutta.
Rakas Jumala, juuri näitä asioita tarvitaan nyt niin kipeästi – näet kyllä missä kaikkialla!
Ole apuna, pidä huolta niistä, joiden on nyt oltava vahvoja. Pidä huolta niistä jotka ovat janoisia, nälissään ja pelokkaita. Ole kärsivien ja surevien kanssa- Suojele ja varjele, johdata turvaan.  

💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏

Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään.
– Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella, hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Itse, omassa ruumiissaan, hän ”kantoi meidän syntimme” ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. ”Hänen haavansa ovat teidät parantaneet.” Te olitte ”eksyksissä niin kuin lampaat”, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. (1. Piet. 2:21–25)

Sielujemme Paimen, auta meitä katsomaan Sinuun, kuulemaan ja ymmärtämään Sinun tahtosi omassa elämässämme ja toiminnassamme. Johdata meitä kulkemaan Sinun tietäsi. Rakkauden ja Rauhan tietä. 

Jeesus sanoo:
    ”Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Palkkarenki ei ole oikea paimen eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista.
    Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen.” (Joh. 10:11–16)

Jeesus näki ihmisten sielun ja sydämen salaisuudet. Hän näki peitellytkin ajatukset ja juonittelut. Hän tunnisti sudet lampaiden vaatteissa. Ei auttanut vaikka kuinka olisi koettanut pukeutua viattomuuden viittaan.
Samaa pätee vieläkin, Kristus tuntee meidät, Hän näkee salaisimmatkin ajatuksemme ja tunteemme. Hän näkee suoraan sydämeemme. Hän tuntee heikkoutemme yhtä hyvin kuin vahvat puolemme.
Se on oikeastaan helpottavaa tietää, eikö? Ei tarvitse käyttää energiaa siihen, että yrittää esittää olevansa parempi ihminen kuin on.

Iloinen uutinen on, että me kelpaamme Hyvälle Paimenellemme heikkouksinemmekin. Meidän ihmisten on vain usein niin vaikea käsittää Hänen Rakkautensa suuruutta meitä kohtaan. Ehkä siksi, että oma rakkautemme toisia ihmisiä kohtaan on niin rajallinen.  

Hyvä Paimen. puolestamme henkensä antanut, tuntee meidät. Ja – kuten Jeesus sanoo – me tunnemme hänet, samoin kuin Isä tuntee Pojan. Se on paljon sanottu, tuo jälkimmäinen.
Ajattelen, että on Kristuksen työtä meissä, missä määrin tunnemme Häntä. Tai oikeastaan yhteistyötä. Sillä jollemme ole itse suuntautunteita Häneen päin, voi olla aika hankalaa oppia tuntemaan Häntä. Mikään suhde ei syvene, jos sitä haluaa vain toinen osapuoli.

Rauhan tuoja – Onneksi meillä on Paimen, johon voi luottaa ja jota voi seurata turvallisin mielin, tietäen, että Hän ajaa meidän etuamme ja toivoo meidän parastamme.
Hän haluaa johdattaa meidät tuntemaan Hänen Rauhansa, joka on vahvempi kuin kaikki tämän maailman rauhattomuus.

“Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa.” (Joh.14:27)

Hän on myös luvannut olla aina meidän kanssamme:
“Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt.28:20)

Gospodi Pomiluj Ukrainal. Taize -laulu