Hän julistaa kansalle rauhaa

10. 4.2022. Kirkkovuosikäsikirjasta: Palmusunnuntain nimi dominica palmarum viittaa Jeesuksen ratsastukseen Jerusalemiin, jolloin ihmiset heittivät palmunoksia hänen kulkutielleen. Tämän muistelemiseen on liittynyt tapa tuoda kirkkoihin palmunoksia ja niistä tehtyjä koristeita. Niitä on myös kannettu palmusunnuntain kulkueissa. Pohjoisemmissa maissa on palmunoksien sijasta käytetty pajunoksia.

Palmunoksista – tai meillä siis pajunkissoista – tuli toivon ja voiton vertauskuvia. Minäkin hain pajunkissoja, ajatellen Jerusalemiin ratsastanutta Jeesusta mutta myös kaikkia niitä, jotka tällä hetkellä aivan erityisesti tarvitsevat toivoa. Toivoa että kaikki muuttuu vielä hyväksi. Toivoa että totuus voittaa, Toivoa että oikeudenmukaisuus voittaa. Ja ennen kaikkea toivoa että rauha koittaa ja voittaa. Jotta tuhoutuneen tilalle päästään rakentamaan uutta. 💛💙🙏         

Jumala. tule avuksi – 
Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?
Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana.
Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa.
Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa.
Sinä olet pyhä, sinä olet kuningas,
sinulle soivat Israelin ylistysvirret.
Sinuun ovat turvanneet isämme ennen.
Sinuun he turvasivat ja pääsivät suojaan,
sinua he huusivat ja saivat avun,
sinuun he luottivat eivätkä pettyneet.  (Ps. 22:2–6)

Jeesus huusi ristillä ennen kuolemaansa tuon psalmin toisen jakeen.
‘Yhdeksännellä tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä: “Elohi, Elohi, lema sabaktani?” Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?’ (Mark.15:34).

‘Sinä olet pyhä’ – Raamattu ei kerro, jaksoiko Jeesus siteerata psalmia ylistysjakeisiin saakka. Mutta vaikkei hän olisi jaksanut lausua niitä ääneen, ehkä nuo seuraavat jakeet olivat hänen mielessään kaikkein tuskaisimmilla hetkillä.
Sillä mikä auttaisi enemmän kivun ja tuskan hetkellä kuin se, että kääntää huomionsa pois kivusta Kaikkivaltiaaseen? Voin hyvin kuvitella, että Jeesus halusi noina vaikeimpina hetkinä keskittää ajatuksensa Jumalan pyhyyteen, Hänen kirkkauteensa. Vaikka kärsimys oli suuri, hän tiesi, että hän oli suorittanut tehtävänsä ja oli menossa taivaallisen Isänsä luo.  

Ylistyksen voima – Nivelrikkoisen polveni kivun äityessä niin ikäväksi, että se on vaikeuttanut portaissa kulkemista, olen monesti kokenut kivun hellittävän alkaessani kiittää ja ylistää Jumalaa. Voi ehkä kuulostaa oudolta, mutta näin vain on tapahtunut. – Kun ylistää ja palvoo Kaikkivaltiasta Jumalaa, sitä ehkä siirtyy jollain lailla sellaiseen (mielen/sielun/hengen) tilaan, jossa taivaan todellisuus on vahvempi kuin omat tuntemukset. 

‘Sinua he huusivat ja saivat avun,’ – Kaikkien ukrainalaisten puolesta huudan Sinua, Pelastajamme ja Auttajamme: ole jokaisen ukrainalaisen kanssa, Suo heille suojasi, apusi, lohdutuksesi ja voimasi, Sekä niille, jotka puolustavat maataan että niille, jotka ovat sieltä joutuneet lähtemään. 

💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏

“Älkää vaietko” – Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi välitti viestinsä videon välityksellä Grammy-gaalan juhlayleisölle (tässä hieman lyhennettynä):
– Mikä voisi olla suurempi vastakohta musiikille kuin sota; raunioituneiden kaupunkien hiljaisuus? Muusikkomme ovat pukeutuneet smokin sijasta suojavarusteeseen. He laulavat sairaalassa haavoittuneille, niillekin jotka eivät kuule heitä. Mutta musiikki tavoittaa heidät (brakes through) silti.
– Puolustamme oikeuttamme elää, rakastaa ja laulaa/soittaa (sound). Sota täyttää maamme kamalalla hiljaisuudella, kuoleman hiljaisuudella. Täyttäkää hiljaisuus musiikilla! Täyttäkää se tänään. Kertoaksenne tarinamme. Kertokaa totuus tästä sodasta sosiaalisissa verkostoissanne ja TV:ssä. Tukekaa meitä kaikin mahdollisin tavoin, mutta älkää vaietko. Silloin saamme rauhan kaikkiin kaupunkeihimme.”

Palmusunnuntain toisen, vaihtoehtoisen psalmin antifoni on psalmista 118 jae 25:
Hoosianna! Herra, anna meille apusi! Oi Herra, anna menestys!

Hoosianna on alkujaan hepreankielinen huudahdus, joka varsinaisesti merkitsee “oi auta” tai “pelasta”, mutta jota jo varhain alettiin käyttää myös kuninkaille ja Jumalalle sekä erityisesti odotetulle Messiaalle osoitettuna riemu- ja ylistyshuutona. (Wikipedia)

Tänä palmusunnuntaina Hoosianna-laulua lauletaan ehkä eri mielellä kuin ennen. Ehkä yleensä riemullinen Kristukselle suunnattu hoosianna-tervehdyslaulu sisältää entistä painokkaammin nuo sanat oi auta” ja “pelasta”.

Hän antaa Valonsa –
Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä.
Herran huoneesta teidät siunataan.
Herra on Jumala! Hän antoi valonsa meille.
Käykää kulkueena lehvät käsissä, ulottakaa piirinne alttarin sarviin.
Sinä olet Jumalani, sinua minä kiitän, Jumala, sinua minä suuresti ylistän.
Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa!
(
Ps. 118:26–29)

IRR:n viime kuussa kuvaamassa dokumentissa Ukrainan maanteillä ajavia tervehtivät isot,  ukrainanlipunvärein somistetut kyltit, joissa lukee suurin kirjaimin:
‘Herra, anna voimaa sotureillemme! ‘ja ‘Luojalle kiitos!’
Rukoillaan, että Jumala antaa voimaa ja kiitetään, että Hän on kaikkien hädässä olevien ja apuua tarvitsevien kanssa.  💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏

Hän julistaa kansalle rauhaa –
Iloitse, tytär Siion!
Riemuitse, tytär Jerusalem!

Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on,
hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla,
aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa.
Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista,
sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa,
hänen valtansa ulottuu merestä mereen,
Eufratista maan ääriin asti. (Sak. 9:9–10)

Kristus, Rauhanruhtinas, tule, lyö rikki hyökkääjän sota-aseet, anna että he vetäytyvät takaisin omaan maahansa. Sinun valtasi ulottuu kaikkialle. Anna rauhan tulla. Sinun Rauhasi. 💛💙🙏

Kristuksen mieli –
Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli.
Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.
Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: ”Jeesus Kristus on Herra.” (Fil. 2:5–11.)

Siunattu olkoon Hän, joka tulee –
Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen:
– Hoosianna!, Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas!
Jeesukselle tuotiin aasi, ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu:
– Älä pelkää, tytär Siion, sinun kuninkaasi tulee! Hän ratsastaa nuorella aasilla.
Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle myös oli tapahtunut niin.
Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. Tämän vuoksi, kuultuaan millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään: ”Näettekö? Mikään ei auta. Koko maailma juoksee hänen perässään.”
Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo – sen, joka oli Galilean Betsaidasta – ja sanoivat: ”Me haluaisimme tavata Jeesuksen.” Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen puheille.
Jeesus sanoi heille: ”Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon.” (Joh. 12:12–24)

Jeesus oli herättänyt kuolleen, jo kolme päivää hautakammiossa haudattuna olleen Lasaruksen henkiin. Voiko suurempaa ihmettä olla kuin herättää ihminen kuolleista? Varmaan he olivat myös kuulleet muista Jeesuksen tekemistä ihmeistä. Ei siis ollut mikään ihme, että Jerusalemista tultiin sankoin joukoin Jeesusta vastaanottamaan. Miehen, joka tekee tuollaisia ihmetekoja, täytyy olla jumalan lähettämä. 

Kreikkalaisille Jeesus puhui vehnänjyvänä, joka pannaan maahan, kuolee ja tuottaa runsaan sadon. Kreikkalaiseen kulttuuriin kuului taito käsitellä asioista filosofisesti, suuntauksesta riippuen käytännön- tai abstraktispainotteisesti. Jeesuksen vertauksessa on kumpaakin. Maanviljelijälle tuo vertaus tulee todeksi hyvin konkreettisella tavalla hänen korjatessaan syksyllä satoa. Jo yhdessä tähkäpäässä on moninkertainen sato yhteen jyvään verraten.
Mahtoivatko nuo Jerusalemiin saapuneet kreikkalaiset ymmärtää Jeesuksen tarkoittaneen vehnänjyvällä itseään? 

Tänä päivänä ajattelen, että tuosta vehnänhyvästä syntynyttä ja kasvanutta runsasta satoa ovat kaikki ne Jeesukseen uskovat, jotka rukoilevat suojelusta ja varjelusta hyökkäyksen kohteina oleville, ja rauhan pikaisen saamisen puolesta. (Ja jos joku haluaa ajatella konkreettisemmin: maailman suurimman vehnäntuottajamaan puolesta.)💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏

Alla olevassa kauniissa laulussa rukoillaan Ukrainan puolesta. Säveltäjän Valentyn Silvestrov (s.1937) sävelsi sen v. 2014 Venäjän Ukraina -invaasion alettua.
„Bozhe, Ukrayinu khrany…„Herr, schütze die Ukraine…“ (Herra, suojele Ukrainaa…)

Gebet für die Ukraine –  Staats- und Domchor Berlin

Palmusunnuntain tekstinä on lisäksi Jes. 50:4–10. 

💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏