Pyhän Hengen vuodatus

29.5.2017                             

Jeesus sanoi:
”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.
En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.”     (Joh. 14: 15-21)

Lupauksia – Jeesus antaa tuossa monta vahvaa, upeaa lupausta. – Lupaukset virittävät odottamaan niiden täyttymistä. Miten opetuslapset mahtoivat ottaa ne vastaan?
Vaikkei Jeesus puhunut vertauksin vaan infosi suoraan, mitä on tarjolla ja tulossa ja mitkä ovat edellytykset, niin varmaan heille oli haasteellista ymmärtää, mitä tuo kaikki itse asiassa merkitsi.
Mestari sanoo lähtevänsä mutta tulevansa takaisin… lupaa opetuslapsilleen Puolustajan, Totuuden Hengen… ja että Henki pysyy ikuisesti heidän luonaan, ja tulee olemaan heissä… ja että hekin tulevat elämään, koska Hän elää…
Todennäköisesti opetuslapset laajensivat aivokapasiteettiensa käyttöä koettaessaan käsitellä tätä käsittämätöntä. Ja vaikkeivät ehkä voineet kaikkea ymmärtää,  sydämen tasolla he varmastikin tunnistivat Mestarinsa valtavan Rakkauden ja luottivat – kuten lapsi, joka rakastavan vanhempansa luvatessa hänelle jotain, luottaa tähän:
hyvää on tulossa!

Läheistä yhteyttä ja rakkautta – Tuota evankeliumitekstiä lukiessani mietin, miten opetuslapset mahtoivat mieltää Jeesuksen lupauksen, että hän tulisi olemaan heissä, hän Isässä ja he hänessä…  – mutta taas: ehkäpä he sydämessään aavistivat, että he tulisivat kokemaan niin  läheistä yhteyttä ja rakkautta Kristukseen, että se tulisi ylittämään kaiken, mitä he olivat kokeneet kulkiessaan hänen kanssaan vuorilla ja laaksoissa, kylissä, kaupungeissa ja erämaissa. Tämä Yhteys koettaisiin Hengen tasolla. Oltaisiin Yhtä.

Ihmeellisintä on, että nämä lupaukset eivät olleet vain Jeesuksen lähimmille opetuslapsille, vaan ne on tarkoitettu kaikille Hänen seuraajilleen aikaan, paikkaa, ikään, sukupuoleen, ihonväriin jne katsomatta.
Kristuksessa Jumala solmi uuden liiton kanssamme, jonka Pyhä Henki sinetöi. Näin tehdessään Luojamme laati uuden testamentin, joka täydentää ja täsmentää vanhaa, tekee tarkennuksia. Testamentti on dokumentti, jossa sen laatija ilmaisee tahtonsa, ilmaisee miten hän haluaa jakaa perintönsä. – Tässä uudessa testamentissa Jeesus toteaa:
“Jos rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.”

– Mitkä ne olivatkaan, ne tärkeimmät käskysi, Jeesus?
“Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: ‘Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.(Mark. 12, 30-31)
Pääsiäisaterialla:  

“Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” (Joh.13,34)
Ja vähän myöhemmin:
“Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.” (Joh.15, 12)

Lupauksillaan Jeesus kokoaa muutamalla lauseella yhteen meille tarjotut Jumalan ihmeelliset lahjat: Rakkauden, Yhteyden ja Hengen.
Hän kutsuu meitä Liittoon, joka tekee meidät perillisiksi; osallisiksi näihin lahjoihin. 

Onko toista uskontoa, johon kuuluu perintöosana testamenttiin kirjatut lupaukset näistä kaikista: Liitto Jumalan kanssa, Jumalan Rakkaus, Jumalan Henki, Totuuden Henki, Ykseys Jumalan kanssa…? – Eipä taida olla.
(Vaikka Jeesuksen tehtävähän ei ollut tuoda meille uskontoa, vaan avata meille tie elävään Yhteyteen Jumalan kanssa.)

Kiitos Kristus, että tämän liiton lahjat ovat tarjolla meille kaikille. Kutsu ja johdata meitä yhteyteesi, tulemaan osallisiksi näistä lahjoista.
Sinussa me muutumme. Vaikuta meissä Henkesi kautta. Emme osaa rakastaa siten kuin Sinä rakastat. Mutta kun Henkesi koskettaa, rakkautemme lähimmäisiämme kohtaan muuttuu enemmän Sinun Rakkautesi kaltaiseksi.
Kiitos rakas Jumala Pyhästä Hengestäsi!

Come Spirit of God – Bo Ruach Elohim (laulua hepreaksi ja englanniksi)

“Tule Jumalan Henki, tule ja täytä meidät
olet tervetullut tänne
näytä armosi ja kirkkautesi
tule ja täytä meidät, Pyhä Henki, tule
Baruch haba Ruach Elohim – tervetuloa Jumalan Henki”

Muut tekstit: Ps. 68: 5-11, Jer. 31: 31-34  ja Ap.t. 2: 1-13.