Ylösnoussut

27.3.2016 loyola-081 Ylösnoussut Kristus, Loyola, Espanja

Tässä ovat käteni – Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille!” Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen: ”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: ”Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.”
Yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle: ”Me näimme Herran.” Mutta Tuomas sanoi: ”En usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko.”
Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille!” Sitten hän sanoi Tuomaalle: ”Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!” Silloin Tuomas sanoi: ”Minun Herrani ja Jumalani!” Jeesus sanoi hänelle: ”Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.”
Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden.  
(Joh. 20: 19-31)

Ylösnoussut Kristus tuli lukittujen ovien lävitse, osoittaakseen että hän on elossa. Jotta Tuomaskin voisi uskoa.
Minua kiinnostaa se, miten monenlaisten turvalukkojen takana me nykytuomaat pyörittelemmekään ajatuksiamme ja uskomuksiamme.
Ihmettelen, kuinka vaikea minun on ollut syvällä sydämessä uskoa todeksi joitain sellaisia asioita, joista mielen tasolla olen ymmärtänyt, että ne hyvinkin pitävät paikkaansa. Ihan järjellä käsiteltäviä ja käsitettäviä asioita.
Ja toisaalta: kuinka helppoa minun onkaan mieltää ja uskoa edellä oleva evankeliumiteksti todeksi, tapahtuneeksi tosiasiaksi. Sitä muuten kyselevä mieleni ei jostain syystä ole koskaan kyseenalaistanut. Se vain on minulle totta.

Kvanttifysiikkaa? – Ajattelen, että tieteellisesti orientoitunut mieli, joka koettaa ymmärtää ylösnousemusruumiin lainalaisuuksia, voi löytää paljon apuvälineitä kvanttifysiikasta. Jos minun olisi vaikea uskoa edellä olevaa evankeliumitekstiä ja asia minua kovasti askarruttaisi, alkaisin ehkä tutkia kvanttifysiikkaa. Mutta olen kiitollinen, että tässä (ei ehkä ihan helpoimmassa) asiassa voin vain uskoa. Kristuksen ylösnousemusruumis saa suosiolla jäädä minulle mysteeriksi. Minulle riittää tieto siitä, että Kristus elää, vaikuttaa keskuudessamme, haluaa olla vuorovaikutuksessa kanssamme. 🙂

Evankeliuminsa lopussa Johannes toteaa: “Tämä on se opetuslapsi, joka todistaa näistä ja on nämä kirjoittanut; ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi. On paljon muutakin, mitä Jeesus teki. Ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulen etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa.”
Ajattelen, että eräänä ajattelumme, uskomustemme ja käsitystemme kiinnijuuttuneiden lukkojen voitelijana / avaajana voi toimia se kirja, jonka kansien välissä ovat säilyneet  myös nämä  Johanneksen kirjoitukset.

Ylösnoussut Kristus, tuletko vieläkin lukossa olevien ovien läpi? Mielemme, sydämemme ovien? – Jollet, auttaisitko kuitenkin oven avaamisessa? Toimisit tarvittaessa lukkoseppänä? Eihän ovensa visusti suljettuna pitävä tiedä, mistä jää paitsi.
Sanoithan Johannekselle hänen vanhoilla päivillään, että Sinä seisot ovella ja kolkutat. Ja jos joku kuulee äänesi ja avaa oven, tulet ja aterioit yhdessä hänen kanssaan. 🙂

Because He Lives – Koska Hän elää – Matt Maher

“Uskon Poikaan, uskon Ylösnousseeseen, uskon että Hänen verensä kautta olen voittanut
olen elossa, koska Hän elää
totisesti, yhtyköön lauluni niihin lauluihin jotka eivät milloinkaan lopu, koska Hän elää
olin kuolleena haudassa synnin ja häpeän peittämänä 
kuulin armon kutsuvan minua nimeltä, Hän vieritti kiven pois
koska Hän elää kaikki pelot ovat haihtuneet
tiedän että elämäni ja tulevaisuuteni ovat Hänen kädessään”

Muut tekstit: Ps. 116: 1-9, Jes. 43: 10-12 ja 1. Joh. 5: 4-12.

Riemullista Pääsiäisaikaa! 🙂