Kristus, Jumalan kirkkauden säteily

5.2.2023. Sähkösopimus umpeutuu kohta, ja edessä on siirtyminen uuden sähköpalvelun piiriin. Uh, saapa nähdä, miten radikaalisti tämä tulee vaikuttamaan elämiseen! Toivottavasti ei tule kovia pakkasia!
Miten voisin vähentää sähkönkulutusta entisestään? Olen aina koettanut käyttää sähköä mahdollisimman säästeliäästi ja energiataloudellisesti. Kodin lämmitykseenhän ei juuri voi vaikuttaa kuin sisälämpötilaa entisestään laskemalla. Mutta lämpimän veden käyttö? Pitäisikö  alkaa käydä myöhään yöllä suihkussa? – Jännityksellä jään odottamaan seuraavaa sähkölaskua!

Lohduttaudun kuitenkin ajatuksella, kuinka meillä on niin monet asiat hyvin. On katto pään päällä, on sähköä, vettä tulee hanasta ja maassa vallitsee rauha.
Rukoillaan niiden ihmisten puolesta, joilla asiat eivät ole näin hyvin. 

💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏💛💙🙏   

Hän johdattaa meitä 
Jumala, maan ääriin saakka kiiriköön sinun nimesi,
kaikukoon ylistyksesi!

Sinun kätesi on hyvyyttä täynnä.
Iloitkoon Siionin vuori, riemuitkoot Juudan kaupungit, sillä sinun tuomiosi ovat oikeat.

Lähtekää, kulkekaa Siionin ympäri, laskekaa sen tornit.
Katsokaa sen muureja, tutkikaa sen palatseja, niin että voitte kertoa tuleville polville:

Suuri on Jumala! Hän on Jumalamme ajasta aikaan. Hän johdattaa meitä ainiaan.  Ps. 48:11–15

Tämänkertaiset kuvat kaupungeista, torneista, muurista ja vuorista eivät ole maasta, johon raamatuntekstit viittaavat, Niissä vain on teksteihin sopivia elementtejä.
Psalmiteksti puhuu Jumalan suuruudesta ja siitä, kuinka Hän on meidän kanssamme, johdattaa meitä samoin kuin aikojen alussa. Toinen juttu on sitten se, kuuntelemmeko Hänen johdatustaan, jonka kädet ovat hyvyyttä täynnä, vai kuljemmeko ja toimimmeko oman mielemme ja tahtomme mukaisesti. (Sitä voi – ja mielestäni kannattaa – aina välillä pysähtyä kuulostelemaan omalla kohdallaan.)

Herran kirkkaus
Mooses sanoi Herralle: ”Anna minun nähdä kunniasi.” Herra sanoi: ”Minä annan kirkkauteni kulkea sinun ohitsesi ja lausun sinun edessäsi nimen Jahve. Minä annan anteeksi kenelle tahdon ja armahdan kenet tahdon.” Herra sanoi vielä: ”Sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon.” Sitten Herra sanoi: ”Näetkö tämän paikan vieressäni? Asetu tämän kallion luo. Kun minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut kallionkoloon ja suojaan sinua kämmenelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten otan käteni pois ja saat nähdä minut takaapäin, mutta minun kasvojani ei kukaan saa nähdä.”  2. Moos. 33:18–23

Minkälaisella mielellä Mooses mahtoi odottaa Herran kirkkauden kulkevan ohitseen noiden varoittavien sanojen jälkeen? Löikö hänen sydämensä tavallista kiivaammin? 
Herra kuitenkin jatkoi sanoen, että Hän suojelisi Moosesta kämmenellään, niin ettei Hänen kirkkautensa häikäisisi Moosesta hengiltä. 

Taivaallinen Isämme huomioi aina, mitä kukin Hänen lapsensa kestää. Pyhälle vuorelle sai nousta ainoastaan Mooses, jonka Hän oli valinnut ja valmistanut suureen tehtävään.
Minusta tuntuu hyvältä ja turvalliselta ajatella, että Jumala säätelee kunkin kestokyvyn mukaan sitä, millä volyymillä Hän kulloinkin ilmaisee kirkkautensa. Täydestä volyymistä kun ei selviäisi kukaan ihminen hengissä.
Mahtaakohan olla enkeleillekin haasteellista olla Jumalan täydellisen kirkkauden edessä? Onkohan niin, että arkkienkelit kestävät sen, ja muut enkelit pitävät hieman enemmän etäisyyttä Jumalan täydellisimpään kirkkauteen? (Ei kuitenkaan niin, etteivätkö kuulisi kirkkaasti Hänen toimeksiantojaan.) 

Hän asuu valossa
Jumala, kaiken elämän lähde, ja Kristus Jeesus, joka Pontius Pilatuksen edessä antoi todistuksensa ja lausui hyvän tunnustuksen, ovat todistajiani, kun kehotan sinua: hoida sinulle määrättyä tehtävää tahrattomasti ja moitteettomasti siihen saakka, kun Herramme Jeesus Kristus ilmestyy. Sen antaa aikanaan tapahtua
ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala, kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra.
Hän yksin on kuolematon, hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Aamen.    1. Tim. 6:13–16

Paavali toteaa saman, kuin minkä Mooses sai kuulla vuorella: valon ympäröimää Jumalaa ei voi nähdä eikä Hänen valonsa suunnattomaan kirkkauteen voi häikäistymättä astua.
Mutta taivaallinen Isämme haluaa kuitenkin meidät yhteyteensä. Sen vuoksi Hän lähetti Poikansa meille, yhdyshenkilöksi, yhteyden luojaksi.

Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan Valo on ‘säädetty’ meidän kestokyvyllemme sopivaksi. Damaskoksen tiellä Paavali koki Kristuksen kirkkauden niin vahvana, että se sokeutti hänet kolmeksi päiväksi. Jumala näki, että hän tarvitsi tuollaisen kirkkauskokemuksen kääntymykseensä kristittyjen vainoojasta Kristuksen seuraajaksi.

Kutsuessaan meitä yhteyteensä taivaallinen Isämme käyttää monenlaisia keinoja. Joskus Hän ilmestyy lapsilleen sopivaksi säädetyllä kirkkaudellaan, joka hohkaa vastustamatonta auktoriteettia ja pyhyyttä. 

Vaikkemme voi katsella suoraan Isän Jumalan kasvojen valtaisaa kirkkautta häikäistymättä, me voimme nähdä Hänet Pojassa. 
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: “Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet.”
Nuo sanat saivat Filippuksen huokaamaan: “Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä.”
Jeesus vastasi hänelle: “Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.” (Joh.14, 7-9)

Valo kaikille kansoille
Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin: ”Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle.” Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, ”kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa”.

    Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi:
 – Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat  nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa  pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
    Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin.   Luuk. 2:22–33

Simeonin elämän onnellisin päivä, täyttymyksen päivä. Ties kuinka monta vuotta hän oli odottanut tuota hetkeä, jolloin hän saisi omin silmin nähdä Herran Voidellun.
Tuona päivänä Pyhä Henki johdatti hänet temppeliin, jonne Maria ja Joosef tulivat pienen Jeesus-lapsen kanssa. –
Miten autuaallinen tuo kokemus olikaan Simeonille: sen lisäksi että hän sai nähdä, hän sai myös pidellä sylissään tuota lasta, joka tuli tuomaan Jumalan Israelille lupaaman lohdutuksen. Kirkkauden, joka loistaa Israelin kansalle, Jumalallisen Valon, kaikille kansoille tarkoitetun.   

Rakas Jumala, Sinä näet, kuinka me kaikki Sinun lapsesi tarvitsemme Sinun Valoasi. Sinun apuasi, lohdutustasi ja johdatustasi.  Jok’ikinen kansakunta täällä Maan päällä tarvitsee kirkkautesi voimavaikutusta.
Anna Pyhän Henkesi johdattaa meitä luoksesi, yhteyteesi. Auta meitä heräämään todellisuuteesi.  Auta meitä suuntaamaan katseemme Kirkkauteesi, jonka olet meille antanut Opettajaksi ja Ystäväksi. Jotta voisimme kasvaa kohti Hänen kaltaisuuttaan. 

Let Me See Your Face – Elijah Ayelade

Vie minut varjojen ohitse, ulkopihan lävitse,
tuo minut todellisuuteen, kaikkein pyhimpään
anna minun nähdä kasvosi, kirkkautesi ja voimasi
sitä toivon
anna äänesi tulla kuulluksi, anna voimasi ilmentyä
johdata minut todellisuuteen, Jeesus, kaikkein pyhimpään
anna minun nähdä kasvosi Jeesus,
nähdä kirkkautesi ja voimasi
Elian ja Mooseksen Jumala, anna minun nähdä kasvosi
tulin Sinusta, haluan olla kaltaisesi
tulkoon valtakuntasi, avaa korvani kuulemaan Sinua
kosketa sydäntäni jotta rakastaisin Sinua enemmän
tulin Sinusta, elän Sinua varten, pysyn kanssasi ikuisesti
kiitos Jeesus