Valtakuntaa etsimässä

23.6.2014Kutsu Jumalan valtakuntaan Kun saa kutsun johonkin, yleensä on ainakin jonkinlainen käsitys siitä, mihin kutsutaan.
Millaisena ymmärrämme Jumalan valtakunnan? Voiko ylipäätään käsittää sellaista, mikä on hengellistä, mutta ilmenee myös fyysisessä todellisuudessa?
Jeesus näki ihmisymmärryksen rajoittuneisuuden. Siksi Hän kuvasi Jumalan valtakuntaa lukuisin eri tavoin. Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miksi hän puhuu vertauksin, Jeesus mainitsee sydämellä ymmärtämisen.Matteus sanoo evankeliumissaan, että Jeesus puhui taivasten valtakunnasta vertauksilla kuten  profeetta oli ilmoittanut tapahtuvan: “Minä avaan suuni vertauksiin, minä tuon ilmi sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti”.

Salassa aikojen alusta asti…  –  Jumala tuo salattua ilmi meidän aikanammekin. Jeesus sanoi opetuslapsilleen ennen kuolemaansa ja ylösnousemustaan: “Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.”
Pyhä Henki avaa sydämiä ymmärtämään Jumalan Valtakuntaa niin että sen todellisuus voi tulla yhä enemmän näkyviin, elämässämme ja tässä maailmassa. – Miten voisin omalta osaltani olla mukana Taivaan Valtakunnan ilmentymisessä täällä maan päällä? Uskon että meitä kaikkia kutsutaan siihen.

Avasi tien… vapauteenKorkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun, hän veti minut ylös syvistä vesistä. Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä,  vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat. He kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä, mutta tuekseni tuli Herra. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. Herra, sinä olet uskollinen uskolliselle, vilpitöntä kohtaan sinä olet vilpitön. Puhtaat ovat tekosi puhdasta kohtaan, mutta kieron sinä johdat harhaan.
Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon.  (Ps. 18: 17-20, 26-29)

Vapaaksi… – negatiivisista ajatuksista, asenteista ja tunteista, jotka meitä enemmän tai vähemmän tuppaavat piinaamaan… vapaaksi kaikenlaisesta epärehellisyydestä itseä ja muita kohtaan…  –  Anna sydämemme puhdistua Sinun Valossasi. Kristus, anna meille vilpitön, hyvää tahtova sydän.

 The Kingdom of God  – Taizé 

“The Kingdom of god is justice and peace, and joy in the Holy Spirit
Come Lord, and open in us the gates of Your Kingdom”

Jumalan Valtakunta on oikeudenmukaisuutta ja rauhaa
ja iloa Pyhässä Hengessä. Tule Herra ja avaa meissä Valtakuntasi portit.

Palatkaa luokseni – Jumala sanoi profeetta Sakarjalle: ”Julista kansalle nämä Herran Sebaotin sanat:
Palatkaa minun luokseni, niin minä palaan teidän luoksenne, sanoo Herra Sebaot. Älkää tehkö niin kuin isänne! Aikaisemmat profeetat julistivat heille: ’Näin sanoo Herra Sebaot: Palatkaa vääriltä teiltänne ja lakatkaa tekemästä pahaa!’
Mutta teidän isänne eivät kuunnelleet minua, eivät välittäneet puheistani, sanoo Herra. – Missä isänne nyt ovat? Entä profeetat? Elävätkö hekään ikuisesti? Mutta minun sanani ja käskyni, jotka minä annoin palvelijoitteni, profeettojen, julistaa, ovat kaikki käyneet toteen teidän isienne kohdalla.”
He tutkivat itseään ja myönsivät: ”Niin kuin Herra Sebaot oli sanonut tekevänsä meille pahojen töittemme ja syntiemme vuoksi, niin hän on myös tehnyt.”  (Sak. 1: 3-6)

Kutsu palata takaisin alkuperäiseen, sellaiseen, millaiseksi meidät on luotu ja tarkoitettu. Ei vanhempiemme ja esivanhempiemme virheitten ja erehdysten toistamiseen, vaan että menneisyyden vaikutuksista vapautettuina valitsemme paluun siihen, mistä löytyy rauha sieluun, sydämeen, elämään.

Jumalan vaikutusta Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin: teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus: ”Joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta.”   (1. Kor. 1: 26-31)

Sana ‘heikkoa’ koskettaa. Minulle on valtava helpotus, ettei tarvitsekaan koettaa olla vahva. Saan olla heikko kun siltä tuntuu. Yhä uudestaan olen saanut kokea tämän: silloin kun olen heikoimmillani, Jumala tekee minussa työtään voimallisimmin. Kyse on kait siitä, ettei ole enää vaihtoehtoja: ei jaksa enää vakuuttaa itselleenkään että kyllä minä tästä selviän, vaikka hammasta purren ( = elämän varrella omaksuttu pärjäämisasenne).
Antautua Hänen vaikutukseensa, Viisauden ja Voiman Lähteen. Ei itsesäälissä kylpien vaan luottaen. – Omanvoiman tunnossa tuota oli (ja on) vaikea ymmärtää saatikka sitten hyväksyä. Antautua? Tähänkin asti olen selvinnyt omin voimin! Ja vaikeuksien kanssa kamppailen mieluummin itse…!
Turvallista on minusta tietää, että Taivaan Valtakunnassa vaikeimmissakin tilanteissa ollaan Kaikkivaltiaan käsissä. Kun luotan ja pysyttelen Hänen ‘joukoissaan’, Hän on vahva puolestani.

Kadonneen etsijä – Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi: ”Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi.”
Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen: ”Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen.” Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen: ”Herra, näin minä teen: puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin.” Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten: ”Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.”  (Luuk. 19: 1-10)

Jeesus tuli Sakkeuksen kotiin,. Se oli Sakkeukselle todella merkittävä asia ja vaikutti häneen syvästi.  Omaneduntavoittelija, joka oli vain halunnut kaikkea itselleen, ryhtyi nyt jakamaan omastaan ja palauttamaan toisille moninkertaisesti sen, mitä oli heiltä anastanut. Ja Jeesus sanoi: “Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi.”
Jeesuksen sanat “Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi” tulevat lähelle. Ylösnoussut Vapahtaja haluaa tulla luoksemme, koteihimme, elämäämme. Hän esittää kutsun. Meidän osuutemme on ottaa Kutsu(ja) vastaan.
Kun olemme lähellä Kristusta, kun vietämme aikaa Hänen läsnäolossaan, Hän alkaa muuttaa meitä. Alamme ajatella, elää ja toimia yhä enemmän Jeesuksen esimerkin mukaisesti.
Paavali kirjoittaa korinttolaisille siitä, kuinka peite otetaan pois sydämien päältä kun ne kääntyvät Kristuksen puoleen. “Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki.” (2.Kor. 3:18)

Kun Kristuksen kirkkaus alkaa vaikuttaa elämässämme, mielessämme ja toiminnassamme, silloin eletään Jumalan Valtakuntaa todeksi.

 Change me  –  Muuta minut

“Tiedän että Sinä olet vahva, vain Sinä voit muuttaa minut:
tummuuden sydämessäni Valoksesi
ottaa pois kirouksenkin, muuntaa sen jollain tavoin siunaukseksi
muuta minut.. luovun ylpeydestäni ja asioista joita piilottelen
jotta Sinä voit tehdä työtäsi…
luovun oikeuksistani ja annan Sinun taistella
jotta voin vihdoinkin voittaa…  kadotettu voidaan voittaa takaisin…”